Thuis in school: samen leren begint bij communiceren

Annemieke Top

Kwaliteitszorgmedewerker / beleidsondersteuner bij Hoornbeeck College

 

  Geplaatst op 1 juni 2016

Nifterik, A. van (2016). Thuis in school: samen leren begint bij communiceren.
Geraadpleegd op 20-09-2020,
van https://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-communicatie-gespreksmodel.php

Ondanks diverse inspanningen van basisscholen om ouders te betrekken bij de school van hun kinderen, blijven de effecten hiervan op daadwerkelijke ouderbetrokkenheid en schoolsucces van kinderen beperkt. Vooral ouders die het Nederlands slecht beheersen of laagopgeleid zijn lijken moeilijker te bereiken en te betrekken bij de school. Tot nu toe uitgevoerde activiteiten vanuit scholen sluiten onvoldoende aan bij de leefwereld van gezinnen en bij de oorzaken van ineffectieve of beperkte ouderbetrokkenheid. Ook is de aandacht voor ouderbetrokkenheid in het schoolbeleid beperkt.        

Het doel van het onderzoek van Hol is het stimuleren van de dialoog tussen ouders en leraren. Daarnaast is getoetst of verbeterde communicatie via ouderbetrokkenheid leidt tot een betere cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen.          

Onderzoek

De relatie tussen ouderbetrokkenheid en de wijze waarop een leerling zich op de lange termijn ontwikkelt is onderzocht in een literatuurstudie. Uit ander onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid positief bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen. Hiervoor is wel van belang dat ouders onderwijsondersteunend gedrag vertonen. Dit gedrag bevat vier componenten:

  1. Ouders zijn betrokken bij het onderwijs aan hun kind.
  2. Ouders stimuleren het schools leren, spelenderwijs, thuis.
  3. Toezicht, bijvoorbeeld bij buitenspelen, tv kijken en computergebruik.
  4. Hoge realistische verwachtingen van ouders.

De doelen en verbeterpunten met betrekking tot ouder-leraar communicatie en ouderbetrokkenheid zijn uitgevraagd bij zeven basisscholen uit de regio Amsterdam. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat afstemming plaats kan vinden tussen ouder en leerkracht. Daarvoor is vertrouwen nodig. Deze kennis vormt de basis voor het ontwikkelen van leergemeenschappen, zodat kan worden ingezet op de voor de school specifieke behoeften.

"Ouders en leraren verschillen van elkaar in hun verwachtingen."

Houding

Uit een onderzoek onder 21 leraren en 240 ouders blijkt dat zij beiden bereid zijn tot het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Echter blijken ouders en leraren van elkaar te verschillen in hun verwachtingen over de mate van persoonlijk contact, de rol van thuis als verlengstuk van school en de rol van het kind in de communicatie. Deze tegenstellingen of misverstanden kunnen alleen worden opgelost als scholen en ouders beter met elkaar communiceren, waarin een specifiek gespreksmodel voor elke school kan voorzien. Dit gespreksmodel wordt ontwikkeld op basis van de bevindingen van het onderzoek van Hol.

Het gespreksmodel zal vorm krijgen doordat directie, leraren, ouders, studenten en onderzoekers hieraan samenwerken in een professionele leergemeenschap. Het doel van het gespreksmodel is het verbeteren van de communicatie en relatie tussen leraren en ouders en het verbeteren van hun houding. Het gespreksmodel zal tevens gebruik maken van bewezen effectieve thuisactivitei-ten die aansluiten bij de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld VVE Thuis.

Bronnen

Nifterik, A. van (2016). Thuis in school: samen leren begint bij communiceren.
Geraadpleegd op 20-09-2020,
van https://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-communicatie-gespreksmodel.php

Gerelateerd

Masterclass
Oudergesprekken in het po
Oudergesprekken in het po
Effectief en efficiënt communiceren met ouders
Medilex Onderwijs 
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap
Arja Kerpel
Curlingouders - tips begeleiders
Curlingouders - tips voor leerkrachten en begeleiders!
Peter de Vries
Ouders als pleitbezorgers
Ouders als pleitbezorgers
Peter de Vries
Constructieve communicatie 2
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2
Noëlle Pameijer
Constructieve communicatie 1
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1
Noëlle Pameijer
Externe hulpverleners
De rol van externe hulpverleners
Peter de Vries
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouderbetrokkenheid 3.0
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid een hype?
Ouderbetrokkenheid: een hype?
Peter de Vries
Ouders en onderwijs
School en ouders: samen sterker dan alleen!
Noëlle Pameijer
Tips voor ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid; zeven dingen die elke ouder moet weten
Peter de Vries
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel
Luc Stevens over ouderbetrokkenheid
Ouders moet je niet in een onderwijsleerproces zetten
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Welke studie past bij profielkeuze
Hoe krijgen leerlingen goed zicht op welke studie past bij je profielkeuze?
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Goede oudergesprekken voeren
Hoe voer je goede oudergesprekken?
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid vergroten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten
Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten?
Communicatie thuis
Differentiatie in ouderbetrokkenheid: het belang van thuis communiceren
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Communicatie met oudersInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.