Nieuwe onderwijsboeken 05-2018

Geplaatst op 4 mei 2018

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Wederom gaat het om diverse thema's. Denk hierbij aan een boek voor tieners over hun brein, maar ook een boek over professionele cultuur en de lerende school. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening.

Startende leraren in het po en vo - Marco Snoek (Uitgeverij Pica)

Met een lerarentekort in het vooruitzicht is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven. In het begin wordt werken in onderwijs namelijk als heftig, intensief en soms zelfs slopend ervaren.

In dit boek zijn de inzichten die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn, bij elkaar gebracht en vertaald naar concrete handvatten voor de inrichting van die begeleidingsprogramma’s. Daarbij staan twee perspectieven centraal. Het eerst betreft het perspectief van de leerling en het tweede perspectief betreft het beroep, waarbij het uitgangspunt is dat het beroep van leraar een continuüm is. Deze perspectieven vormen een rode draad waarmee de belangen van leerlingen, startende en ervaren leraren en schoolleiders in dit boek met elkaar verbonden worden.

Ken je brein - JoAnn Deak en Terrence Deak (Uitgeverij Bazalt)

Ken je brein! is het interessante vervolg op het populaire prentenboek ‘Je Fantastische Elastische Brein’. Het geeft tieners op een leuke manier inzicht in de werking en groeikracht van hun brein. “Een duidelijk, aansprekend, helder geschreven en rijk geïllustreerd boek, dat menig jongere zal aanspreken”, aldus Léone Heideman, hoofd Beleid en Advies bij De Haagse Scholen.

De kracht van karakter - C. J. Simister (Uitgeverij Bazalt)

Meten en weten hoe intelligent je bent, voorspelt niet hoe ver je het later zult schoppen in je leven. Blijkbaar is er een factor die belangrijker is om te bereiken wat je wilt bereiken: karakter. Nu zijn karaktereigenschappen deels aangeboren, maar ook deels ontwikkelbaar. En bij dat ontwikkelen van waardevolle karaktereigenschappen, kun je als leraar een belangrijke rol spelen.

Wat zijn waardevolle karaktereigenschappen in het leven? Leergierigheid, initiatief tonen, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen? En hoe kun je die versterken? Dit boekje biedt daarvoor tips en strategieën. Het gaat in op belangrijke vaardigheden als veerkracht en ‘grit’ (doelgericht doorzetten). Met de juiste eigenschappen zijn leerlingen goed toegerust op een leven lang leren!

Integrale kindcentra – Hans Schwartz, Marijke Bertu en Marjan van der Maas (Uitgeverij Pica)

In een integraal kindcentrum (IKC) staat zowel de pedagogische als de didactische ontwikkeling van kinderen centraal. Diverse disciplines werken met elkaar samen met als doel: een optimale ontwikkeling van alle kinderen, van 0 tot 13 jaar, of soms zelfs van 0 tot 18 jaar.

In dit boek wordt het fenomeen kindcentrum vanuit verschillende perspectieven beschreven: dat van de (integrale) kindontwikkeling, de participatie van ouders op de arbeidsmarkt, de organisatie van het IKC en het IKC als arbeidsorganisatie. De voorbeelden uit de praktijk, met kansen én belemmeringen, geven nuttige kennis over het leiderschap, het doorzettingsvermogen en het geduld dat nodig is om zo'n mooie voorziening voor kinderen, samen met alle partners, te realiseren.

Professionele cultuur in ontwikkeling - drs. Spier ten Doesschate en drs. Gerard H. van den Hoven (Uitgeverij Leuker.nu)

In het onderwijs wordt veel gepraat over de ontwikkeling van een professionele cultuur en een lerende organisatie. Heb je beide nodig om je school te ontwikkelen? En hoe breng je die twee bij elkaar? In een lerende organisatie is iedere medewerker gericht op leren. Het resultaat daarvan is dat de organisatie als geheel ook leert en het onderwijs steeds beter wordt. Maar dit houdt alleen stand in een professionele cultuur.

De auteurs van dit boek schetsen een aanpak om aan de slag te gaan met het eigen schoolteam en reiken tools om aan om zeven veelvoorkomende stagnaties op te lossen.

Interprofessioneel werken en innoveren in teams - Vincent de Waal (Uitgeverij Coutinho)

Als meerdere professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samenwerken, noemen we dat interprofessioneel werken. Maar wat maakt interprofessionele teams nu succesvol en wat zijn juist belemmeringen voor interprofessionele samenwerking? Het boek ‘Interprofessioneel werken en innoveren in teams’ draait om de vraag hoe interprofessionele teams zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

De focus in het boek ligt op vormen van dienstverlening binnen de jeugdsector, het sociaal werk, de zorg en het onderwijs, die in toenemende mate en vooral op lokaal en regionaal niveau, intensief samenwerken.

Toetsrevolutie - Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs - Dominique Sluijsmans en Mien Segers (Uitgeverij Phronese)

Het onderwijs heeft als opdracht samen met iedere student op zoek te gaan naar zijn of haar unieke talenten in de domeinen van kennen, kunnen en voelen, en mogelijkheden te creëren om in optimale omstandigheden verder te kunnen werken aan deze talenten. Een klimaat waarin reflectie en feedback hand in hand gaan, is hierbij cruciaal.

Deze visie op onderwijs vraagt om een herkadering van het waarom, wat en hoe van de manier waarop wij studenten toetsen en beoordelen. In deze bundel wordt door middel van artikelen en interviews stilgestaan bij inspirerende, vooruitstrevende, en professionele toets- en feedbackpraktijken in het hoger onderwijs.

Activiteitengids feedback is fantastisch - Julia Cook (Uitgeverij Bazalt)

Deze activiteitengids is een geweldige aanvulling op het kinderboek Feedback is Fantastisch. De afwisselende activiteiten en uitdagende werkbladen zullen kinderen vanaf 8 jaar zeker aanspreken en motiveren om stapsgewijs te leren omgaan met kritiek en complimenten.

Alle activiteiten in deze gids zijn makkelijk in te passen in het lesprogramma en geschikt voor grote en kleine groepen. Daardoor zijn de oefeningen en werkbladen ook uitstekend te gebruiken binnen het gezin of in groepsverband. In de activiteitengids vindt u duidelijke instructies, handige tips, beloningskaarten en werkbladen.

Over het boek‘feedback is fantastisch’: In dit boek leert een kind hoe het kan reageren op positieve feedback en hoe je negatieve feedback kunt gebruiken om te groeien. Een kind ontdekt dat feedback eigenlijk best fantastisch is!

Stresskippen en andere bange vogels - Kathy Hoopmann (Uitgeverij Pica)

Het leven van een vogel kan stressvol zijn! Vogels hebben volop zorgen: ze moeten oppassen voor vliegtuigen en ramen, en genoeg wormen vinden om te eten. Met een komische blik op vogelgedrag laat dit boek zien dat angstgevoelens heel natuurlijk zijn. Daarbij biedt de auteur inzicht in de symptomen van angst en geeft zij strategieën om ermee om te gaan.

Het boek bevat op elke pagina foto met een korte kernachtige zin en tegelijk een boodschap ernaast wat dat dan kan betekenen voor de omgeving. 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Boeken Top 10 - 2017
Top 10 - Onderwijsboeken 2017.
redactie
Nieuwe boeken 11-2018
Nieuwe onderwijsboeken 11-2018
redactie
Nieuwe boeken 09-2018
Nieuwe onderwijsboeken 09-2018
redactie
Nieuwe boeken 06-2018
Nieuwe onderwijsboeken 06-2018
redactie
Nieuwe boeken 03-2018
Nieuwe onderwijsboeken 03-2018
redactie
Nieuwe boeken 12-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 12 - 2017
redactie
Nieuwe boeken 10-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 10-2017
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest