Algemeen
Ontwikkelend bewegen Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Ervaringsreconstructie Hyperfocus Genderstereotypering Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Leerlingen leren kennen Lef om te luisteren Seksuele diversiteit Luister je wel naar mŪj? Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Mindfulness ineffectief Ontwikkeling jonge kind Tweelingen Ontwikkelingspsychologie Puberbrein binnenstebuiten Sociale pubers Talent binnenstebuiten Temperamentvolle kinderen Meisjes risicomijdend? Meer ruimte vrij spel Wiebelen en friemelen in de klas Zorg voor het kind
Gedragsproblemen
Tips voor gedragsproblemen in de klas - nld Tips voor gedragsproblemen in de klas - tourette Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd
Intelligentie
Intelligentie Structuur Test IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest WISC-III of RAKIT-2? Intelligentiekloof
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Sociaal klimaat po Relatie leerling-leraar Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Schoolsucces in de brugklas Samenstelling klas SEL Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociaal? Vaardig! Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Weerbaar maken
Leren
Flexibel puberbrein 21st century skills Zelfregulering po/vo Buitenschools leren De lerende mens Denken in beelden Digitale feedback Digitale feedback 2 Zelfreflectie Effect huiswerk Zelfregulerend leren Positieve feedback Feedback op emotie Handboek leren leren Hoe kinderen leren Huiswerkbegeleiding Informeel leren Intrinsieke motivatie Nurture of nature Onderwijs en leren Later keuzemoment lln. vo Leerhouding als basis Acht dimensies Leren denken Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Onderzoekend leren Fysieke activiteit en leerprestaties Ontwikkeling hersenen Motivatie zelfregulering studenten Optimalisering 3R studiestrategie Zelfgestuurd leren Leren met zelftoetsen Binnen- en buitenschools Verbonden schrift en blokschrift Leeropbrengsten van werken met een weektaak Beoordeling eigen leren Studeren adolescenten
Jonge kind
Ontwikkeling peuter Ontwikkeling kleuter Kleuters en spel Peuters begeleiden spel Beginnende geletterdheid
Kernkwaliteiten
De mentor als spil in de begeleiding
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Begaafde onderpresteerders Begeleiding hoogbegaafden Beleid hoogbegaafdheid Uitdagend onderwijs Bevorderen intelligentie Chronisch onderpresteren Differentiatie Werken met hoogbegaafde leerlingen Excellentie bevorderen Hoogbegaafd met stoornis Slimme kleuters De Gids Metacognitie VWO leerlingen Onderpresteerders Gevoelig hoogbegaafd Identificatie excellente leerling Motivationele differentiatie Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Misdiagnose van hoogbegaafden Omgaan met excellentie po Onderpresteren Passend onderwijs voor begaafden Voorspellen excellentie Extra zorgvraag Studiemotivatie VWO plus Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Motivatie
Autonomie counseling Motivatie MBO Drijfveren voor leren Cijfers geven Transformeren Interne sturing Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Intrinsieke motivatie Hakken in het zand StrategieŽn voor zelfregulering Zelf gereguleerd leren Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Hooggevoeligheid
Overprikkeld Wegwijs in hooggevoeligheid
Problemen
Aanpak probleemjongeren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Hechting en adoptie Kind en delict Autonomie allochtone leerlingen Bodemloos bestaan Concentratieproblemen Depressie en zelfmoord Psychiatrische diagnose Scheiding ouders Examenvrees Bureau Halt Hechtingsstoornissen Het lukt toch niet... Lage verwerkingssnelheid Integratie vluchtelingen Gezonde leefstijl Prestaties en etniciteit Motivatie leerlingen po Omgaan met agressie Vluchtelingenkinderen Onveilige hechting Opvoedwijzer Asperger Prestaties loopbanen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Verwende kinderen Spijbelen Kinderrechter Thuiszitten leerplichtige leerlingen Getraumatiseerde kinderen Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen Vluchtelingen begeleiding
Passend onderwijs
Diagnose label stigma Indicatiestelling Verschillen tussen leerlingen Leerlingstromen bo-sbo Op zoek naar...

 

Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen?

Lisanne van Nijnatten

Kinder- & jeugdpsycholoog bij Edu & ik

 

lisanne@edu-en-ik.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

van Nijnatten, L. (2014). Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen?.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/iq-test-rakit-wisc.php

Nieuwe intelligentie test: de RAKIT-2

In het najaar van 2012 is de tweede versie van de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test (RAKIT-2) uitgekomen. Dit is een IQ test voor kinderen op de basisschool tussen vier en twaalf jaar oud. Afgelopen juli kwam de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) met een positief rapport over de kwaliteiten van deze test. Hiermee is er een nieuwe intelligentie test voor kinderen op de markt, die beter is beoordeeld dan de meest gangbare intelligentie test, de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III). Zal dit een verschuiving in testgebruik teweeg brengen in Nederland? Of blijven veel psychologen toch de WISC-III uit gemak gebruiken?

WISC-III

Als Kinder- & Jeugdpsycholoog die zich vooral op onderwijs en hoogbegaafdheid richt, neem ik regelmatig intelligentie onderzoek af. Voor mij was de keuze lastig tussen de WISC-III en de RAKIT-2. Ik ben opgeleid in de WISC-III, ook al is het testmateriaal wat verouderd en is de voorspellende waarde voor schoolprestaties onvoldoende bepaald door de COTAN.

RAKIT-2

De RAKIT-2 heeft andere factoren dan de WISC-III en is minder gangbaar, maar de kwaliteit is wel goed en hij is verkort en op subtest niveau te gebruiken. Uiteindelijk koos ik toch voor de RAKIT-2, waarbij ik hoop een koploper te zijn voor deze test.

De afname van de RAKIT-2 levert een totale IQ score op, maar ook vier factorscores; verbale vlotheid, ruimtelijk inzicht en oriëntatie, verbaal leren en perceptueel redeneren. De structuur van het performaal-verbaal onderscheid dat de WISC-III maakt, is hier ook enigszins in terug te vinden.

Kritiek op WISC-III

Er is veel kritiek op de bruikbaarheid van de factoren van de WISC-III. Wanneer deze scores aardig van elkaar verschillen (zo’n 15 punten) dan wordt er gesproken van een disharmonisch profiel. Daar rollen dan meteen implicaties over gedrag en denken uit, waarna er handelingsadviezen voor begeleiding worden gegeven. De voorspellende waarde van dit disharmische profiel is echter erg bekritiseerd (Reuver, 2003). Zeker binnen mijn branche, hoogbegaafdheid, komt een disharmonsich profiel regelmatig voor en hoeft het geen problemen op te leveren (Reuver & Peters, 2003).

De vier factoren van de RAKIT-2 maken wel een soort verbaal-performaal onderscheid, maar maken hierin ook onderscheid tussen het verwerken van de informatie en het assimileren en gebruiken ervan. De bruikbaarheid van deze vier factoren is door de COTAN beter beoordeeld dan bij de WISC-III, al zal er toekomstig onderzoek hier nog meer over moeten zeggen.

IQ bereik

Het IQ bereik van de RAKIT-2 is in deze tweede versie uitgebreid tot het meten van IQ’s van 40 tot 145. Voor iemand die met hoogbegaafde kinderen werkt is het jammer dat er nog steeds geen IQ test is die boven de 145 meet, maar voor testen op het gebied van verstandelijke beperkingen kan dit een mooie uitbreiding zijn.

Opvallend is ook dat de normen alleen gebaseerd zijn op kinderen in het basisonderwijs. Versnelde kinderen van bijvoorbeeld tien jaar in het voortgezet onderwijs zouden dus niet valide getest kunnen worden met deze test. Hier is vast ook het laatste onderzoek nog niet over gedaan.

WISC-IV

De nieuwe versie de WISC-III, de WISC-IV, is al wel in Amerika uit. De uitgever van deze test, Pearson, heeft aangegeven de WISC-IV niet in het Nederlands uit te zullen geven. Hierdoor zal in 2018 de WISC-III verouderd zijn volgens de COTAN. Ik zie zelf de RAKIT-2 als een mooi alternatief  voor de WISC-III. Als psycholoog met een wetenschappelijke opleiding zal ik toch moeten toegeven aan wetenschappelijke onderbouwing, ook al zegt mijn gevoel soms iets anders. Mijn ervaringen met de RAKIT-2 zijn goed, ik ben erg benieuwd of deze nieuwe test terrein zal winnen binnen de psychologische diagnostiek.

Bronnen

- Reuver, J. (2003). De WISC-RN als presenteerblaadje? Een onderzoek naar het vaststellen van schoolproblemen bij kinderen op basis van het verschil tussen hun verbaal en performaal IQ. Doctoraalscriptie. Leiden: Universiteit Leiden.
- Reuver, J. & Peters, W. (2003). Hoogbegaafdheid, schoolproblemen en intelligentieprofielen: Zijn verbaal-performaal descrepanties indicatief voor schoolproblemen bij begaafde kinderen? Pedagogsich Tijdschrift, 28, 3, 263-280.

Reageren?

Wilt u reageren op dit artikel? Gebruik de knop 'schrijf een reactie' hieronder.

van Nijnatten, L. (2014). Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen?.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/iq-test-rakit-wisc.php

Gerelateerd

Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie
Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie

OnderwijsAdvies 
Workshop DifferentiŽren, ook naar (hoog)begaafde leerlingen
Workshop DifferentiŽren, ook naar (hoog)begaafde leerlingen

Timpaan Onderwijs 
Kiene kleuters in de klas
Kiene kleuters in de klas
Begeleiden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Medilex Onderwijs 
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel
Intelligentiekloof
IQ test uitslag: Intelligentiekloof
Lisanne van Nijnatten
IQ-test beelddenkers
Beelddenkers en IQ onderzoek
Lisanne van Nijnatten
IQ onderzoek
IQ onderzoek: een introductie
Lisanne van Nijnatten
RAKIT-2 intelligentietest
De RAKIT-2 intelligentietest
Lisanne van Nijnatten
Intelligentie Structuur Test
De Intelligentie Structuur Test: Een kritische beschouwing
Lisanne van Nijnatten

Werken met hoogbegaafde leerlingen
Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen?
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Excellentie
Excellentie bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs
Identificatie excellente leerling
Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Verrijkingsprogramma
Invloed van verrijkingsprogrammaís op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen
Voorspellen excellentie
Samenhang tussen kenmerken van leerlingen en onderwijsgerelateerde factoren bij excellentie
Omgaan met excellentie po
Omgaan met excellentie in het primair onderwijs
Metacognitie VWO leerlingen
Hoogbegaafdheid en metacognitie van VWO-leerlingen Ė OnderwijsBewijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

WISC-III of RAKIT-2?Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.