Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose

Laura Batstra

Onderzoeker en docent bij Rijksuniversiteit Groningen - Orthopedagogiek

  

l.batstra@rug.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

Batstra, L. (2014). Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose.
Geraadpleegd op 17-07-2018,
van https://wij-leren.nl/DSM-psychiatrische-diagnose.php

Meer reserve als tegenwicht voor DSM-5

De nieuwe ‘bijbel’ voor psychiaters, DSM-5, zou wel eens de laatste kunnen zijn. Het beschrijven van psychische syndromen, op zich nuttig, is te ver doorgeschoten. Ik pleit voor een voorzichtige en terughoudende benadering als stepped diagnosis, een model dat ik opstelde met Allen Frances, de voorzitter van de DSM-IV.

Het idee achter de DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders) is goed: de communicatie over psychische stoornissen tussen professionals verbeteren. Dat gebeurde vanaf de derde versie van de DSM (1980) door voor elk psychiatrisch syndroom criteria op te stellen. Dan weten professionals als ze bijvoorbeeld praten over sociale angst over welk soort problemen ze het hebben. Maar helaas zijn de criteria steeds meer een eigen leven gaan leiden. Je krijgt nu bijvoorbeeld een behandeling alleen vergoed wanneer je voldoet aan de criteria van een DSM-hokje.

Beschrijving van problematisch gedrag

Wat vaak vergeten wordt, is dat een DSM-label, bijvoorbeeld ADHD, een beschrijving geeft van een bepaald type problematisch gedrag. Het is niet de vaststelling van een ziekte, zoals je bijvoorbeeld diabetes met een test kunt aantonen. Van de ongeveer driehonderd syndromen in de DSM is er geen enkele waarbij er een lichamelijke oorzaak is gevonden, ondanks het feit dat er vanaf 1980 ontzettend veel geld en onderzoektijd aan is besteed.

Sociale factoren

Tot nu toe kunnen we in de praktijk bar weinig met de uitkomsten van hersenonderzoek. Tegelijk is al lang bekend dat sociale factoren als armoede, achterstand en werkeloosheid grote risicofactoren zijn voor allerhande klachten, en dat psychische problemen opknappen als we mensen in een gunstigere omgeving plaatsen.

Wat mij betreft zou er meer geld mogen gaan naar de bestrijding van armoede en werkeloosheid. Dat zit er voorlopig niet in, integendeel, er moet bezuinigd worden en steeds meer mensen zitten zonder geld en werk. Psychische klachten zullen toenemen en de vraag naar zorg ook. Dat combineert lastig met het ‘demedicaliseringsbeleid’ van de Nederlandse overheid, die juist streeft naar minder etiketten.

Stigmatiserend en onnodig

Een DSM-classificatie is duur, stigmatiserend en meestal onnodig voor psychologische of (ortho)pedagogische hulp. Niet zelden zijn psychische klachten een signaal dat iemand zijn leven anders moet inrichten, bijvoorbeeld meer rust nemen, of bepaalde vaardigheden aan moet leren zoals assertiviteit. Psychologen en pedagogen zijn erin gespecialiseerd om deze onderliggende factoren boven tafel te krijgen en cliënten (of hun ouders) te ondersteunen bij het zelf realiseren van veranderingen in hun leven.

Nieuw model: stepped diagnosis

Samen met de voorzitter van de DSM-IV, Allen Frances, heb ik een model opgesteld om overdiagnostiek te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. Deze stepped diagnosis is inmiddels omarmd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het model houdt in dat de zorgverlener vóór het stellen van een DSM-diagnose een aantal stappen doorloopt; normaliseren (is het gedrag of gevoel een logische reactie op de omstandigheden?), watchful waiting (wat kan de tijd doen?), indien nodig een minimale interventie (zoals e-health) of een zwaardere interventie (korte therapie), en ten slotte, als klachten en disfunctioneren aanhouden, doorverwijzen naar specialistische hulp (voor DSM-classificatie en eventueel medicatie).

Maatschappelijke weerstand

Een voorzichtige en terughoudende benadering als stepped diagnosis kan tegenwicht bieden aan de vorige maand uitgekomen DSM-5, die opnieuw meer menselijke gedragingen en emoties onder de noemer stoornis laat vallen. Driftbuien bij kinderen (DSM-5: Disruptive Mood Dysregulation Disorder) en vergeetachtigheid bij ouderen (DSM-5: Minor Neurocognitive Dysfunction) zijn nu bijvoorbeeld stoornissen. De weerstand tegen het medicaliseren van nog meer menselijkheden is echter groeiend, de maatschappij komt in opstand. Ik betwijfel dan ook of de DSM-5 op grote schaal gebruikt gaat worden. Het zou goed kunnen dat dit de laatste editie is.

Batstra, L. (2014). Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose.
Geraadpleegd op 17-07-2018,
van https://wij-leren.nl/DSM-psychiatrische-diagnose.php

Gerelateerd

Opleiding Specialist Gedrag
Opleiding Specialist Gedrag
Brede opleiding over hoe om te gaan met gedragsproblemen (in de groep)
OnderwijsAdvies 
Spanning en agressie op school
Spanning en agressie op school
Voorkomen en aanpakken van lastig te hanteren gedrag in het vo en mbo
Medilex Onderwijs 
Tweedaags opleiding tot Schoolcoach Betrokkenheid
Tweedaags opleiding tot Schoolcoach Betrokkenheid
unieke kans!
Bazalt | HCO | RPCZ 
Red de ADHD diagnose
Red de ADHD diagnose
Laura Batstra
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
NoŰlle Pameijer
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
NoŰlle Pameijer
Psychiatrisch onderwijsmodel
De diagnose houdt kinderen op achterstand
Marcel van Herpen
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Laura Batstra


Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Ge´ntegreerd onderwijs kinderpsychiatrie
Ge´ntegreerd onderwijs en behandeling voor kinderen met psychiatrische problemen ľ OnderwijsBewijs
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren
Groei gedragsproblemen
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen
Indicatiestelling
Diagnostische besluitvoering bij functionele indicatiestelling
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Psychiatrische diagnoseInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.