Nieuwe onderwijsboeken 12-2019

Geplaatst op 14 december 2019

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Het zijn weer verschillende uiteenlopende thema's. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening. Alvast veel leesplezier gewenst!

Druk en dan weer dromerig – Jacqueline van de Sande (Uitgevrij SWP)

Meisjes met ADHD kunnen met de verhalen, tips, weetjes, raadsels, puzzels, spelletjes en opdrachten in dit doeboek ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze moeilijk vinden. Ze leren positief over zichzelf te denken en zichzelf te accepteren. Voor meisjes vanaf ongeveer 8 jaar, ouders en leerkrachten.

Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen – Walter Matthys (Hogrefe Uitgevers)

Dit boek biedt wetenschappelijk onderbouwde, praktijkrelevante informatie over wat gedragsproblemen inhouden (hoofdstuk 1), hoe ze ontstaan (hoofdstuk 2), hoe ze worden gediagnosticeerd (hoofdstuk 3) en hoe ze worden behandeld (hoofdstuk 4). Een nabeschouwing met aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling sluit het boek af.

Een gedegen overzicht van de huidige kennis gecombineerd met uiterst praktische voorbeelden, handvatten en adviezen maken dit boek een onmisbare bron van informatie voor de brede doelgroep die te maken heeft met kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Leven met intensiteit – Michael M. Piechowski en Susan Daniels (Novilo)

Wat als iemand "te veel' is voor zijn of haar omgeving of zichzelf? Te slim, te beweeglijk, te emotioneel, zich te veel laat meeslepen door wat hij ziet of hoort, en/of een overactieve verbeelding heeft? Dat kan belastend zijn en tot frustraties of zelfs (psycho)neuroses leiden.

De hoofdstukken in dit boek laten aan de hand van de theorie van positieve desintegratie van Kazimierz Dabrowski zien dat dit uitingen van een bijzondere aanleg en begaafdheid kunnen zijn. De auteurs leren ouders, verzorgers, leraren en andere professionals om deze signalen te herkennen en hierop hun begeleiding af te stemmen om individuen met deze en andere talenten te helpen hun potentieel te ontplooien.

Woordenschatonderwijs – meer dan woorden leren – Tessa de With en Maartje Visser (CPS Uitgeverij)

Deze geactualiseerde uitgave (nov. '19) laat zien hoe belangrijk een grote woordenschat is en hoe binnen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo de woordenschat optimaal ontwikkeld kan worden. Dit boek presenteert drie pijlers van woordenschatonderwijs: woorden leren en gebruiken, woordleerstrategieën leren en woordbewustzijn en -eigenaarschap ontwikkelen.

Met name de laatste pijler zorgt ervoor dat leerlingen levenslang woorden blijven leren. Aan de hand van dit boek kunnen interne begeleiders en taalcoördinatoren leraren begeleiden bij het vergroten en verrijken van de woordenschat bij hun leerlingen.

De bril van de leraar – Pieter leenheer (Uitgeverij Phronese)

De bril van de leraar beschrijft in hoeverre door de jaren heen, na de invoering van de Mammoet, onder meer overheidsbeleid, de komst van nieuwe lerarenopleidingen en de veranderingen in de schoolorganisatie invloed hebben uitgeoefend op de beroepsidentiteit, op de bril waardoor de leraar de schoolwerkelijkheid bekijkt.

Vandaag de dag is er nog steeds geen sprake van een breed gedeelde beroepsidentiteit. Het boek eindigt met een beschouwing over wat ervoor nodig is om een effectieve tegenmacht, een sterke beroepsorganisatie te vormen.

Meidenvenijn in het MBO – Anke Visser (Uitgeverij Pica)

Meidenvenijn komt overal voor: op school en in werksituaties, in live contacten en op sociale media. Uit onderzoek blijkt dat het ook schade toebrengt. Dit boek biedt praktisch gereedschap passend bij de mbo-setting, zodat hiermee gericht kan worden ingegrepen om meidenvenijn op de opleiding aan banden te leggen.

Lesson Study - kijken naar leerlingen – Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn-Finke (Uitgeverij Pica) 

Lesson Study is een krachtige professionaliseringsaanpak voor leerkrachten, die wereldwijd steeds populairder wordt. Met Lesson Study gaan leerkrachten praktisch aan de slag rondom een vraag over het dagelijkse lesgeven. De rode draad: kijk naar leerlingen en leer van hen.

Dit praktijkgerichte boek geeft – naast theorie – concreet weer hoe je de Lesson Study-cyclus in het basisonderwijs stap voor stap doorloopt. Ook wordt ingezoomd op een aantal belangrijke leerkrachtvaardigheden, zoals het leren van leerlingen zichtbaar maken en observeren. Het is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en andere geïnteresseerden.

Het meisje dat doet wat ze niet durft – Ashley Spires (Uitgeverij Bazalt)

Als Demi geen redenen meer kan bedenken om niet in de boom te klimmen, is het tijd om de uitdaging aan te gaan. Ze wil het ook heel graag, want dit avontuur klinkt zo leuk! Is Demi moedig genoeg om het te proberen? Een motiverend verhaal over doorzettingsvermogen en angst overwinnen.

Breinhelden voor groep 5-6 – Belinda Herrewij (Uitgeverij Bazalt)

Breinhelden is een programma van twintig weken, waarmee je in je groep doordacht

gaat werken aan executieve functies. De executieve functies zijn vertaald naar tien Breinkrachten. Bij iedere kracht vind je speelse activiteiten en tips om die functie te versterken. De auteurs geven je daarnaast inzicht in de theorie achter executieve functies.

Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld – Joop Berding (Garant uitgevers)

Is de deugd van het geduld uit de opvoeding en uit het onderwijs aan het verdwijnen? Dit boek is een open zoektocht naar wat geduld en ongeduld in onze steeds snellere tijd betekenen voor opvoeding en onderwijs.

Een goed begin is het halve werk – Frank Gaarthuis (Gaarthuis Educational Publishing Company)

'Elke les hetzelfde, dat is saai!', horen we veel leerlingen zeggen. Maar waar start je met het brengen van afwisseling in je lessen? Het antwoord is simpel! Bij het begin.Dit is een inspirerend boek met 10 aandachtvangers en 30 lesopeningen om te gebruiken bij jouw lesvoorbereiding. De les openen doe je in de docentenrol van presentator. Je wilt hierbij direct bij het begin van de les de aandacht vangen en vestigen op jou als docent en de lesinhoud.

Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen – Ferre Laevers & Ludo Heylen (Lannoo  Campus – cego)

Ervaringsgericht werken in de basisschool met 6- tot 12-jarigen is de ideale gids voor (toekomstige) leraren in de basisschool. Door de bevattelijke taal en de vele cases helpt dit boek onderwijzers en opvoeders op weg in de zoektocht naar wat kinderen bezighoudt.

Behalve voor opleidingen presenteert het boek zich als werkinstrument om leraren actief te begeleiden rond alle aspecten van de ervaringsgerichte praktijk. Het bevat talrijke voorbeelden, tips voor betere communicatie en suggesties om de klas levendig in te richten.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Boeken Top 10 - 2018
Top Tien Onderwijsboeken 2018.
redactie
Nieuwe boeken 11-2019
Nieuwe onderwijsboeken 11-2019
redactie
Nieuwe boeken 09-2019
Nieuwe onderwijsboeken 09-2019
redactie
Nieuwe boeken 06-2019
Nieuwe onderwijsboeken 06-2019
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie
Nieuwe boeken 02-2020
Nieuwe onderwijsboeken 02-2020
redactie
Nieuwe boeken 05-2020
Nieuwe onderwijsboeken 05-2020
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest