Meervoudige Intelligentie: Theorie en Invloed op Leerprestaties

Geplaatst op 11 juli 2024

De Invloed van Meervoudige Intelligentie op Leerresultaten

De theorie van Meervoudige Intelligentie (MI), geïntroduceerd door Howard Gardner, suggereert dat mensen acht verschillende vormen van intelligentie bezitten: linguïstische, logisch/mathematische, ruimtelijke, muzikale, lichamelijke/kinesthetische, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en naturalistische intelligentie. Elke persoon heeft een uniek profiel van sterkere en zwakkere intelligenties. Ondanks de populariteit in het onderwijs, zijn er kritieken op de theoretische en empirische basis van deze theorie.

Theoretische Achtergrond

Gardner's theorie kwam als reactie op het beperkte traditionele IQ-concept, dat voornamelijk linguïstische en logisch/mathematische intelligentie meet. Gardner breidde het begrip intelligentie uit tot het vermogen om informatie te verwerken en problemen op te lossen binnen een culturele context. Hij benadrukt dat intelligenties onafhankelijk van elkaar zijn en dat onderwijs gericht moet zijn op het ontwikkelen van deze verschillende intelligenties.

Kritiek op de Theorie

Critici stellen dat Gardner’s theorie weinig empirische ondersteuning heeft en meer over talenten en vaardigheden spreekt dan over intelligentie zoals traditioneel begrepen. Ook wordt het onderscheid tussen de verschillende intelligenties betwijfeld en is er discussie over welke capaciteiten als intelligenties moeten worden beschouwd. Bovendien is er kritiek op de validiteit van MI-tests die worden gebruikt om de verschillende intelligenties van leerlingen te meten.

Toepassing in het Onderwijs

MI heeft veel aanhang gekregen in het onderwijs vanwege de focus op individuele verschillen tussen leerlingen. Dit sluit aan bij trends zoals adaptief onderwijs, waarbij lessen worden aangepast aan de specifieke behoeften en talenten van leerlingen. Scholen gebruiken vaak MI-tests om persoonlijke leerprofielen van leerlingen te maken, hoewel de betrouwbaarheid van deze tests beperkt is.

Onderzoek naar Effecten

Er is weinig degelijk wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van MI in het onderwijs. Veel studies missen controlegroepen en duidelijke statistische analyses. Desalniettemin zijn er enkele aanwijzingen dat aandacht voor MI gunstig kan zijn voor wiskundeprestaties, met name in het bevorderen van probleemoplossend vermogen. Echter, de resultaten zijn vaak niet eenduidig en de daadwerkelijke oorzaak van verbeteringen is moeilijk te bepalen.

Adaptief Onderwijs als Alternatief

Adaptief onderwijs, waarbij leraren hun onderwijsstrategieën en materialen diversifiëren om aan de behoeften van alle leerlingen te voldoen, heeft aangetoond effectief te zijn. Dit vereist dat leraren zich professioneel ontwikkelen en een breed scala aan onderwijsmethoden toepassen. Adaptief onderwijs biedt een onderbouwd alternatief voor MI en kan bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen zonder de theoretische en empirische problemen van

Geraadpleegde bronnen

Meer weten?

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen kan op meer manieren dan via aandacht voor meervoudige intelligentie. Hieronder volgt een greep uit verschillende recente studies die op de website van NRO worden genoemd.
Over differentiatie in de klas:

Over gepersonaliseerd leren:

Over professionalisering van docenten met het oog op passend onderwijs:

Over excellentie:

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Masterclass
Autisme anders bekijken
Autisme anders bekijken
Leer en ervaar wat autisme met je leerlingen doet
Medilex Onderwijs 
Ontdekkend leren
Ontdekkend leren: uitleg - kenmerken - stappenplan
Arja Kerpel
IQ onderzoek
IQ onderzoek: een introductie
Lisanne van Nijnatten
De lerende school
De vijf disciplines als basis voor boeiend onderwijs
Jan Jutten
Systeemdenken en denkgewoonten
Systeemdenken in de klas - Systeemdenken en denkgewoonten
Jan Jutten
Het verschil tussen wijsheid en intelligentie
Wijsheid en hoogbegaafdheid
Hilde van Rossen
Wijsheid en hoogbegaafdheid deel 2
Over opvoeding tot wijsheid, ook bij hoogbegaafde kinderen -deel 2-
Hilde van Rossen
Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers
Karen Faber
Filosoferen met pubers
Filosoferen met pubers
Karen Faber
Filosoferen op de basisschool
Filosoferen met kinderen; hoe doe je dat?
Karen Faber
Hoe hebben wij intelligentie gefundeerd?
Hoe hebben wij intelligentie gefundeerd?
Theo de Keulenaar
Het overschatte hoofd
Het overschatte hoofd
Jellie de Jong
Het overschatte hoofd
Het overschatte hoofd
Jellie de Jong
Denken in beelden
Denken in beelden
Arja Kerpel

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]emotionele intelligentie
meervoudige intelligenties
ontdekkend leren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest