Nieuwe onderwijsboeken 06-2019

Geplaatst op 17 juni 2019

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Het zijn weer verschillende thema's. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening. Alvast veel leesplezier gewenst! 

Mindset groeikaarten - Tamara Luijer (Uitgeverij Pica) 

Deze gesprekskaarten - bedoeld voor kinderen in het basisonderwijs - geven onder andere uitleg over hoe je leert, wat je kunt doen wanneer iemand kritiek op je heeft en hoe je positief kunt leren denken. De vragen op de kaarten sporen je aan om actief te werken aan een groeimindset. Hier is een recensie te vinden over deze gesprekskaarten. 

Beter presteren op school - Paul Delnooz, Stephane Cepero en Eti de Vries (Uitgeverij SWP) 

In dit boek worden de factoren beschreven waarvan in de praktijk én uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het onderwijs hierdoor effectiever wordt. Ook wordt uitgelegd waaróm deze factoren effectief zijn. Een van de factoren die de effectiviteit van het onderwijs bepaalt, is de manier waarop een leerkracht les geeft. Naarmate dit meer aansluit bij de werking van de hersenen, des te effectiever blijkt onderwijs te zijn. De Creatieve Actie Methodologie komt in dit boek naar voren. 

Werkboek wiebelen en friemelen - Monique Thoonsen (Uitgeverij Pica) 

Kinderen die druk gedrag vertonen, (faal)angstig zijn of zich slecht kunnen concentreren, hebben vaak ook problemen met het verwerken van prikkels: ze zijn fysiek onder- of overprikkeld. Het is cruciaal om hier in de behandeling bij stil te staan.

Met dit werkboek voor kinderen (van zeven tot dertien jaar) leren jullie alles over zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP). Zo leert het kind vertrouwen op wat zijn lichaam hem vertelt én wat hij kan doen om zich beter te voelen.
Dit werkboek bouwt voort op Wiebelen en friemelen in de klas en thuis. Een bijbehorende handleiding voor de professional is online beschikbaar.

Sociaal emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool - Francine Jellesma (Uitgeverij SWP) 

In dit boek behandelt Francine Jellesma alle aspecten van deze ontwikkeling: relaties met leeftijdsgenoten, de band en interacties met de leerkracht, de emotionele ontwikkeling en de sociaal-emotionele problemen in de klas inclusief de bijbehorende doelen en interventies. Ze gaat specifiek in op faalangst, schoolweigering, pesten, motivatie en betrokkenheid.

Ook de grote ontwikkelingspsychologische theorieën komen aan bod, evenals de pedagogische theorieën over onderwijs en hoe je deze terugziet in de manier waarop het onderwijs is vorm­gegeven. Daarnaast legt Jellesma uitgebreid uit welke doelen scholen op sociaal-emotioneel gebied moeten behalen. Het boek is hier te bestellen. 

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs - Lauk Woltring en Dick van der Wateren (Uitgeverij Lannoo Campus) 

Hoe vergaat het jongens in het onderwijs? Wat doen we met hun energie, drang naar zelf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error? Steeds meer jongens belanden op een school onder hun niveau of vallen buitende boot. Dat heeft nare gevolgen voor henzelf, hun omgeving en de maatschappij.De sekseverhoudingen en de diversiteit in het onderwijs verschuiven. De auteurs verwonderen zich hierover en zoeken naar nieuwe wegen.

Breinvriendelijk onderwijs - Spencer Kagan (Bazalt Educatieve Uitgaven) 

Door recent breinonderzoek weten we steeds beter hoe onze hersenen functioneren: op welke prikkels reageren ze en waarom? Als je deze kennistoepast in je klas, kun je onderwijs geven op een manier die aansluit bij de natuurlijke behoeften van het brein. Daardoor leren je leerlingen sneller en onthouden ze de lesstof beter.

Dit boekje is de beknopte uitgave van het boek Breinvriendelijk onderwijs van dr. Spencer Kagan. Het gaat kort in op de zes principes van breinvriendelijkonderwijs: voeding, veiligheid, sociaal, emoties, aandacht en prikkels. Bij elk principe is een manier uitgewerkt om aan die behoefte tegemoet te komen. Ook vind je bij elk principe een coöperatieve Kagan-structuur: een werkvormwaarmee het heel gemakkelijk is om breinvriendelijk onderwijs te geven.

Werkboek leergeluk - Heidi van der Westerlaken en Marloes Aarsman (De Breinschool) 

Praktisch werkboek voor kinderen en hun ouders, coaches en leerkrachten om te leren leren. Leergeluk is het geluk dat je kunt ervaren voor, tijdens en na het leren. Leergeluk zorgt ervoor dat je met een prettig gevoel aan het leren bent. Het goede nieuws is dat je kunt werken aan je leergeluk. Je brein is namelijk maakbaar. Vaardigheden staan niet vast, je kunt ze veranderen. En jij kunt leren hoe.

Brein in de groei: over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag - Katy de Kogel, Sabine Peters, Annelinde Vandenbroucke, Bas Defize en Astrid van de Graaf (Biowetenschap) 

De ‘jeugd van tegenwoordig’ is een uitdrukking met een negatieve bijsmaak. En jongeren kunnen inderdaad dwars en tegendraads zijn. Maar als je je verdiept in de ontwikkeling van de hersenen, kom je erachter dat veel van dat gedrag precies past bij de groei naar een volwassene. Hoe zit dat precies? Lees alles over hersenontwikkeling en gedrag tijdens de adolescentie in ons nieuwste cahier.

Aan het cahier werkten wetenschappers en specialisten mee van onder meer de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit van Amsterdam, Radboud University, Open Universiteit,  Amsterdam UMC, en de Universiteit van Maastricht. Het cahier is voor € 7,50 te bestellen en de PDF is gratis te downloaden in onze webwinkel.

Leiderschap in de onderwijspraktijk - Beter leren door groepsdynamiek - Willem Mennen en Eelke Hoekstra (Uitgeverij Pica)  

Groepsdynamisch onderwijs (GDO) is een integrale, duurzame aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. GDO biedt een gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als bijvoorbeeld passend onderwijs en Opbrengstgericht Werken tot een succes te maken.

Vloeiend van groep 2 naar 3 - Aafke Bouwman en Marije Bakker (Uitgeverij Pica) 

Dit boek gaat over de veelbesproken overgang van groep 2 naar 3. Om een ononderbroken ontwikkeling te stimuleren, organiseren steeds meer scholen het onderwijs in samengestelde groepen 2-3 (en soms in groepen 1-3). In dit boek lees je hoe je deze organisatievorm voorbereidt en uitvoert.

Daarnaast is er – met onder andere herkenbare praktijkvoorbeelden en concrete tips – volop aandacht voor het beredeneerde aanbod in de onderbouw en wordt er uitgebreid ingegaan op diverse belangrijke thema's zoals: instructie en differentiatie, spel, rekenen, taal/lezen, etc. 

Over het schoolhek heen - Angèle van der Star en Jose van Loo 

De wens en de noodzaak om interdisciplinair samenwerken te versterken wordt onder andere ingegeven door maatschappelijke trends. Denk aan teruglopende leerlingaantallen, passend onderwijs en veranderingen in de Jeugdwet.

Interdisciplinair samenwerken biedt strategische kansen en kan zorgen voor kwaliteitsverhoging. In dit boek wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder interdisciplinair samenwerken, wie als partners (kunnen) worden gezien en wat succesfactoren en knelpunten zijn.

Ada Dappers grote werk- en knutselboek voor topwetenschappers - Andrea Beaty en David Roberts 

Stel je veel vragen? Is waarom je favoriete woord? Vind je het leuk om te zoeken naar antwoorden of om proefjes te doen? Dan ben je een wetenschapper, net als Ada Dapper. Doe mee met Ada Dapper en word een topwetenschapper

  • Bouw een onderwaterkijker;
  • Kweek planten in je eigen tuin of op je balkon;
  • Volg de fasen van de maan;
  • Ontwerp een voertuig dat rijdt op duurzame energie.

En doe en ontdek nog veel meer!

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Boeken Top 10 - 2018
Top Tien Onderwijsboeken 2018.
redactie
Nieuwe boeken 04-2019
Nieuwe onderwijsboeken 04-2019
redactie
Nieuwe boeken 02-2019
Nieuwe onderwijsboeken 02-2019
redactie
Nieuwe boeken 11-2018
Nieuwe onderwijsboeken 11-2018
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie
Nieuwe boeken 09-2019
Nieuwe onderwijsboeken 09-2019
redactie
Nieuwe boeken 11-2019
Nieuwe onderwijsboeken 11-2019
redactie
Nieuwe boeken 12-2019
Nieuwe onderwijsboeken 12-2019
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest