Nieuwe onderwijsboeken 03-2018

Geplaatst op 10 maart 2018

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Wederom gaat het om diverse thema's. Denk hierbij aan een boek over formatieve assessment, maar ook een nieuw verschenen vouwboek. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening.

Handboek professionele schoolcultuur - Henk Galenkamp en Jeannette Schut (Uitgeverij Pica)

Dit handboek gaat over de cultuur van onderwijsorganisaties. Cultuur is grotendeels onbewust, maar zeer nadrukkelijk in de school aanwezig. Ingesleten gewoonten, oud zeer, aannames; dit kan allemaal leiden tot onprofessioneel gedrag van volwassenen in en rond de school. Uitgangspunt is dat alle gedrag is aangeleerd, en dus kan ook nieuw, professioneel gedrag worden aangeleerd. Dit boek spreekt leraren, schoolleiders en bestuurders aan uit alle onderwijssectoren.

Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les - Theo Wildeboer en Fred Kramer (Maak je eigen onderwijsboek)

In dit boek zetten de auteurs de belangrijkste aandachtspunten voor een effectieve les op een rij. Daarbij baseren zij zich op een groot aantal wetenschappelijke bronnen, maar ook de nodige praktijkervaringen. Alle aandachtspunten zijn geordend rond de vier sleutels voor een effectieve les. Wie de 4 sleutels in handen heeft, kan slim en gecontroleerd sturen op verdiepend leren en hogere leeropbrengsten.

Formatieve assessment integreren in de praktijk - Dylan Wiliam en Siobhán Leahy (Uitgeverij Bazalt)

Dylan Wiliam is een autoriteit op het gebied van formatieve assessment. De auteurs van dit boek lichten in dit boek de vijf kernstrategieën voor formatieve assessment toe. Daarnaast geven ze 24 praktische technieken (met bijbehorende tips en aandachtspunten) die je meteen kunt toepassen in je klas.

Brutaal, boos en agressief gedrag op school - Walther Mathys en Christine Boersma (Uitgeverij Hogreve)

Dit boek bevat adviezen en handvatten hoe leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs kinderen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag kunnen leren. De auteurs laten zien hoe je als leerkracht met sociaal storend gedrag van kinderen kunt omgaan, hoe je kinderen kunt leren om sociale problemen beter op te lossen en hoe je hen kunt leren beter om te gaan met hun boosheid. Het laatste gedeelte gaat over de samenwerking met ouders en met de hulpverlening.

De zes rollen van de leraar - Martie Slooter (Uitgeverij Pica)

De auteur van dit boek beschrijft wat leraren kunnen doen om leerlingen daadwerkelijk te laten leren. Ze beschrijft effectief lerarengedrag aan de hand van zes rollen, namelijk: de gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter en coach. Dit boek is een volledig boek, dat behalve de leerlijn van de leraar ook concrete gedragsindicatoren en reflectietools bevat.

Motiveren is te leren - Dirk van der Wulp (Uitgeverij S.W.P B.V.)

In de praktijk van bevinden zich vaak ongemotiveerde leerlingen. Daarom staat de volgende vraag in dit boek centraal: hoe help je leerlingen hun motivatie (terug) te vinden?' De lezer vindt in dit boek zowel suggesties vanuit de wetenschap ten aanzien van wat goed is om te doen en te laten als zeer concrete toepassingsvoorbeelden van de schrijver en zijn collega's. 

ToM, een kwestie van Bewust-Zijn - Constance Vissers en Marijcke Honée-Van Zijl de Jong (Uitgeverij Acco)

Deze behandelmethode is bedoeld voor mensen binnen het autismespectrum die moeite hebben om hun eigen binnenwereld en die van anderen te kennen en op grond hiervan problemen in hun sociale leven ervaren. Het accent ligt op het bevorderen van het Theory of Mind (ToM)-vermogen; om eigen en andermans gedrag te kunnen beschouwen en begrijpen. Het werkboek is apart bij te bestellen.

Een dikke tien van Meester Mark - Mark van der Werf (Uitgeverij Scriptum Books)

Briljante ingevingen, ontwapenende foutjes en lieve briefjes: Mark van der Werf, beter bekend als Meester Mark, verzamelt de mooiste kinderlogica. Deze pareltjes zijn afkomstig van leerkrachten en ouders die ze vinden in werkboekjes en schriften. 

Start to teach - Sanne de Vos, Johan de Wilde en Simon Beausaart (Garant Uitgevers - N.V.)

Starters in het onderwijs worden keer op keer als een probleem voorgesteld in de media. Ze vallen bij bosjes uit en hun contracten deugen niet. Maar een bredere kijk op hun positie ontbreekt. Wat kunnen de onderwijscollega's, mentoren, directieleden, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders en beleidsmakers doen om hen te helpen? En omgekeerd: hoe kunnen starters hun collega's helpen?

Deze inspiratiegids zoomt in op belangrijke factoren die bepalend zijn voor het slagen van de eerste jaren in de onderwijspraktijk,

Ik ga differentiëren - Frank Gaarthuis, Wies Admiraal en Michelle Geisink (Uitgeverij Multiga Publishing)

Wat is differentiëren nu eigenlijk en hoe kun je het praktisch toepassen zodat het jou en de leerlingen iets oplevert? Op deze vragen krijg je antwoord in dit boek. Het boek is bedoeld voor docenten van het voortgezet onderwijs.

Meertaligheid en onderwijs - Orhan Agirdag en Ellen-Rose Kambel (Uitgeverij Boom)

Dit boek heeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig onderwijs. Ook wordt er ingegaan op de mogelijke gevolgen van uitsluiting op grond van taal. Naast deze verdieping in de materie biedt deze publicatie ook praktische handvatten.

Kinderen zijn geen puppies – Jurgen Peeters (Uitgeverij Acco)

Wil ook jij met meer plezier samen met je kinderen onderweg zijn? Ontdek in dit boek hoe je het evenwicht bewaart tussen discipline en een goede relatie met je kinderen. Zo draag je bij aan de samenleving van morgen, die meer horizontaal georganiseerd zal zijn en waarin zelfbewustzijn, afstemming, inleving en dialoog steeds belangrijker worden.

Inspireren en bewegen - Leen Haerens en Veerle Permentier (Uitgeverij Acco)

Leerlingen geven aan dat ze meer inzicht in een beweging of spelvorm verwerven als ze anderen mogen observeren en de kans krijgen om elkaar feedback te geven, te coachen, aan te sturen, of te evalueren. 

Inspireren én bewegen biedt een uitgewerkt concept dat toelaat om de ondersteunende rollen stapsgewijs en doelgericht te ontwikkelen. In het boek worden niet alleen concrete aanbevelingen gedaan over hoe je ondersteunende rollen kan ontwikkelen en opbouwen, maar ook over hoe je leerlingen die de ondersteunende rollen uitvoeren kan begeleiden en evalueren.

Het grote vouwboek - Janet de Vink (Kosmos Uitgevers)

‘Het grote vouwboek’ biedt 75 originele vouwvoorbeelden waaraan kinderen veel plezier zullen beleven. Met bepaalde basisvouwsels maakte Janet bekende prentenboekfiguren, zoals Rupsje Nooitgenoeg en Kikker, alsook cijfers en letters die met stappenillustraties na te maken zijn. Het grote vouwboek is een eigentijds vormgegeven knutselboek voor thuis- en het basisonderwijs. Het is geschikt voor kinderen in de onderbouw.

Speelkriebels voor kleuters - Veerle Florquin (Uitgeverij Acco)

Dit boek bevat 200 inspirerende bewegingsspelen voor 2,5 tot 6-jarigen. 100 van deze spelen zijn helemaal nieuw! Speelkriebels voor kleuters vertelt je hoe je een spel start en begeleidt, hoe je kleuters in kleine groepen zelfstandig laat spelen, hoe je jonge kinderen via bewegingsspel prikkelt tot ontwikkelen. De spelen zijn daarom geordend volgens ontwikkelingskansen die in het theoretische deel verduidelijkt worden.

Feedback is fantastisch - Julia Cook (Uitgeverij Bazalt)

In dit boek leert een kind hoe het kan reageren op positieve feedback en hoe je negatieve feedback kunt gebruiken om te groeien. Een kind ontdekt dat feedback eigenlijk best fantastisch is! Het is een heerlijk boek om samen met kinderen te lezen. 

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Boeken Top 10 - 2017
Top 10 - Onderwijsboeken 2017.
redactie
Nieuwe boeken 09-2018
Nieuwe onderwijsboeken 09-2018
redactie
Nieuwe boeken 06-2018
Nieuwe onderwijsboeken 06-2018
redactie
Nieuwe boeken 05-2018
Nieuwe onderwijsboeken 05-2018
redactie
Nieuwe boeken 12-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 12 - 2017
redactie
Nieuwe boeken 10-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 10-2017
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest