Actieve deelname van ouders bevorderen in driehoeksgesprekken op school

Geplaatst op 10 juli 2024

 

Driehoeksgesprekken tussen leerkrachten, leerlingen en ouders zijn essentieel voor de ontwikkeling en educatie van kinderen. Deze gesprekken bieden een waardevolle gelegenheid voor ouders om direct betrokken te zijn bij het onderwijsproces van hun kinderen. Hieronder worden verschillende strategieën en benaderingen besproken om de actieve deelname van ouders in deze gesprekken te bevorderen.

1. Focus op ouderbetrokkenheid

Het stimuleren van ouderbetrokkenheid begint met de manier waarop leerkrachten communiceren met ouders tijdens driehoeksgesprekken. Onderzoek benadrukt het belang van positieve communicatie door leerkrachten over de ontwikkeling van het kind. Wanneer leerkrachten hoge verwachtingen uitspreken en concrete tips geven aan ouders over hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen, neemt de betrokkenheid van ouders toe (Desforges & Abouchaar, 2003).

2. Zelfdeterminatietheorie: relatie, competentie en autonomie

Volgens de zelfdeterminatietheorie is het cruciaal om te voldoen aan de universele basisbehoeften van ouders tijdens driehoeksgesprekken: relatie, competentie en autonomie. Leraren kunnen de relatie versterken door ouders te steunen, vertrouwen te tonen en begrip te tonen voor hun perspectief. Dit vergroot niet alleen de ouderbetrokkenheid, maar zorgt er ook voor dat ouders zich competent voelen om deel te nemen aan gesprekken op school en autonomie ervaren in het besluitvormingsproces (Van den Broeck et al., 2009).

3. Loyaliteit binnen de driehoek

De contextuele benadering van Nagy benadrukt het belang van loyaliteit tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'existentiële' (verticale) loyaliteit tussen ouders en kinderen en 'verworven' (horizontale) loyaliteit tussen het kind en andere volwassenen zoals leerkrachten. Het is belangrijk dat leerkrachten tijdens driehoeksgesprekken deze loyaliteiten respecteren en ouders helpen om hun kinderen te ondersteunen zonder hun verticale loyaliteit te ondermijnen (Calle, 2013).

4. Praktische tips voor leerkrachten

  • Open communicatie: Creëer een open sfeer waarin ouders zich vrij voelen om vragen te stellen en zorgen te uiten.

  • Positieve feedback: Benadruk de sterke punten en prestaties van het kind om ouders te motiveren en hun betrokkenheid te vergroten.

  • Concrete actiepunten: Geef ouders specifieke tips en strategieën om hun kind thuis te ondersteunen, zoals effectieve studiegewoonten en leerstrategieën.

  • Cultuursensitiviteit: Houd rekening met de culturele achtergrond en taalvaardigheid van ouders om effectieve communicatie te waarborgen.

5. Verdiepend onderzoek en aanbevelingen

Hoewel er al veel inzichten zijn verkregen uit bestaand onderzoek, blijft er behoefte aan verdere studie naar de effectiviteit van verschillende benaderingen in driehoeksgesprekken. Dit omvat onderzoek naar de specifieke impact van ouderbetrokkenheid op academische prestaties, evenals de rol van digitale communicatiemiddelen in het vergemakkelijken van ouderbetrokkenheid.

Conclusie

Het bevorderen van de actieve deelname van ouders in driehoeksgesprekken vereist een holistische benadering waarbij leraren een ondersteunende rol spelen door positieve communicatie, het bieden van concrete ondersteuning en het respecteren van de loyaliteit tussen ouders en kinderen. Door deze benaderingen te integreren, kunnen scholen een omgeving creëren waarin ouders zich gewaardeerd en betrokken voelen bij het onderwijsproces van hun kinderen, wat uiteindelijk bijdraagt aan hun algehele academische succes en welzijn.

Geraadpleegde bronnen

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Webinar
Intrinsieke motivatie en spel: de echte motor onder leren?
Intrinsieke motivatie en spel: de echte motor onder leren?
Gratis webinar met Rob Martens
Wij-leren.nl Academie 
Congres
De intern begeleider als kwaliteitscoördinator
De intern begeleider als kwaliteitscoördinator
Zet in op onderwijskwaliteit, zorg en schoolontwikkeling
Medilex Onderwijs 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap.
Arja Kerpel
Kindgesprekken
Kindgesprekken: zonder relatie geen prestatie.
Albert de Boer
Startgesprek oudergesprek
Geen omgekeerd oudergesprek maar een adaptief startgesprek.
Peter de Vries
Leerlingen leren kennen
Leerlingen leren kennen: leefwereld - ontwikkelingspsychologie
Arja Kerpel
Kindgesprek in een leercultuur
Leertaal en leercultuur bevorderen door het inzetten van kindgesprekken
Martine Blonk - Meulenkamp
Kind is eigenaar van zijn ontwikkeling
Het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent
Luc Stevens
Organiseren gepersonaliseerd leren
Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood
Talentenscan motiveert
Hoe een talentenscan leerlingen intrinsiek motiveert
Nadine van der Hart
Tips voor mentoren in begeleiding problematiek
De morele plicht van elke mentor
Ivo Mijland
Kind is eigenaar van zijn ontwikkeling
Het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent
Luc Stevens
Goede oudergesprekken voeren
Hoe voer je goede oudergesprekken?
redactie
Communiceren met ouders - tips
Lastige ouders, lastige leraren - Vijf tips voor een goede samenwerking
Peter de Vries
10 minutengesprekken
Zijn 10-minutengesprekken nog van deze tijd?
Peter de Vries
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Luister je wel naar mij?
Luister je wel naar mij? - Tips voor gespreksvoering met kinderen
Arja Kerpel
Lef om te luisteren
Lef om te luisteren - Hoe luister je nu echt naar leerlingen?
Arja Kerpel
School en ouder
School en ouder, schouder aan schouder
Arja Kerpel

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Autonome motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Autonome motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
redactie
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Psychologische basisbehoeften in een video van één minuut uitgelegd
Psychologische basisbehoeften in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Hoeveel eigenaarschap kunnen professionals aan? Tjipcast 0012
Hoeveel eigenaarschap kunnen professionals aan? Tjipcast 0012
redactie
Het belang van autonomie en zelfsturing: Tjipcast 002
Het belang van autonomie en zelfsturing: Tjipcast 002
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]autonome motivatie
autonomie
competentie
eigenaarschap
kindgericht onderwijs
motivatie
ouderbetrokkenheid
portfolio
psychologische basisbehoeften

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest