Algemeen
Ontwikkelend bewegen Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Ervaringsreconstructie Hyperfocus Genderstereotypering Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Leerlingen leren kennen Lef om te luisteren Seksuele diversiteit Luister je wel naar míj? Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Mindfulness ineffectief Ontwikkeling jonge kind Tweelingen Ontwikkelingspsychologie Puberbrein binnenstebuiten Sociale pubers Talent binnenstebuiten Temperamentvolle kinderen Meisjes risicomijdend? Meer ruimte vrij spel Wiebelen en friemelen in de klas Zorg voor het kind
Gedragsproblemen
Tips in de klas - Tourette Tips in de klas - hechtingsproblemen Tips in de klas - nld Tips in de klas - dcd
Intelligentie
Intelligentie Structuur Test IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest WISC-III of RAKIT-2? Intelligentiekloof Gebruik en nut van theorie over Meervoudige Intelligentie (MI)
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Sociaal klimaat po Relatie leerling-leraar Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Schoolsucces in de brugklas Samenstelling klas SEL Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociaal? Vaardig! Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Weerbaar maken
Leren
Flexibel puberbrein 21st century skills Zelfregulering po/vo Buitenschools leren De lerende mens Denken in beelden Digitale feedback Digitale feedback 2 Zelfreflectie Effect huiswerk Zelfregulerend leren Positieve feedback Feedback op emotie Handboek leren leren Hoe kinderen leren Huiswerkbegeleiding Informeel leren Intrinsieke motivatie Nurture of nature Onderwijs en leren Later keuzemoment lln. vo Leerhouding als basis Acht dimensies Leren denken Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Onderzoekend leren Fysieke activiteit en leerprestaties Ontwikkeling hersenen Motivatie zelfregulering studenten Optimalisering 3R studiestrategie Zelfgestuurd leren Leren met zelftoetsen Binnen- en buitenschools Verbonden schrift en blokschrift Vijf mythes over leerbereidheid Leeropbrengsten van werken met een weektaak Beoordeling eigen leren Studeren adolescenten
Jonge kind
Ontwikkeling peuter Ontwikkeling kleuter Kleuters en spel Peuters begeleiden spel Beginnende geletterdheid
Kernkwaliteiten
De mentor als spil in de begeleiding
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Begaafde onderpresteerders Begeleiding hoogbegaafden Beleid hoogbegaafdheid Uitdagend onderwijs Bevorderen intelligentie Chronisch onderpresteren Differentiatie Werken met hoogbegaafde leerlingen Excellentie bevorderen Filosoferen met hoogbegaafde kinderen Hoogbegaafden uitgedaagd door denkopdrachten van hogere orde Hoogbegaafd met stoornis Slimme kleuters De Gids Metacognitie VWO leerlingen Onderpresteerders Gevoelig hoogbegaafd Identificatie excellente leerling Motivationele differentiatie Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Misdiagnose van hoogbegaafden Omgaan met excellentie po Onderpresteren Passend onderwijs voor begaafden Voorspellen excellentie Extra zorgvraag Studiemotivatie VWO plus Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Motivatie
Autonomie counseling Motivatie MBO Drijfveren voor leren Cijfers geven Transformeren Interne sturing Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Intrinsieke motivatie Hakken in het zand Strategieën voor zelfregulering Zelf gereguleerd leren Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Hooggevoeligheid
Het hoogstimulatieve kind Overprikkeld Wegwijs in hooggevoeligheid
Problemen
Aanpak probleemjongeren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Hechting en adoptie Kind en delict Autonomie allochtone leerlingen Bodemloos bestaan Concentratieproblemen Depressie en zelfmoord Psychiatrische diagnose Scheiding ouders Examenvrees Bureau Halt Hechtingsstoornissen Het lukt toch niet... Lage verwerkingssnelheid Integratie vluchtelingen Gezonde leefstijl Prestaties en etniciteit Motivatie leerlingen po Omgaan met agressie Vluchtelingenkinderen Onveilige hechting Opvoedwijzer Asperger Prestaties loopbanen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Verwende kinderen Spijbelen Kinderrechter Thuiszitten leerplichtige leerlingen Getraumatiseerde kinderen Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen Vluchtelingen begeleiding
Passend onderwijs
Diagnose label stigma Indicatiestelling Verschillen tussen leerlingen Leerlingstromen bo-sbo Op zoek naar...

 

Huiswerkscholen zijn géén oplossing voor onderpresteren

Lisanne van Nijnatten

Kinder- & jeugdpsycholoog bij Edu & ik

 

lisanne@edu-en-ik.nl

  Geplaatst op 1 juni 2015

Nijnatten, L. van (2015) Huiswerkscholen zijn géén oplossing voor onderpresteren.
Geraadpleegd op 24-11-2017,
van https://wij-leren.nl/huiswerkbegeleiding-hoogbegaafd.php

Op mijn weg naar huis vanuit het centrum van Utrecht kom ik al fietsend meer dan vijf huiswerkscholen of huiswerkinstituten tegen (en ik ben maar 15 minuten onderweg). Tot mijn frustratie, omdat ik tegenstander ben van huiswerkscholen in de begeleiding van onderpresteerders.

Natuurlijk zijn niet alle kinderen die daar komen chronische onderpresteerders. Ik denk alleen dat veel chronische onderpresteerders de benodigde hulp mislopen door de misleidende werking van huiswerkscholen. Toch blijft de vraag ernaar groeien. Mijn kritiek ook.

De schijn van huiswerkbegeleiding

"Het grootste probleem dat ik heb met huiswerkscholen, is dat het lijkt alsof ze werken."

Ze bieden echter geen oplossing voor de kern van de problematiek van onderpresteerders. Daardoor houden ze de problematiek juist in stand en voorkomen ze een oplossing voor de lange termijn.

Een huiswerkschool is er namelijk vooral voor toezicht en structuur. Ze zijn er niet voor gemaakt om kinderen te leren leren en de omgang met succes en falen beter te maken. Nog minder beschikken ze over de expertise om chronische onderpresteerders de juiste hulp te bieden.

Waar huiswerkscholen heel erg goed in zijn, is het bieden van een gestructureerde omgeving waarin kinderen vrijwel niks anders kunnen doen dan huiswerk maken. Hierdoor is een deel van de hobbel om überhaupt aan huiswerk te beginnen voor veel jongeren weggenomen.

Voeg hier een externe controle van de begeleider aan toe en veel jongeren verrichten meer werk dan ze thuis zouden doen. In deze zin werkt de begeleiding. Er komt meer uit de handen van het kind en het scheelt veel conflicten thuis.

Het gebrek van huiswerkbegeleiding

Het bouwt echter geen zelfredzaamheid op bij een kind. Naar mijn ervaring is een huiswerkschool vooral gericht op: 

  • het overhoren van vakinhoudelijke kennis (niet op het leerproces);
  • structureren van planning (niet op het vinden van unieke oplossingen per kind);
  • het bieden van een omgeving zonder afleiding.

Daardoor werkt de huiswerkschool zolang het kind erheen gaat, maar alleen dan. Het proces om voor de lange termijn zelfsturend vermogen en leertechnieken te ontwikkelen blijft bij het kind zelf liggen. Sommigen leren dit gaandeweg zelf, anderen niet. De jongeren krijgen in ieder geval niet het gevoel dat hun succes voor 100% aan hen te wijden is.

Zoals ik in een eerder artikel schreef, ligt de kern van de problematiek van onderpresteren – voornamelijk op de middelbare school - bij een gevoel van onmacht en moeite met zelfexpressie. Dit is zeer complexe, gevoelige problematiek waar weinig professionals goed mee om kunnen gaan.

"Wegnemen van de autonomie (en dus de macht) van het kind door middel van externe controle houdt de problematiek dus in stand."

Huiswerkscholen zijn niet gemaakt om écht te leren, maar om huiswerk te maken. Op een oppervlakkig niveau geven ze een oplossing. Deze oplossing is vast geschikt voor kinderen die enkel dat stukje structuur nodig hebben. Niet voor chronische onderpresteerders.

Het voelt vaak alsof ik op dit gebied een roepende in de woestijn ben, jammer genoeg. De legio onderpresteerder die worden ‘gehandhaafd’ in de huiswerkscholen zouden andere hulp moeten krijgen. Helaas is deze hulp vaak ook niet beschikbaar in GGZ instellingen en is er weinig garantie waar de juiste hulp wel beschikbaar is.

De juiste begeleiding

Ik denk dat een goede klik met de begeleider heel belangrijk is, dus afgaan op gevoel is een deel van de oplossing. Daarnaast is het enorm belangrijk om te beseffen dat het oplossen van chronisch onderpresteren een emotioneel, langdurig proces is waarbij verder gekeken moet worden dan het maken van huiswerk, leren leren en planningen. Het vergt een hoop kwetsbaarheid bij het kind, daarom vergt het ook een hoop vertrouwen en veiligheid. (Edit: dus korte programma's om te leren leren zijn zeer vaak ook niet genoeg!)

Bright minds, poor grades

Zoals ik in meerdere artikelen al heb aangeraden, wil ik hierbij graag nog een keer het boek ‘Bright minds, poor grades’ door Michael Whitley noemen. Ik denk dat dit veel ouders en professionals inzicht kan geven in de diepere laag van onderpresteren. Daardoor zijn de valkuilen ook enorm zichtbaar. Hiernaast geeft het een duidelijk tien stappen programma voor ouders om hun kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Dan wordt duidelijk dat huiswerkscholen geen ‘quick fix’ zijn voor onderpresteren.

Nijnatten, L. van (2015) Huiswerkscholen zijn géén oplossing voor onderpresteren.
Geraadpleegd op 24-11-2017,
van https://wij-leren.nl/huiswerkbegeleiding-hoogbegaafd.php

Gerelateerd

Certificering Samen met ouders
Certificering Samen met ouders
van intakegesprek en ontwikkeltraject naar eindcheck en certificering
Timpaan Onderwijs 
Wedden dat jij beter kan?
Wedden dat jij beter kan?
Signaleren en aanpakken van onderpresteren in de klas
Medilex Onderwijs 
Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie
Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie

OnderwijsAdvies 
Onderpresteren
Onderpresteren: kenmerken - oorzaken - gevolgen - aanpak
Arja Kerpel
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid - kenmerken - gedrag - tips aanpak
Arja Kerpel
Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel
Onderpresteerders
Onderpresteerders
Eleonoor van Gerven
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Autonomie en motivatie
Meer motivatie door meer autonomie
Dirk van der Wulp
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp
Misverstanden hoogbegaafdheid
Zeven misverstanden rond hoogbegaafdheid
Arja Kerpel
Top down denken
Top-down denken in onderwijs en opvoeding
Lisanne van Nijnatten
Chronisch onderpresteren
Chronisch onderpresteren - de urgentie om vroeg in te grijpen
Lisanne van Nijnatten
Extra zorgvraag
Onderwijs voor hoogbegaafden met extra zorgvraag
Lisanne van Nijnatten
Onderpresteren
Onderpresteren op de basisschool
Arja Kerpel
Begaafde onderpresteerders
Het begeleiden van begaafde onderpresteerders
Arja Kerpel
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Arja Kerpel
Passend onderwijs voor begaafden
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen
Arja Kerpel
Begeleiding hoogbegaafden
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Arja Kerpel
Beleid hoogbegaafdheid
Slim beleid - Beleid rond hoogbegaafdheid
Arja Kerpel
De huiswerkhulp
De huiswerkhulp - Een praktische gids voor leerlingen én ouders
Arja Kerpel
De Gids
De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs
Arja Kerpel


Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid vergroten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?
Effect huiswerk
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling?
Werken met hoogbegaafde leerlingen
Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen?
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten
Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Welke didactische strategie bevordert het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen?
Heterogene brugklas
Zorgt een brede brugklas voor een effectieve selectie?
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Excellentie
Excellentie bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Verrijkingsprogramma
Invloed van verrijkingsprogramma’s op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen
Identificatie excellente leerling
Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
Voorspellen excellentie
Samenhang tussen kenmerken van leerlingen en onderwijsgerelateerde factoren bij excellentie
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
HuiswerkbegeleidingInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.