De Leerlingluisteraar

Harry van de Pol

Trainer, coach en inspirator bij Van binnenuit

  

  Geplaatst op 1 juni 2015

Vandaag ben ik te gast op een middelbare school. Als ‘luisterprofessional’. Om onderwijsmensen te helpen luisteren naar verhalen van leerlingen. Het plan is om met die leerlingen een wandeling te maken. Wat gaat het brengen als we ruimte maken voor wat er bij hen leeft?

Stil zijn en werken

Ik loop een ruimte binnen waar leerlingen in groepen van zes rustig aan het werk zijn. Op zoek naar Mesud. Omdat ik niet weet wie dat is, loop ik naar een groep en vraag om hulp: ‘Goedemorgen, kunnen jullie me helpen, ik ben op zoek naar Mesud?’. Ze willen graag helpen. Dat kan ik wel zien. Maar ze hebben ook vragen aan mij:

‘Meneer, bent u hier nieuw?’, en: ‘Wat komt u hier dan doen?’.

Die laatste vraag zet me even in de denk-modus, maar ik besluit uit de losse heup te reageren: ‘Ik wil jullie leraren helpen om nog beter naar jullie te luisteren’. Ze verrassen me met een spontaan en luidruchtig applaus. En als ze uitgeklapt zijn, roept één van hen: ‘Rèspéct!!!’. 

Waarom reageren deze gasten zo? Ik besluit het hen zelf te vragen: ‘Wat maakt dat jullie reageren alsof jullie leraren helemaal niet luisteren?’. Waarop ze me doodleuk antwoorden: ‘Omdat ze dat niet doen’. Ik kijk ze ongelovig aan en zij lichten toe: ‘Nee, meneer, echt niet. Wat ze van ons vragen is dat we stil zijn en werken. Maar soms willen we ook ons verhaal kwijt. Daar is alleen weinig ruimte voor.’ De grapjas van de groep (een jongen) voegt quasi verongelijkt toe: ‘Ja, dan ben ik voor het eerst ongesteld, is er niemand die het wil horen!?!’. De groep lacht. Als boeren en boerinnen met de kiespijn van het op zak hebben van een serie verhalen die ze niet kwijt kunnen.

Info halen

Medewerkers van deze scholengemeenschap gaan anders luisteren naar hun leerlingen. Om hen in het onderwijs een meer centrale plek te geven. Luisteren naar de leerling lijkt een logische en vanzelfsprekend begin. Maar hoe luisteren wij? Wat willen we dat het ons brengt? Gaan we luisteren omdat we zelf met een vraag zitten? Luisteren we dan echt of zijn we informatie aan het halen?

Als je leerlingen uitnodigt verhalen te vertellen – wat iets totaal anders is dan ze vragen te stellen – dan krijg je ook een heleboel informatie van ze. Ze geven die graag en met minder terughoudendheid dan ik had verwacht. Alsof ze niet bang zijn voor verborgen agenda’s. Ze vertellen

  • hoe ze zich ongelijk behandeld voelen door sommige leraren en conciërges; 
  • hoe ze daar mee omgaan;
  • welke ongeschreven wetten er onder leerlingen gelden (we verraden elkaar niet, maar zitten elkaars straffen uit);
  • dat ze last hebben van pestgedrag; 
  • dat ze het saai vinden (maar zelf niet in de positie zijn daar iets aan te doen);
  • dat ze soms niet hun best doen maar andere keren wel;
  • dat leraren niet thuis geven als ze nodig zijn;
  • dat ze zich niet serieus genomen voelen (of juist serieus genómen); 
  • dat ze last hebben van onrust in de klassen tijdens een groot deel van de lessen etc. 

Het is leerzaam om naar leerlingen te luisteren. Ze blijken oneindig veel reflectiever dan mijn vooroordelen over hen mij wilden doen geloven. Wat vind je van deze observatie van een leerlinge:

Het lijkt wel alsof onze leraren drukker zijn met hun werk, dan met ons.’?  
En haar toelichting daarop: ‘Als ik er eentje nodig heb dan geeft die niet thuis (‘Sorry, ik heb nu geen tijd’). Ook bij herhaalde pogingen niet. Dan denk ik ‘laat maar’.

Ze zijn niet of nauwelijks beschikbaar en zitten hun werk na te kijken tijdens de les. Is het dan zo raar dat ik denk: ‘Maar jullie zijn er toch voor ons?’. Terwijl ik naar haar luister denk ik:

‘Durven we de leerling echt centraal te stellen of zijn we bang voor wat dat ons (aan extra werk) brengt?’.

Duurzame bruggen bouwen

Informatie krijgen we genoeg. Zoveel dat we het regelmatig moeilijk hebben om uit onze gebruikelijke ‘oplosmodus’ te blijven. Maar terwijl we luisteren naar verhalen van leerlingen en ze daarvoor erkenning geven, ervaren we nog iets anders: het gevoel dat we door te luisteren bouwen aan bruggetjes. Aan een relatie die het leerlingen mogelijk maakt om met hun verhalen, vragen en moeilijkheden wat gemakkelijker (en uit eigen beweging) naar ons toe te komen.

En dat is ook precies wat gebeurt, vertelt een docent me (terwijl de verbazing van zijn gezicht is af te lezen). En hij vertelt over Leonie. Leonie vertelde hem in de wandeling dat ze vorig jaar is blijven zitten. Gewoon omdat ze haar best niet deed. Dat wil ze dit jaar wel doen. Ze heeft bedacht dat het handig is als ze voor Maatschappijleer een zeven haalt, zodat ze compenseert wat ze met Nederlands en Engels tekort gaat schieten.

Haar vakdocent geeft aan dat ze als ze haar werkmap compleet ingevuld inlevert, ze daarvoor al snel een negen krijgt. Dus heeft ze er hard aan gewerkt. En haar map ook daadwerkelijk helemaal ingevuld ingeleverd. Toch krijgt ze een zes. Ze raapt haar moed bij elkaar en vraagt de leraar waar het aan ontbreekt. Maar die geeft herhaaldelijk niet thuis. Dus heeft ze het maar opgegeven. Ze leert nu ook niet meer voor een acht. Ze komt toch niet verder dan een zes.

‘Een week na de wandeling komt Leonie naar me toe’, vertelt de docent die met haar wandelde me. ‘Ze zegt me dat ze het fijn vond dat ik naar haar verhaal wilde luisteren. En ook dat ik niet met allerlei oplossingen kwam. Ze is het gesprek met betreffende docent nog een keer aangegaan. En dit keer niet voor niets.’

Waarom verrast het ons dat als we met aandacht, respect en interesse luisteren naar leerlingen, zij de verbinding die zo ontstaat graag gebruiken om het contact met ons te benutten voor hun eigen ontwikkeling?

Luisterblindheid

We hebben met tien leerlingen gewandeld. Een docent met vijf en ik met vijf. Maar er zijn op deze afdeling 75 leerlingen die nog niet ‘gewandeld hebben’. En ze staan te dringen. Het verhaal gaat. Als ik Mesud niet kan vinden, dan weet Karim niet hoe snel hij zich als vrijwilliger moet melden. Op weg naar buiten beginnen ze al met je te praten. Dus zoeken we de andere negen docenten uit het team op. En delen in een teamvergadering hoe de leerlingen ons met hun verhalen verrassen en inspireren.

Een op het oog heel ervaren docent haalt lelijk naar mij uit: ‘Dat is niet praktisch dat jij als ‘externe deskundige’ met ze wandelt – jou zien ze waarschijnlijk nooit meer terug!’ Precies raak. Juist daarom zitten we bij elkaar. Om de docenten uit te nodigen ook mee te gaan doen. Dat blijkt spannend. We inventariseren bezwaren: ‘Alsof ik niet goed luister!’, ‘Natuurlijk – als ik met ze mag wandelen dan lukt me dat ook wel!’ en: ‘Wanneer moet ik dat doen, heb je enig idee hoe druk ik het heb?’. Maar we proeven tegelijkertijd ook hun zin om naar leerlingen te luisteren.

Toch blijkt luisteren niet zo tijdrovend als vaak wordt verondersteld. Karim vertelt me hoe hij worstelt met de ‘ongelijke behandeling’ door sommige docenten. Ik luister naar hem en zeg: ‘Als ik je het zo hoor vertellen dan lijkt het net alsof iets in je roept: ‘dit is niet eerlijk!’ en ook: ‘Zien jullie dan niet hoe ik mijn best doe?’. De ogen van Karim vullen zich razendsnel met water.

Dat is wat er gebeurt als je niet alleen met je oren ontdekt wat iemand meemaakt, maar met je ogen ziet hoe iemand zich daarbij voelt. Het gaat er niet om hoe goed wij luisteren, maar dat de leerling zich gezien en gehoord voelt. Dat die zich aangevoeld en begrepen weet. Dat die de uitnodiging kan ontvangen die in het luisteren zelf zit: ‘Kom tevoorschijn!’. Die uitnodiging is in een oogwenk gegeven, als je de leerling maar ziet.

De temperatuur van het luisteren

Docenten wandelen met leerlingen. Dat is misschien eenmalig - al geven verschillende docenten aan nu regelmatig (als de situatie daar naar vraagt) een wandelingetje met een leerling te maken. ‘En dan is het in de klas opeens een stuk makkelijker om een leerling te laten ervaren dat je hen ziet’, vertrouwd een docent me toe. Klinkt goed, toch? Wat maakt het dan zo moeilijk om een leerling echt te zien staan?

Als we werk maken van het luisteren naar leerlingen, dan gaan we ontdekken wat ons in de weg staat om echt open te staan. Wat ons in de weg staat – dat zijn we zelf. We luisteren vanuit oordeel, angst en eigen behoeften. Dus zoeken we in onze gesprekken te ontvangen: de bevestiging van ons oordeel, geruststelling over waar we bang voor zijn of dat waar wij zelf behoefte aan hebben. Dat is niet fout. Het helpt alleen het luisteren niet. Want luisteren is in essentie een gevende beweging. 

Dus is het in allerlei situaties zaak dat we als docenten leren zo voor onszelf te zorgen, dat we in de modus van het erkenning geven aan leerlingen kunnen blijven. Dat zal de temperatuur van onze gesprekken (zie figuur) goed doen. 
 

Figuur 1 ‘De luisterthermometer’ 
[Uit ‘Harthorend, luisteren voor professionals’ van Harry van de Pol]

Zo scheppen we een voor leerlingen uitnodigend klimaat. We verleiden ze om ‘tevoorschijn te komen’. Zodat we kunnen doen wat we als onze kerntaak zouden kunnen zien: ontdekken (de bedekking wegnemen) en bevestigen (erkenning geven). Er zijn duizend en één manieren om een leerling te laten merken dat hij of zij er mag zijn. Maar meer dan de helft van het werk ligt in het luisteren zelf.

Verder kijken

De Leerlingluisteraar is een initiatief van Het Onderwijsbureau en vanbinnenuit.

Samenvatting

Vandaag fungeerde ik als luisterprofessional op een middelbare school, begeleidend bij het luisteren naar leerlingen. Een wandeling met enkele leerlingen onthulde dat ze zich ongehoord voelen door leraren, wat resulteerde in spontaan applaus. Leerlingen deelden diverse ervaringen, waaronder ongelijke behandeling en pestgedrag. Het verkregen inzicht was overweldigend, maar luisteren creëerde ook verbinding. Leerlingen voelden zich gezien en gehoord. Na de wandeling ontstonden duurzame banden, waarbij sommige leerlingen academische verbeteringen lieten zien. Docenten ontdekten dat luisteren niet tijdrovend hoeft te zijn en dat het er niet om gaat hoe goed, maar dat de leerling zich erkend voelt. Het creëren van een uitnodigend klimaat, waarin leerlingen zich durven uiten, is cruciaal voor het vervullen van de kerntaak van docenten: het ontdekken en bevestigen van de identiteit van de leerling, waarbij luisteren meer dan de helft van het werk is.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Webinar
Klassenmanagement - vijf kenmerken van een goede les
Klassenmanagement - vijf kenmerken van een goede les
Gratis webinar met Niels de Jong
Wij-leren.nl Academie 
Cursus
Antipestcoördinator in het vo
Antipestcoördinator in het vo
Pestgedag signaleren, beleid in de praktijk en gespreksvoering
Medilex Onderwijs 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Leraren en leerlingen
De betekenis van leraren en leerlingen voor elkaar.
Luc Stevens
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren.
Luc Stevens
Motivatie
Motiveren is altijd demotiveren.
Henk Galenkamp
Hersenen hebben een positieve aandachtsbankrekening nodig
Ook hersenen hebben een bankrekening.
Ivo Mijland
Leerlingen leren kennen
Leerlingen leren kennen: leefwereld - ontwikkelingspsychologie
Arja Kerpel
Een domme mentor
Gezocht: domme mentoren (m/v)
Ivo Mijland
Didactisch coachen 1
Goed zo! is onvoldoende - over didactisch coachen - deel 1
Lia Voerman en Frans Faber
Mentoraat
Oplosmiddelvrij mentoraat: gezonder voor mentor en leerling
Ivo Mijland
Sturen door luisteren
Luisteren om te sturen
Harry van de Pol
Luisteren naar jongeren
Communiceren met jongeren
Ingrid van Essen
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson
Luistergedrag
Integratief luisteren - Heb je het luistergedrag van een coach?
Harry van de Pol
Autonomie en motivatie
Meer motivatie door meer autonomie
Dirk van der Wulp
Observeren
Observeren - de onderzoekende leraar
Dolf Janson
Communicatie in school
Goede communicatie in een school
Jan Jutten
Leerlingen aan het woord: luister je echt?
Democratisering van scholen en onderwijs door Student Voice
Carien Verhoeff
Ouderbetrokkenheid plus leerlingbetrokkenheid is beter onderwijs
Ouder en jonge kind betrekken bij het onderwijsleerproces
Ite Wolters
Gesprekken met leerlingen
Gesprekken met leerlingen
Karen van Kooten
Gesprekken met leerlingen
Gesprekken met leerlingen
Karen van Kooten
Ik heb ook wat te vertellen
Ik heb ook wat te vertellen! - Communiceren met pubers en adolescenten
Helèn de Jong
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Arja Kerpel

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
redactie
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
redactie
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
redactie
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd?
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd?
redactie
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]belevingswereld
betrokkenheid
coaching
leerkrachtvaardigheden
pedagogisch klimaat
schoolklimaat
welbevinden
zelfvertrouwen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest