Kindgericht onderwijs in de onderbouw

Geplaatst op 6 mei 2020

Uw vraag

Waarom leren jonge basisschoolkinderen anders? Wat gun je deze leerlingen dan? Hoe stem je je onderwijs af op het jonge kind? Dit begeleidingsaanbod gaat op deze vragen in.

Wat als leerlingen in groep 3 eigenlijk ook nog spelend leren? Waarmee volg je de ontwikkeling? Hoe maak je tijd vrij om te observeren? Hoe begeleid je gericht leerlingen? Hoe gebruik je beschikbare methodieken als bron? Hoe ontwerp je een rijke en betekenisvolle leeromgeving?

Hoe Kindgericht is je onderwijs in de onderbouw? Wat wil je onderbouwteam leren? Wat geef je prioriteit en hoe zet je dit weg in de tijd?

"Er is weer alle ruimte voor jonge kinderen om te spelen en ondertussen ontwikkelen ze zich dankzij de rijke leeromgeving en een volgende prikkelende leraar.”

Ons aanbod

 1. Ontwerpen van een rijk en betekenisvol thema, met aandacht voor:
  1. op verhaal komen
  2. communicerende hoeken
  3. aanbod voor alle spelfasen
  4. vormgeven in dienst van spel
  5. integreren van functioneel rekenen en taal
  6. buiten verder spelen en ontwikkelen
 2. Afstemmen op de ontwikkeling van leerlingen, met aandacht voor:
  1. observeren
  2. inzet kindvolgsysteem
  3. prikkelen van de ontwikkeling
  4. aandacht voor brede vaardigheden

Onze werkwijze

We geven in een dagdeel eerst zicht op WAAROM jonge kinderen spelend leren. Dit leggen we naast de huidige overtuigingen en praktijk en samen met het onderbouwteam, de groepen 1 t/m ¾, bepalen we wat jullie visie is en waar jullie aan willen werken. Dit vraagt vervolgens om het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden.

Verspreid over het jaar worden leerwerkbijeenkomsten georganiseerd, waarin de afgesproken inhouden opgepakt worden. Dit gebeurd altijd op een hele praktische wijze. De opgedane kennis kan direct toegepast worden op de toekomstige onderwijspraktijk.

Tussen de leerwerkbijeenkomsten door wordt er coaching op de werkvloer geboden. De leraren worden dan gezien in hun eigen praktijk en tijdens een nagesprek is er dan tijd om te spreken over de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de gekozen ontwikkeldoelen. Het heeft onze voorkeur om tijdens de coaching een teamlid van de school te laten participeren. Dit heeft twee voordelen: het teamlid heeft zicht op de ontwikkeling in de school en krijgt de ruimte om zelf coachvaardigheden te ontwikkelen.

 
Alhoewel er zeker van een logica, samenhang en volgordelijkheid bij de diverse innovaties sprake is, is het bepaald geen blauwdruk van een ontwikkeltraject. Elke school is uniek en heeft een eigen ontwikkelgeschiedenis en een specifiek team. Er kan dus zeker geen dichtgetimmerde route worden uitgezet als het gaat om het toegroeien naar kindgericht onderwijs in de onderbouw. 

Een ontwikkelingsgerichtproces ontwerpen is namelijk altijd maatwerk en afhankelijk van allerlei factoren. Het vraagt kennis van de onderlinge samenhang van de deelgebieden, veranderkundige inzichten en grip op teamprocessen om dit op een weloverwogen manier te doen.

Contact

Heb je interesse in dit begeleidingsaanbod of heb je er vragen over? Neem contact met ons op via bertine@wij-leren.nl.

Meer informatie

Spelend leren
In het artikel ‘Hoe stimuleer ik het spel van mijn kind’ wordt beschreven wat het belang en de meerwaarde is van spel. In het artikel ‘Rijk aanbod SPEL’ lees je meer over het belang van verhalen en de verschillende spelfasen. Er wordt daarnaast ook een praktisch voorbeeld gedeeld van een rijke leeromgeving die voor iedereen iets te bieden heeft in de zone van naaste ontwikkeling.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Kindgericht onderwijs
Op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs
redactie
Spel van kinderen stimuleren
Hoe stimuleer ik het spel van mijn kind?.
Bertine van den Oever
Kinderboekenweek BIJ MIJ THUIS
Bertine van den Oever
De eerste 8 dimensies van Kindgericht Onderwijs voor het jonge kind
Kindgericht onderwijs voor het jonge kind
Bertine van den Oever

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest