Nieuwe onderwijsboeken 11-2019

Geplaatst op 13 november 2019

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Het zijn weer verschillende uiteenlopende thema's. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening. Alvast veel leesplezier gewenst! 

Communicatie zonder frustratie in het onderwijs - Ingrid van Essen (Lannoo Campus) 

Luisteren we aandachtig genoeg om echt te begrijpen wat de ander zegt? Durven we te zeggen wat er echt toe doet? Begrijpen we waarom we steeds in ineffectieve patronen terechtkomen? Goede communicatie op school is een win-win situatie voor alle betrokkenen. Het is het fundament en het zijn de bouwstenen van betekenisvolle relaties. Effectief communiceren is een vaardigheid waar je je hele leven plezier aan beleeft!

Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep - Kees van overveld (Uitgeverij Pica) 

Voor leerkrachten zijn gedragsproblemen van leerlingen een van de grootste uitdagingen binnen het vak. De auteur heeft in de afgelopen jaren velen van hen begeleid met hun "moeilijke groep'. In dit boek beschrijft hij zijn ervaringen. Hij geeft op een toegankelijke manier inzicht in het functioneren van moeilijke klassen en geeft aan wat er misgaat in de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen.

Vervolgens beschrijft de auteuur heel concreet hoe je het tij kunt keren; met zijn praktische tips, adviezen en slimme oplossingen kunnen leerkrachten van een moeilijke groep een plezierige groep maken.

10 mindframes om leren zichtbaar te maken (beknopte uitgave) - John Hattie en Klaus Zierer (Bazalt)

Dit praktische boekje is de beknopte versie van 10 mindframes om leren zichtbaar te maken. Per denkkader werken we steeds één doel uit waarmee je als leraar aan de slag kunt. Daarnaast is er een vragenlijst voor zelfreflectie en een suggestie voor hoe je kunt beginnen. Elk hoofdstuk sluit af met een checklist en oefeningen die het betreffende denkkader ondersteunen.

Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool - Francine Jellesma (SWP) 

In dit boek behandelt de auteur alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen tussen 8 en 12 jaar: relaties met leeftijdsgenoten, de band en interacties met de leerkracht, de emotionele ontwikkeling en de sociaal-emotionele problemen in de klas inclusief de bijbehorende doelen en interventies. Ze gaat specifiek in op faalangst, schoolweigering, pesten, motivatie en betrokkenheid. Belangrijke basistheorieën komen naar voren. 

Growth mindset-lessen voor de basisschool - Katherine Muncaster en Shirley Clarke (Bazalt)

Een growth mindset draait om het besef dat je je vaardigheden kunt ontwikkelen. Dit boek bevat concrete lessen waarin diverse aspecten van een growth mindset aan de orde komen.Voor iedere groep zijn 6 uitgewerkte lessen te vinden in dit boek. Door bewust aandacht te schenken aan alle aspecten van een growth mindset, zullen leerlingen op een andere manier naar "leren' gaan kijken.

Lesplan Mindset - Tamara Luijer 

Met het Lesplan Mindset kun jij als (plusklas)leerkracht (van groep 6, 7 of 8) met de hele klas toewerken naar een groeimindset. Door middel van 8 lessen van ca. 30 minuten verspreid over meerdere maanden oefen je met leerlingen aan het versterken van  hun groeimindset.

Elke les bestaat uit een stukje theorie, een interactieve klassikale opdracht en een individuele opdracht. Het lesplan is flexibel, wat betekent dat het lesplan op elk moment van het jaar kan worden ingezet. Het lesplan kan hier besteld worden. 

Hoofd vol TOS – Overlevingsgids voor jongeren - Lior Roelfsema en Veerle Stevens (Uitgeverij Pica) 

Veerle Stevens, Jérôme Vergne en Beau Verhaar vertellen over hun dagelijks leven met TOS en hoe ze daarmee omgaan. Wat moet je doen als je trein niet rijdt en je niet begrijpt wat er wordt omgeroepen? Wat doe je als iedereen gaat opruimen en jij niet weet wat je moet doen? Wat kun je zeggen als je een gesprek niet kunt volgen.

De informatie, afbeeldingen, handige tips, leuke weetjes en quizjes maken het boek heel herkenbaar én bruikbaar. Een echte overlevingsgids dus!

Spelen in uitdagende hoeken - Bianca Antonissen (Leuker.nu) 

Wanneer je de gemiddelde kleutermethode openslaat, zou je denken dat onze baan als kleuterleerkracht bestaat uit het geven van lessen in de grote of kleine kring. Hoe fijn zou het zijn als de kinderen tijdens hun spel de doelen behalen die jij eigenlijk in de kring wilde behandelen?

Als de hoeken in jouw lokaal goed ingericht zijn, kan dit! De kinderen gaan aan de slag, jij hebt tijd om mee te spelen en te observeren. Tussendoor loop je even bij je bureau langs om wat bevindingen te noteren. De kinderen spelen. Is dat niet hoe jonge kinderen leren en zich ontwikkelen? In dit boek krijg je antwoorden op deze vragen, zodat je van elke hoek een succes kunt maken. Lees hier een inhoudelijke recensie.

Vraag gewoon feedback - Axelle de Roy (Uitgeverij Thema)

Feedback is een effectief middel om te groeien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Soms krijg je waardevolle feedback spontaan cadeau. Maar je kunt er ook gewoon om vragen en zo actief werken aan je ontwikkeling.

In het tweede boek lees je alles over het vragen van adviserende feedback, oftewel de dingen die je beter of anders kunt doen. Ga direct aan de slag met de opdrachten, inclusief extra uitleg en praktijkvoorbeelden. Feedback vragen is soms spannend, maar altijd een krachtig groeimiddel. Gewoon doen!

De Jongenscode - René van Engelen (Uitgeverij Pica) 

Alle kinderen verdienen het om met plezier naar school te gaan. Ook jongens. Als we als onderwijsprofessionals "de jongenscode' goed leren begrijpen, weten we beter wat zij nodig hebben en wat goed onderwijs aan jongens inhoudt. In dit boek laat René van Engelen zien wat er dan zo specifiek is aan jongens en hun gedrag: zo zijn ze gemiddeld genomen actiegerichter, gevoeliger voor competitie, minder taakgericht en verloopt de sociale en emotionele ontwikkeling anders dan bij meisjes.

Achtereenvolgens komen de theoretische achtergronden van jongensgedrag aan de orde, de opvoeding in onze huidige maatschappij en de omgang met jongens in het onderwijs. In het laatste, heel praktische hoofdstuk staan zestien actiepunten, waarmee het onderwijs voor jongens aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Hoeveel talen spreek jij? Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid - Marinella Orioni (Uitgeverij Niño) 

Wat is meertaligheid precies en wat betekent het thuis en op school? Hoe leer je eigenlijk twee talen tegelijk? Is het niet vermoeiend en hoe werkt dat in je brein? Wat zijn taalrelaties en wat is een moedertaal? En waarom is het juist goed om met je ouders de thuistaal te spreken? In dit boek ontdek je samen met de kinderen van basisschool De Regenboog de antwoorden op al die vragen over meertaligheid.

Leren in beweging - Marie Vandebroek, Dorien Wassink en Cindy Rutten (Acco Uitgeverij) 

Fysieke activiteit is belangrijk, ook voor kinderen in de lagere school. Werk jij met kinderen? Dan kan je hen daarbij helpen. Bewegingsintegratie is dé manier om kinderen te laten bewegen en de competenties in de lagere school aan te leren. De leerlingen oefenen de leerstof terwijl ze bewegen. Ook hun welbevinden en hun betrokkenheid verhoog je zo.

Als je graag op een actieve manier aan de slag gaat met kinderen en wil werken aan hun lichamelijke welzijn, is dit een onmisbaar boek voor jou.

Taalontwikkelingsstoornissen in het vo en mbo - Bernadette Sanders (Lannoo Campus) 

Jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben grote problemen met het uiten en begrijpen van taal. Dit heeft invloed op het schoolse presteren, op de stage en in de praktijk. Zij ondervinden niet alleen problemen met betrekking tot het leren maar ook op het gebied van sociale contacten.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt helder gemaakt wat een TOS is. De vele tips laten zien wat je kunt doen om een leerling met TOS adequaat te ondersteunen.

Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs - Ferre Laevers en Ludo Heylen (Lannoo Campus) 

Ervaringsgericht werken in de basisschool met kleuters is de ideale gids voor (toekomstige) leraren in het kleuteronderwijs. Door de bevattelijke taal en de vele cases helpt dit boek onderwijzers en opvoeders op weg in de zoektocht naar wat kleuters bezighoudt. Het boek bevat talrijke voorbeelden, tips voor betere communicatie en suggesties om de klas levendig in te richten.

Wanneer krijgen we weer les? De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs - Paula van Manen (Uitgeverij Scriptum) 

Paula van Manen geeft een uniek kijkje in de keuken van gepersonaliseerd onderwijs. Met veel vaart en humor beschrijft ze hoe de omvangrijke onderwijsvernieuwing op haar school twee jaar geleden werd ingevoerd. Klassikale lessen maakten plaats voor het zelfstandig behalen van doelen, docenten werden leercoaches, lokalen werden leerpleinen.

Na het lezen van dit boek dringen zich vragen op als: Heeft gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de toekomst? Zijn scholen wel voldoende toegerust om hier goed vorm aan te geven? En voor welke leerlingen is deze manier van leren geschikt?

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Boeken Top 10 - 2018
Top Tien Onderwijsboeken 2018.
redactie
Nieuwe boeken 04-2019
Nieuwe onderwijsboeken 04-2019
redactie
Nieuwe boeken 09-2019
Nieuwe onderwijsboeken 09-2019
redactie
Nieuwe boeken 06-2019
Nieuwe onderwijsboeken 06-2019
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie
Nieuwe boeken 12-2019
Nieuwe onderwijsboeken 12-2019
redactie
Nieuwe boeken 02-2020
Nieuwe onderwijsboeken 02-2020
redactie
Nieuwe boeken 05-2020
Nieuwe onderwijsboeken 05-2020
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest