En wat als het thuis niet veilig is?

Anton Horeweg

Leerkracht, gedragsspecialist (master SEN) en trainer/coach bij Gedragsproblemenindeklas.nl

  

meesgroep8@hotmail.com

  Geplaatst op 20 maart 2020

Horeweg, A. (2020). En wat als het thuis niet veilig is?.
Geraadpleegd op 08-08-2020,
van https://wij-leren.nl/corona-niet-het-enige-gevaar.php

Corona niet het enige gevaar

Korte tijd geleden kwam de wereld zoals we die normaal ervaren krakend en abrupt tot stilstand. Vanwege besmettingsgevaar gingen alle scholen dicht. Dat is erg, voor iedereen. Maar het is zéker erg voor de kinderen waarvan de thuissituatie onveilig is.

Je veilige haven is dicht

Voor veel kinderen die onveilig opgroeien, is school juist de plek waar je je zorgen even kunt vergeten en gewoon kind zijn.[i] De plek waar de wereld wél structuur heeft en waar de volwassenen wel voorspelbaar zijn. Iets dat kinderen die te maken hebben met kindermishandeling missen. Onderschat daarom niet het effect van het sluiten van de scholen. Als je onveilig opgroeit is de leerkracht soms de strohalm waar je jezelf als kind aan vast kunt houden. De kalme, belangstellende volwassene die je op de been houdt en die jou echt ziet. In feite is deze crisis voor onveilig opgroeiende kinderen een nieuwe traumatische ervaring.

Wat kun je doen voor deze kinderen?

Hoewel je niet direct bij ze thuis kunt komen en geen direct contact in je klas hebt, kun je wel een kort lijntje houden.

 • Bel het kind regelmatig op (eventueel extra vaak)
 • Vertel hoe het kind met jou in contact kan komen als dat nodig is
 • Vraag of het lukt om huiswerk te maken: wat gaat goed, wat gaat minder goed?
 • Vraag of er iets is dat het kind nodig heeft
 • Als je al gesprekken had met het kind over de situatie, informeer daar dan naar als het kind vrijuit kan praten.
 • Als het kind niet kan of wil praten, maar wel zijn verhaal kwijt wil, laat het dan mailen of appen.
 • Bespreek eventueel hulpbronnen zoals de kindertelefoon of (bij [v]echtscheiding villa Penido)

Wat kun je doen voor de ouders?

Natuurlijk willen ouders het beste voor hun kinderen. Toch kan de stress in gezinnen in deze periode hoog oplopen, waardoor er of geen aandacht voor de kinderen is of waarin de stress wordt afgereageerd op de kinderen. In een tijd waarin iedereen vrijwel opgesloten zit en op elkaars lip zit, neemt de stress alleen maar toe. Dat betekent dat mensen die al problemen hadden, deze problemen er nog eens bovenop krijgen. Als je van bepaalde gezinnen weet dat er iets aan de hand is, spreek dan ook regelmatig met de ouders tijdens deze lockdown.

 • Vraag of je iets kunt doen voor deze ouders
 • Wijs ook de ouders op de beschikbare hulpbronnen (bijv. deluisterlijn.nl 0900-0767)
 • Wees een luisterend oor, zodat de ouder stoom kan afblazen
 • Wijs de ouders op het belang van een   goede dagplanning: die neemt onrust weg bij het kind.

Wat als het mis gaat?

Het kind geeft aan dat de situatie thuis onhoudbaar is. Wat nu? Als een kind vertelt dat het mishandeld, verwaarloosd of misbruikt wordt, houd je dezelfde werkwijze aan die je normaal ook zou volgen. Bij acuut gevaar bel je natuurlijk 112. In andere gevallen: Volg de stappen van de meldcode of bel met Vooreenveiligthuis. (0800-2000). Je kunt ook op www.veiligthuis.nl kijken. Ook als je twijfelt kun je bellen. Vergeet niet om de situatie ook aan je directeur of intern begeleider te melden.

Besef dat veel van de kinderen die steun hadden aan jou toen ze naar school gingen, nu erg eenzaam zijn. Jouw steun kon op school al helpend zijn: in een tijd van isolatie doet je steun absoluut wonderen. Het zal niet zo voelen waarschijnlijk, maar de kinderen uit je klas die het thuis moeilijk hebben, zullen je later dankbaar zijn voor deze steun.

Verder kijken

In het boek "De traumasensitieve school" gaat Anton Horeweg uitgebreid in op deze thematiek:


[i] Horeweg, A. (20118). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. Tielt: Lannoocampus

 

Horeweg, A. (2020). En wat als het thuis niet veilig is?.
Geraadpleegd op 08-08-2020,
van https://wij-leren.nl/corona-niet-het-enige-gevaar.php

Gerelateerd

congres
Rouw op je dak
Rouw op je dak
Omgaan met verlies bij kinderen en jongeren
Medilex Onderwijs 
10 groene tips voor thuis
10 groene tips voor thuis - Leuk, leerzaam én goed voor het milieu
Arja Kerpel
Lapbook maken met kleuters
Een lapbook maken met kleuters - Praktische voorbeelden en tips
Lianne Jongsma
Invloed van kindermishandeling en jeugdervaringen
Jeugdervaringen beïnvloeden hele leven
redactie
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden
Getraumatiseerde kinderen
Connectie in plaats van correctie - kinderen met trauma
Willem de Jong
Kinderen met een psychotrauma
Trauma? Dat komt bij ons op school niet voor...
Anton Horeweg
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Zoek in deze Coronacrisis vooral ook de positieve dingen met kinderen
Zoek in deze Coronacrisis vooral ook de positieve dingen met kinderen
Peter de Vries
Contact op afstand
Benut de input van ouders en kind in de nieuwe onderwijssituatie
Martine Blonk - Meulenkamp
Wat leerlingen nu leren - afstandsonderwijs
Wat leerlingen nu leren
redactie
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong
Luister je wel naar mij?
Luister je wel naar mij? - Tips voor gespreksvoering met kinderen
Arja Kerpel
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
Traumasensitief team bij psychotrauma
Kinderen in de knel interesseren ons geen knal
Anton Horeweg
Het mag wel wat kalmer aan
Het mag wel wat kalmer aan in het onderwijs
Machiel Karels
Leerachterstand en visie
Wat zegt 'leerachterstand' over onze visie op leren?
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Intensieve mentoring ongemotiveerde havo-jongens
Is intensieve mentoring helpend voor ongemotiveerde jongen?
Effectieve interventies om verzuim terug te dringen
Wat zijn effectieve aanpakken van verzuim in het vavo?
Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
Docentinterventies op ongewenst gedrag en onderpresteren
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?
Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
Competenties mentor van een internationale schakelklas
De competenties van een mentor internationale schakelklas
Onderwijs aan gestresste leerlingen in instelling
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?
Interventies op gedragsproblemen
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Internaliserende en externaliserende problemen
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?
Thuiszitten leerplichtige leerlingen
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Corona niet het enige gevaarInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.