Nieuwe onderwijsboeken 06-2018

Geplaatst op 30 juni 2018

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Het gaat weer om diverse thema's. Denk hierbij aan een boek over gelijke kansen in de school of een autismewaaier voor in de klas. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening.

De trauma sensitieve school – Anton Horeweg (Lannoo Campus)

In dit boek gaat Anton Horeweg, leraar en gedragsexpert, in op het gedrag dat kinderen met trauma kunnen vertonen in de klas en hoe leraren hier het beste mee kunnen omgaan. Het boek biedt diepgaande kennis over de gevolgen van trauma op de hersenen, de invloed op de ontwikkeling en op het gedrag in de klas.

Vanuit deze kennis leer je als leraar het kind met trauma en zijn of haar gedrag te zien en te begrijpen.De vele voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het een buitengewoon praktisch boek dat leraren en leidinggevenden kunnen gebruiken om de school traumasensitief te maken.

Nee, dan finland – Rene Leverink (Ten Brink Uitgevers)

Zoals iedereen die lesgeeft, verbaast leraar Nederlands René Leverink zich over de voortdurende kritiek op het onderwijs. Het is nooit goed of het deugt niet. Nee, dan Finland! Daar is alles beter. Is dat beeld terecht? Doen we onszelf niet tekort? De auteurs gingen op zoek naar datgene wat de kracht van ons onderwijs bepaalt. Waar moeten we zuinig op zijn? Wat moeten we koesteren? Waar moet de onderwijsvernieuwing van afblijven?

De mening van bekende en minder bekende Nederlanders, direct of indirect betrokken bij het onderwijs, wordt getoetst aan de dagelijkse praktijk. Belangrijke les voor de mensen voor de klas: laat je niet gek maken. Het onderwijs kan niet zonder jullie.

De groeischool - Ferd van den Eerenbeemt, Iris Bunnig, Jeroen van den Berg en Marcia Goddard (Uitgeverij leuker.nu)

Dit boek laat aan de hand van het begrip growth mindset zien hoe je het vertrouwen in het eigen leren kunt versterken. De schrijvers leggen uit wat een growth mindset is en hoe je leerlingen en leraren kunt laten samenwerken om een school te laten ontstaan waar een growth mindset de natuurlijke houding is. Zo ontstaat De Groeischool; een school waar iedere leerling en leraar wil zijn. 

Leren met Ouders - Joris Spekle en Henk van der Pas (CPS Uitgeverij)

Het boek Leren met Ouders gaat over een innovatieve manier van werken voor het verbeteren van leerresultaten en het welbevinden van leerlingen. Leren met Ouders maakt gebruik van de inzet van ouders door hen uit te nodigen hun eigen kinderen te ondersteunen in het leren op school, thuis, onder schooltijd of daarna.

De auteurs beschrijven de urgentie alsook de aanleiding van deze innovatie. Het boek geeft u de theoretische achtergronden van de effectiviteit. Het leert u deze werkwijze vorm te geven en te organiseren en geeft tal van voorbeelden.

Gelijke kansen in de school – David Mitchell (Uitgeverij Pica)

De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere uitdagingen. David Mitchell schreef dit prikkelende boek om (aankomende) leraren te helpen effectief les te geven aan een grote verscheidenheid aan leerlingen. Om beter onderwijs te geven aan álle leerlingen, analyseerde hij de beste strategieën. Daarbij baseerde hij zich, net als in zijn bestseller Wat écht werkt, op de meest recente onderzoeken naar de effectiviteit van onderwijsbeleid en -methoden.

Teken je gesprek over Werkhouding – Adinda de Vreede (Uitgeverij Pica)

Het derde boek van Teken je gesprek gaat over hoe je een gesprek kunt tekenen over de werkhouding van leerlingen vanaf ongeveer 7 jaar. De werkhoudingssjablonen van Teken je gesprek bieden een handzaam hulpmiddel waardoor de leerling/student zelf de behoefte krijgt te veranderen. Door de sjablonen ontstaat er overzicht en vervolgens bewustwording bij de leerling.

De sjablonen helpen iemand te reflecteren over zijn of haar situatie en doelen. Er ontstaat van binnenuit een behoefte om dingen anders te doen en aan te pakken. De leerling voelt zich eigenaar van het leerproces en gaat zelf, of samen met de begeleider, acties bedenken en uitvoeren.

Wat voel je? Wat denk je? 54 emotiekaarten – Adinda de Vreede (Uitgeverij Pica)

Wat voel je? Wat denk je? is een hulpmiddel voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassenen bij het benoemen en leren begrijpen van gevoelens. Het is helpend als je snapt wat je gevoel precies is en wat je daarbij precies denkt. Want als je bewust weet wat je denkt, kun je ook besluiten om iets anders te denken. Hierdoor kun je je anders gaan voelen.

Hulpwaaier Autisme – Robin Brewer en Tracy Mueller (Uitgeverij Pica)

De Hulpwaaier Autisme in de klas is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen met een autisme spectrumstoornis.

Op een overzichtelijke manier, gerangschikt op kleur, staan tips en strategieën in de verschillende secties, waaronder leeromgeving, wijzigingen in dagelijkse routine, communicatie en gedrag. De waaier is geschikt voor zowel PO als VO.

Pestpreventiepakket (Kieseroe)

Het 'Pestpreventiepakket' richt zich op begeleiders van groepen, leraren, coaches, lerarenopleiders, teams in buitenschoolse kinderopvang, sportcoaches of andere begeleiders van kinderen/jongeren tussen de 9 en 15 jaar oud).

Het doel is te komen tot visievorming rondom sociale veiligheid in een organisatie. Het zet professionals op een laagdrempelige manier aan tot het nadenken over eigen en andermans (voor)oordelen. Het beoogt samen met en van elkaar leren, het komen tot gezamenlijke inzichten en stappen zetten om dit te vertalen in beleid.

 Pestpreventiepakket 

Theorieboek weerbaarheidstraining 

In dit theorieboek vind je de theoretische onderbouwing voor de methodiek die in het Grol Weerbaarheid programma wordt gebruikt. In dit boek staat de ruggengraat van de succesvolle training ‘’ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander’’ beschreven. 

 Ruimte voor mezelf

 

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Boeken Top 10 - 2017
Top 10 - Onderwijsboeken 2017.
redactie
Nieuwe boeken 02-2019
Nieuwe onderwijsboeken 02-2019
redactie
Nieuwe boeken 11-2018
Nieuwe onderwijsboeken 11-2018
redactie
Nieuwe boeken 09-2018
Nieuwe onderwijsboeken 09-2018
redactie
Nieuwe boeken 05-2018
Nieuwe onderwijsboeken 05-2018
redactie
Nieuwe boeken 03-2018
Nieuwe onderwijsboeken 03-2018
redactie
Nieuwe boeken 10-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 10-2017
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest