Dabrowski: theorie van positieve desintegratie en de overprikkelbaarheden

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 29 februari 2024

Dit artikel geeft een samenvatting van de theorie van Dabrowski en de implicaties ervan voor onderwijs en opvoeding. Met tien praktische tips voor leraren om er mee om te gaan.

Dr. Kazimierz Dabrowski (1902-1980), een prominente Poolse psycholoog, psychiater en filosoof, heeft met zijn theorie van Positieve Desintegratie een interessante bijdrage geleverd aan de ontwikkelingspsychologie. Zijn werk, dat diepgaand geworteld is in de menselijke ervaring tijdens tijden van conflict en innerlijke strijd, biedt een interessant perspectief op persoonlijke groei en ontwikkeling. Centraal in zijn theorie staan de overprikkelbaarheden, die als cruciale componenten worden beschouwd voor de ontwikkeling van individuen, met name hoogbegaafde personen.

Achtergrond van Dabrowski en zijn theorie

Kazimierz Dabrowski leidde een leven doordrenkt van diverse ervaringen, variërend van zijn betrokkenheid bij humanitaire inspanningen tijdens wereldoorlogen tot zijn diepgaande academische en klinische studies op het gebied van psychologie. Zijn overtuiging dat persoonlijke groei voortkomt uit innerlijke conflicten en desintegratie vormde de kern van zijn werk.

De Theorie van Positieve Desintegratie stelt dat persoonlijke groei en ontwikkeling niet alleen voortkomen uit harmonieuze integratie, maar ook uit innerlijke conflicten en desintegratie van bestaande cognitieve en emotionele structuren. Het proces van desintegratie is vaak pijnlijk en verontrustend. Toch opent het de weg naar hogere niveaus van zelfbewustzijn, autonomie en authenticiteit.

Overprikkelbaarheden: de sleutel tot ontwikkeling

Een essentieel concept binnen Dabrowski's theorie zijn de overprikkelbaarheden, die verwijzen naar verhoogde gevoeligheden en reacties op stimuli in de omgeving. Dabrowski identificeerde vijf vormen van overprikkelbaarheid:

1. Psychomotorische overprikkelbaarheid: Gekenmerkt door een hoge energie, rusteloosheid en drang tot activiteit.

2. Zintuiglijke overprikkelbaarheid: Gekenmerkt door een verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijke ervaringen zoals geluiden, geuren en texturen.

3. Intellectuele overprikkelbaarheid: Gekenmerkt door een intense intellectuele nieuwsgierigheid, kritisch denken en analytische vermogens.

4. Verbeeldende overprikkelbaarheid: Gekenmerkt door een levendige verbeeldingskracht, creativiteit en innovativiteit.

5. Emotionele overprikkelbaarheid: Gekenmerkt door intense emoties, empathie en een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Dabrowski zag deze overprikkelbaarheden niet als belemmeringen, maar als potentiële bronnen van groei en ontwikkeling. Ze dienen als aanwijzingen voor de innerlijke strijd en conflicten die nodig zijn om hogere niveaus van zelfbewustzijn en persoonlijke autonomie te bereiken.

De vijf niveaus van persoonlijke ontwikkeling

Centraal in Dabrowski's theorie staan de vijf niveaus van persoonlijke ontwikkeling, die een reis beschrijven van primaire integratie naar secundaire integratie:

1. Primaire integratie: Gekenmerkt door een gebrek aan autonomie en zelfbewustzijn, waarbij individuen voornamelijk worden gestuurd door primitieve driften en sociale normen.

2. Eénlagige integratie: Gekenmerkt door conflicten tussen gelijkwaardige alternatieven, wat leidt tot innerlijke strijd en desintegratie van bestaande structuren.

3. Spontane meerlagige desintegratie: Gekenmerkt door diepgaande innerlijke conflicten die leiden tot de ontwikkeling van een eigen waarden- en normensysteem en een groeiend gevoel van autonomie.

4. Georganiseerde meerlagige integratie: Gekenmerkt door bewuste zelfsturing van de persoonlijkheidsontwikkeling, waarbij individuen hun eigen waarden en idealen nastreven met een groeiend gevoel van zelfacceptatie en zelfbewustzijn.

5. Secondaire integratie: Gekenmerkt door volledige harmonie en integratie van het zelf, waarbij individuen hun persoonlijkheidsideaal bereiken en een diepe empathie en altruïsme ontwikkelen.

Implicaties voor onderwijs en opvoeding

De inzichten van Dabrowski hebben belangrijke implicaties voor het onderwijs en de opvoeding van hoogbegaafde kinderen. Het erkennen en ondersteunen van hun overprikkelbaarheden en innerlijke conflicten is essentieel voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Onderwijspraktijken die flexibiliteit, differentiatie en stimulatie van intellectuele en creatieve behoeften bevorderen, kunnen bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van deze kinderen.

Bovendien is het van cruciaal belang om een omgeving te creëren waarin hoogbegaafde kinderen zich veilig voelen om zichzelf te uiten en hun unieke talenten te ontwikkelen.

Tien praktische tips voor leraren

Dabrowski's Theorie van Positieve Desintegratie biedt een diepgaand inzicht in de complexiteit van persoonlijke groei en ontwikkeling. Door het erkennen van de rol van innerlijke conflicten en overprikkelbaarheden als cruciale componenten van dit proces, kun je als leraar een meer inclusieve en ondersteunende omgeving creëren voor hoogbegaafde leerlingen om hun volledige potentieel te bereiken.

Dit zijn tien concrete en praktische tips voor leraren om effectief om te gaan met hoogbegaafde leerlingen met overprikkelbaarheden, in lijn met de inzichten van Dabrowski:

1. Differentieer het lesmateriaal: Pas het curriculum aan om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften en interesses van hoogbegaafde leerlingen. Bied uitdagende en stimulerende opdrachten die aansluiten bij hun intellectuele en creatieve capaciteiten.

2. Geef ruimte voor autonomie: Sta hoogbegaafde leerlingen toe om zelfstandig te werken en hun eigen leertraject vorm te geven. Bied keuzemogelijkheden en projecten aan die hen in staat stellen om hun eigen interesses na te streven en hun eigen tempo te bepalen.

3. Stimuleer diepgaand denken: Moedig hoogbegaafde leerlingen aan om dieper na te denken over complexe onderwerpen en om kritisch te analyseren. Stel open vragen die hen uitdagen om verder te denken dan de basisbegrippen en verbanden te leggen tussen verschillende concepten.

4. Creëer een stimulerende leeromgeving: Richt de klas in zodat deze inspirerend is voor hoogbegaafde leerlingen. Zorg voor voldoende materiaal en bronnen die hun nieuwsgierigheid prikkelen en moedig hen aan om hun ideeën en ontdekkingen te delen met hun klasgenoten.

5. Geef ruimte voor expressie: Erken de verbeeldende en emotionele overprikkelbaarheden van hoogbegaafde leerlingen en moedig hen aan om hun creativiteit en emoties te uiten. Bied mogelijkheden aan voor artistieke expressie, zoals tekenen, schrijven en drama, en neem hun gevoelens serieus.

6. Bied ondersteuning bij emotie regulatie: Help hoogbegaafde leerlingen omgaan met hun intense emoties door middel van mindfulness, ademhalingsoefeningen en andere technieken voor emotionele regulatie. Luister naar hun zorgen en bied een ondersteunende en begripvolle omgeving.

7. Betrek ouders en verzorgers: Werk samen met ouders en verzorgers om een consistent en ondersteunend netwerk te creëren rondom hoogbegaafde leerlingen. Informeer hen over de specifieke behoeften van hun kinderen en bespreek samen strategieën voor ondersteuning thuis en op school.

8. Wees flexibel in beoordeling: Sta open voor verschillende vormen van beoordeling en geef hoogbegaafde leerlingen de kans om hun kennis en vaardigheden op verschillende manieren te demonstreren. Bied ruimte voor creatieve projecten, onderzoekspapers en presentaties naast traditionele toetsen en examens.

9. Stimuleer samenwerking en peer tutoring: Moedig hoogbegaafde leerlingen aan om samen te werken en hun kennis en vaardigheden te delen met hun klasgenoten. Peer tutoring kan niet alleen hun eigen begrip verdiepen, maar ook bijdragen aan het leren van anderen.

10. Blijf in gesprek: Houd regelmatig individuele gesprekken met hoogbegaafde leerlingen om hun voortgang te bespreken, hun behoeften te evalueren en eventuele uitdagingen aan te pakken. Luister naar hun feedback en pas indien nodig je aanpak aan om tegemoet te komen aan hun specifieke behoeften.

Door deze praktische tips toe te passen en rekening te houden met de inzichten van Dabrowski, kunnen leraren een inclusieve en ondersteunende leeromgeving creëren waarin hoogbegaafde leerlingen met overprikkelbaarheden optimaal kunnen gedijen.

Bronnen

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

E-learning module
Wat is begaafdheid?
Wat is begaafdheid?
Gratis online module voor ouders
Wij-leren.nl Academie 
Opleiding
Gedragsexpert in het vmbo en mbo
Gedragsexpert in het vmbo en mbo
Professioneel omgaan met gedrag van jongeren op school
Medilex Onderwijs 
Gratis webinar
Serie webinars over actuele onderwijskundige thema's
Serie webinars over actuele onderwijskundige thema's
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Passend Onderwijs
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Aurecool ondersteunt jou bij begrijpen en bevorderen van de soc-emo ontwikkeling van elke leerling.
Aurecool 
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.Misverstanden hoogbegaafdheid
Zeven misverstanden rond hoogbegaafdheid.
Arja Kerpel
Hoogsensitiviteit
Hoogsensitiviteit - Hooggevoeligheid herkennen en tips.
Marleen Legemaat
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid - kenmerken - gedrag - tips aanpak
Arja Kerpel
Leven met intensiteit
Leven met intensiteit - De gevoeligheid van begaafden
Arja Kerpel
Gevoelig hoogbegaafd
Gevoelig hoogbegaafd - hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden
Arja Kerpel
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Arja Kerpel

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoogbegaafdheid in een video van één minuut uitgelegd
Hoogbegaafdheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]hoogbegaafdheid
hoogsensitiviteit
ontwikkelingsvoorsprong
plusklas

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest