Nieuwe onderwijsboeken 02-2020

Geplaatst op 19 februari 2020

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Het zijn weer verschillende uiteenlopende thema's. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening. Alvast veel leesplezier gewenst!

Een leven lang vitaal in het onderwijs – Tinka van Vuuren (Uitgeverij Pica)

In dit boek lees je welke factoren invloed hebben op duurzame inzetbaarheid en vind je tips en handvatten om je eigen duurzame inzetbaarheid en die van je medewerkers te versterken.

Beschreven wordt hoe draagkracht en draaglast beter in balans kunnen komen, wat je als werknemer en als leidinggevende zelf kunt ondernemen om gemotiveerd voor je baan te blijven, en welke mogelijkheden en regelingen voorhanden zijn om gezond langer door te werken. Het boek geeft voorbeelden uit de praktijk van zowel onderwijsorganisaties als van individuele leraren.

Coöperatieve werkvormen voor elke groep en ieder vak – Spencer Kagan (Uitgeverij Bazalt)

Als je coöperatieve werkvormen gebruikt, zijn alle deelnemers in je groep betrokken bezig. Er is niet slechts één leerling die antwoord geeft, maar iedereen denkt na over een antwoord en bespreekt dat met zijn teamgenoten (vaak in twee- of viertallen). De teamgenoten geven feedback. Door leerlingen op deze manier te laten samenwerken, verbeteren hun leerresultaten aanzienlijk, zo blijkt uit onderzoek.

In dit boek vind je 59 van deze coöperatieve werkvormen. Het zijn didactische structuren: de werkwijze/structuur staat vast, maar de inhoud niet. Die voeg je zelf toe. Dit betekent dat je deze structuren kunt inzetten in iedere groep en voor elke les. Zowel in primair en voortgezet onderwijs als beroepsonderwijs. Bij elke Kagan-structuur staan concrete tips voor toepassingen.

Peuters die net iets meer kunnen – Ann Meersman en Kristin Stroobandt (Acco Uitgeverij)

Als leerkracht, opvoeder of ouder omgaan met peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, is een hele opgave! Die ukkepukken kunnen nét iets meer aan dan doorsnee kinderen. Hoe daag je deze peuters uit? Dit boek verduidelijkt wat een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters zoal inhoudt. Met meer dan 500 voorbeelden en 150 tips geven we de aanzet tot het creëren van een speelse en krachtige leeromgeving.

Les is meer - Peter Teitler en Ruben Teitler (Uitgeverij Coutinho)

Les is meer gaat over leiding nemen in de klas, grenzen stellen en normen hanteren voor de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. Het boek beschrijft methodes en geeft adviezen waarmee leraren het gedrag van leerlingen op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

Zo geven de auteurs tips voor de bepalende beginperiode en vertellen ze hoe je als leraar kunt reageren op gewenst en ongewenst gedrag, hoe je ongewenst gedrag kunt corrigeren en wat je beter niet kunt doen. Ook de oudergesprekken komen uitgebreid aan bod. De adviezen worden gegeven aan de hand van levendige beschrijvingen van situaties in de klas - die veel leraren zullen herkennen.

Meesters van motivatie – Bart Giethoorn (Uitgeverij van Gorcum)

In Meesters van motivatie verkennen we de technieken die game designers gebruiken om spelers te motiveren en ze te laten leren. We kijken hoe je deze technieken kan inzetten in je lesontwerp, gesteund door inzichten uit de motivatiepsychologie, onderwijskunde en de praktijk van alledag. Een door en door praktisch boek vol concrete ontwerptips, praktijkvoorbeelden en tabellen met ideeën voor je lessen.

Meesters van motivatie is hét boek voor iedereen die lesgeeft en denkt dat motivatie misschien wel een rol kan spelen in de leeruitkomsten. Het geeft een grondige en praktijkgeoriënteerde introductie op het ontwerpen van motiverende lessen en is geschreven met zo'n aanstekelijk enthousiasme, dat je meteen wilt beginnen!

Waar blijft de kleuter? Helma Brouwers (Uitgeverij SWP)

De kleuterschool ging in 1985 op in de basisschool. Daarmee verdween uiteraard niet die beweeglijke, fantasierijke, magisch denkende kleuter die vooral moet spelen om zich te ontwikkelen. Maar wordt die kleuter in die geïntegreerde basisschool nog wel behandeld als kleuter, of veeleer als een schoolkind dat leert door een gestructureerd programma te volgen? Maken we in die basisschool wel voldoende gebruik van die ontwikkelingskracht van kleuters die zich vooral manifesteert in hun spel?.

Nu steeds minder mensen zich de tijd herinneren dat de kleuterschool en de opleiding tot kleuterleidster apart bestonden, is het tijd om terug te blikken. Welke voordelen heeft die geïntegreerde basisschool kleuters opgeleverd en wat zijn de zorgen? Met welke ontwikkelingen zijn deskundigen op het gebied van jonge kinderen blij en waartegen richten zich hun bewaren?

TIB-Tools: Co-teaching, samen kun je meer –Dian Fluijt en Marleen van Kooten (Instondo)

Co-teaching is een pedagogisch onderwijsconcept waarin het waarderen van diversiteit van leerlingen het uitgangspunt vormt. Het welbevinden van zowel leerlingen als leraren in co-teachinggroepen is hoog, waarbij de leerresultaten van leerlingen verbeteren.

Het co-creatiemodel ondersteunt co-teachers bij het stapsgewijs oppakken en uitvoeren van veranderingen. Het model biedt een overzicht van items die zij als meest belangrijk ervaren. In deze TIBtool besteden we aandacht aan de betekenis van co-teaching, het starten met co-teaching en een toelichting op het co-creatiemodel. Daarna werken we zes specifieke items uit die zijn gericht op het samenwerken en het organiseren van co-teaching: vertrouwen, communicatie, samenwerkend leren, differentiëren, zelfverantwoordelijk leren en Universal Design for Learning.

Bang voor boos – Henk Galenkamp (CPS)

Dit boek gaat over veiligheid op micro-niveau. Welke gevoelens spelen er in de ontmoetingen tussen leraar en leerling, tussen leraar en ouders, tussen leerlingen onderling en tussen leraren en schoolleiding? Wat doen deze personen met gevoelens van angst en boosheid? Dit boek geeft inzicht in de betekenis van functionele boosheid: als je duidelijk je grenzen aangeeft bij grensoverschrijdend gedrag van een ander, wordt het veiliger in de school. Lezers worden gestimuleerd de eigen angsten onder ogen te zien en deze, waar nodig, om te zetten in gezonde boosheid, ter bescherming van de grenzen van de school. Met veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

Een leraar van klasse – Fred Korthagen en Bram Lagerwerf (Boom uitgevers Amsterdam)

Een leraar van klasse biedt docenten praktische handvatten voor hun dagelijks werk. De auteurs vertalen een schat aan onderwijskundige, didactische en pedagogische kennis naar de concrete onderwijspraktijk. Daarmee is dit werk een inspiratiebron voor docenten in allerlei onderwijscontexten, van traditionele scholen tot scholen die volop met vernieuwingen bezig zijn.

Vol potentieel – Wendelien Vantieghem en Inge van de Putte (Acco)

Een klas vandaag is een diverse klas, en die diversiteit is breed: afkomst, taal, etniciteit, gender, beperking, ... Kwaliteitsvol onderwijs is een recht voor alle leerlingen. Als leerkracht doe je al heel wat inspanningen om daaraan tegemoet te komen. Toch voelen leerkrachten zich vaak niet voldoende voorbereid en weten ze niet altijd hoe om te gaan met de aanwezige diversiteit.

Hoe creëer je als leerkracht een inclusieve leeromgeving? Is inclusie een kwestie van attitude? Wat kan je doen om de diversiteit in de klas te waarderen en te benutten? Hoe ondersteun je leerkrachten in hun competentiegroei? Op die vragen wil het boek Vol potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit een antwoord bieden. Het is een neerslag van de inzichten en het wetenschappelijk onderzoek uit het Potential-project. Potential wil de competenties van zowel ervaren als toekomstige leerkrachten versterken en inzetten op verbindende samenwerking tussen collega's, ouders en leerlingen in het creëren van inclusieve leeromgevingen.

Gerelateerd

Nieuwe boeken 11-2019
Nieuwe onderwijsboeken 11-2019
redactie
Nieuwe boeken 09-2019
Nieuwe onderwijsboeken 09-2019
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie
Boeken Top 10 - 2019
Top Tien Onderwijsboeken 2019 - De bestsellers van 2019
redactie
Nieuwe boeken 12-2019
Nieuwe onderwijsboeken 12-2019
redactie
Nieuwe boeken 05-2020
Nieuwe onderwijsboeken 05-2020
redactie
Nieuwe boeken 01-2021
Nieuwe onderwijsboeken 01-2021
redactie
Nieuwe boeken 02-2021
Nieuwe onderwijsboeken 02-2021
redactie
Nieuwe onderwijsboeken 05-2021
Nieuwe onderwijsboeken 05-2021
redactie


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]
Nieuwe boeken 02-2020

Inschrijven nieuwsbrief


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest