Is twee jaar Internationale Schakelklas voldoende voor nieuwkomers om goed te kunnen instromen in het reguliere onderwijs?

Geplaatst op 11 juli 2024

Inleiding

Internationale Schakelklassen (ISK) spelen een cruciale rol in Nederland voor nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar oud, die de Nederlandse taal moeten leren en zich moeten voorbereiden op het reguliere onderwijs. De vraag blijft echter of een traject van één à twee jaar voldoende is om deze leerlingen op het gewenste niveau te krijgen om succesvol te kunnen instromen.

Achtergrond van ISK-trajecten

De ISK-trajecten zijn bedoeld om anderstalige leerlingen klaar te stomen voor het Nederlandstalige onderwijs. Dit omvat niet alleen taalverwerving, maar ook de introductie in de schoolcultuur en het leren van vakinhoudelijke kennis (Beekhoven, 2018; Short & Boyson, 2012). Hoewel het doel is om leerlingen op niveau te laten instromen, blijkt uit onderzoek dat veel ISK-leerlingen moeite hebben om hun achterstand in taalvaardigheid bij te benen, wat hun doorstroom naar hogere onderwijsniveaus bemoeilijkt (VO-raad, 2016; Stavenuiter et al., 2016).

Taalverwerving en internationale vergelijking

Internationaal onderzoek, met name in de Verenigde Staten, toont aan dat tweedetaalverwervers gemiddeld 5 tot 6 jaar nodig hebben om op hetzelfde niveau te komen als hun leeftijdsgenoten die de taal als moedertaal hebben (Thomas & Collier, 2017). Deze tijd kan zelfs oplopen tot 7 tot 10 jaar als de leerling geen onderwijs heeft genoten in hun eerste taal. Het beheersingsniveau van de eerste taal blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor de snelheid van het leren van een tweede taal (Thomas & Collier, 2002).

Effectiviteit van ISK-trajecten

Op basis van de beschikbare gegevens lijkt een ISK-traject van één à twee jaar niet voldoende te zijn om nieuwkomers op het gewenste niveau te brengen voor instroom in het reguliere onderwijs. De complexiteit van taalverwerving en de variatie in achterstanden onder ISK-leerlingen suggereren dat aanvullende interventies nodig zijn om hun kans op succes te vergroten (Kennisrotonde, 2018).

Discussie en aanbevelingen

De vraag blijft hoe het ISK-traject verbeterd kan worden om beter aan te sluiten bij de behoeften van nieuwkomers. Mogelijke interventies kunnen zijn: uitbreiding van de duur van ISK-trajecten, meer nadruk op intensieve taaltraining, betere integratie van vakinhoudelijke kennis en een meer geleidelijke overgang naar het reguliere onderwijs.

Conclusie

Hoewel ISK-trajecten een essentiële rol vervullen in de onderwijscarrière van nieuwkomers, lijkt een traject van één à twee jaar niet afdoende om hen op het gewenste niveau te krijgen voor succesvolle instroom in het reguliere onderwijs. Verdere aanpassingen en onderzoek zijn nodig om te bepalen hoe het ISK-traject effectiever kan worden gemaakt, zodat alle leerlingen gelijke kansen hebben om hun potentieel te bereiken.

Door voort te bouwen op internationaal onderzoek en lokale ervaringen kunnen beleidsmakers en onderwijsprofessionals gezamenlijk werken aan verbeteringen die de integratie en leerprestaties van nieuwkomers in Nederlandse scholen kunnen bevorderen.

Geraadpleegde bronnen

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Professionalisering
Cursussen, congressen en opleidingen
Cursussen, congressen en opleidingen
Gemiddeld beoordelen deelnemers ons met een 8,4
Medilex Onderwijs 
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden
Getraumatiseerde kinderen
Connectie in plaats van correctie - kinderen met trauma
Willem de Jong
Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis
Taalachterstand
Taalachterstand
Sieneke Goorhuis
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
Pedagogisch klimaat nieuwkomers
Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers
Hélène van Oudheusden
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Anton Horeweg
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]achterstandsleerlingen
NT2
schakelklas

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest