Nieuwe onderwijsboeken 01-2021

Geplaatst op 30 januari 2021

De afgelopen maanden zijn er weer veel verschillende onderwijsboeken verschenen. Het zijn weer verschillende uiteenlopende thema's. Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening. 

Tip: klik op het boek om het direct te bestellen. Veel leesplezier gewenst! 

Unmute - Activerende didactiek voor de online taalles – Masja Mesie & Alie Kammenga (Coutinho)

Voor een groot aantal docenten en leerlingen zijn taallessen op afstand verre van ideaal. De online didactische vaardigheden van docenten zijn in de afgelopen periode op de proef gesteld en bij een groot aantal docenten snel ontwikkeld. Unmute geeft praktische voorbeelden waarmee het repertoire van taaldocenten op het gebied van online taaldidactiek verder kan worden uitgebreid.

Al pratend wijs - Het belang van mondelinge taalvaardigheid – Eveline Bogers (Uitgeverij Pica)

Een goede mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) is niet alleen cruciaal voor de lees- en schrijfontwikkeling, maar heeft ook invloed op het welbevinden van kinderen. 

In dit boek gaat het uitgebreid over de mondelinge taalvaardigheid. Je leest meer over het belang van een rijk taalaanbod, het bieden van voldoende taalkansen en het geven van effectieve taalfeedback en nog veel meer!

Dit is een verschrikkelijk boek - met een gouden boodschap - Speciale uitgave voor kinderen  Anton Horeweg (Uitgeverij Pica)

Dit is een serieus boek. Het is ook een belangrijk boek. Durf jij het te lezen? Veel kinderen maken iets ergs mee, zonder dat ze dat doorhebben. Dat komt omdat ze niet weten wat ‘normaal’ is. Ja, ze weten heus wel dat je niet keihard moet boeren door de klas. Of dat het niet normaal is om in de winter in je zwembroek naar school te gaan. Maar is het normaal als je thuis of op school uitgescholden wordt? Of klappen krijgt? In dit boek lees je wat er kan gebeuren als je iets ergs meemaakt of als je het thuis niet altijd fijn hebt. Meester Anton vertelt hoe je je kunt voelen, met wie je daarover kunt praten, en vooral: dat het niet jouw schuld is! Voor kinderen vanaf 10 jaar.

Woordenwisseling – Pascal Cuijpers (Quirijn)

In Woordenwisseling gaat Cuijpers op zoek naar de persoonlijke verhalen van gewone, bijzondere mensen. Verhalen die niet altijd voor de hand (b)lijken te liggen en verhalen die aanzetten tot nadenken. Hij correspondeert en gaat in gesprek met 24 bekende Nederlanders uit diverse werkvelden, over onder andere hun onderwijsverleden, dromen en passies en het verloop van hun carrières tot nu toe. Hoe kijken zij terug op hun schooltijd? Hoe staan ze momenteel in het leven? Wat zijn hun ambities, wensen en onzekerheden? Wat zorgt bij deze personen voor verwondering? En vooral: wat kunnen wij als lezer van deze verschillende mensen leren?

Psychologische flexibiliteit in het onderwijs Maaike Steeman & Femke Klomp (SWP)

Psychologische flexibiliteit in het onderwijs is een gedegen en praktisch boek voor het primair onderwijs. Het helpt je om te onderzoeken of je je energie inzet op een manier die het effect heeft wat je beoogt. Het boek is voor elke leerkracht te gebruiken om kinderen op een wetenschappelijk onderbouwde manier te kunnen begeleiden, maar ook om de eigen psychologische flexibiliteit te vergroten. 

Meesterlijk kleuteronderwijs – Sander Gordijn (Ten Brink uitgevers)

De auteur neemt je mee in de wereld van klasse kleuteronderwijs. Dit is het persoonlijke verhaal van Sander, maar ook een inspiratieboek voor alle leerkrachten in het kleuteronderwijs. In amper tien jaar tijd groeide Meester Sander binnen het vak uit van fenomeen tot autoriteit. Zijn visie op onderwijs - waarbij hij de belevingswereld van kleine mensen moeiteloos weet te combineren met volwassen thema’s als digitale apps en augmented reality - maakt dat hij met recht een van de vernieuwers binnen het vak genoemd mag worden.

Voorkom lastig gedrag – Anton Horeweg (Uitgeverij Pica)

Dit boek helpt je om anders naar gedrag te kijken: pro-actiever. Voorkómen van lastig gedrag dus. In deze handzame uitgave beschrijft Anton Horeweg hoe je naar gedrag kunt kijken, waarom we dat zo nu en dan op de verkeerde manier doen en waarom gedrag soms een probleem wordt. Ook gaat hij in op de vraag wat er áchter dat gedrag zit.

De wiskundetrompet – Margriet van der Heijden (Nieuwezijds B.V.)

De wiskundetrompet laat zien hoeveel muziek er in wiskunde zit en wat een trompet met een taart te maken heeft. Het boek staat vol gekke logische puzzels en vrolijke wiskunde. Welke getallen gedragen zich als hagelstenen? Hoe zeg je wiskundig: ‘Ik hou van jou?’ 

Juf Ans - Koningin in de klas – Mark van der Werf (Scriptum)

Mavo-docente Ans Geleijns schudt met één opgetrokken wenkbrauw de beruchtste lummelaars wakker. Stuiterende ADHD’ers en bedeesde dromers, ze zijn de 63-jarige lerares Nederlands allemaal even lief. Mark van der Werf, beter bekend als Meester Mark, loopt het hele schooljaar met juf Ans mee. Hij ziet haar twijfelen. Geeft ze er de brui aan, of slepen de leerlingen hun docente er doorheen? Alles wordt anders als de coronacrisis uitbreekt en Ans maandenlang thuis op sloffen lesgeeft. Daar neemt ze een besluit.

Nederland is van ons allemaal (handboek burgerschap) – Samira Bouchibti (Ten Brink Uitgevers)

In dit handboek wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming aan de hand van de volgende kernwaarden: gelijkheidsbeginsel, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking, rechtsstaat, vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, diversiteit, solidariteit en democratie. 

Impact op afstand – Brigit Kolen (Coutinho)  

Impact op afstand brengt hulp bij online onderwijs in de vorm van praktische tips, werkvormen en uiteraard (online) voorbeelden. Het biedt handvatten bij de uitdagingen van online onderwijs: contact maken en houden, privacy, feedback en groepswerk. Maar ook: welke tool past bij welk doel, hoe maak je kennisclips en welke valkuilen moet je daarbij vermijden?

Met de kinderen alles goed - opgroeien in tijden van crises – Pedro de Bruyckere (Lannoo Campus)

Sommige zaken waar ouders en opvoeders zich zorgen over maken bij jongeren, zijn die zorgen niet waard. In plaats daarvan bestaan er andere crises die minder opvallend zijn, maar juist schadelijkere gevolgen hebben voor de jeugd. In dit boek onderscheidt Pedro De Bruyckere feit van fictie. Is het echt zo erg gesteld met de kinderen en jongeren? En zijn er manieren om hun weerbaarheid te versterken? Dit boek geeft je het antwoord en gaat op zoek naar oplossingen.

Kinderen

Handboek taalgericht vakonderwijs – Maaike Hajer & Theun Meestringa (Coutinho)

Een taalgerichte vakdidactiek helpt leraren om hun onderwijs op hoog niveau te blijven geven, ook als de taalvaardigheid Nederlands van de leerlingen uiteenloopt. Het Handboek taalgericht vakonderwijs beschrijft concreet hoe zij dat kunnen doen, voortbouwend op de kennis en ervaring van de leerlingen. 

De denkende klas – Dick van der Wateren (Lannoo Campus)

De denkende klas stimuleert leraren en pedagogen het denken een plaats te geven in onderwijs en opvoeding en hun klassen te veranderen in 'denkende klassen'. Ons onderwijs is vooral ingericht op het reproduceren van kennis. Echter, die kennis gaat pas werkelijk iets voor onze leerlingen en studenten betekenen wanneer ze erover kunnen nadenken. Het boek geeft tal van praktijkvoorbeelden van motiverende denkoefeningen.

Pocketboek Differentieren – Peter Anstee (Bazalt)

Iedere leerling is anders. Leerlingen beginnen dan ook vanuit verschillende uitgangssituaties en met verschillende vaardigheden aan een taak. Daarnaast verschillen ze in leerstijl en in leertempo. Door te differentiëren houd je rekening met deze verschillen en zoek je voor iedere leerling de beste leerroute. Dit boekje biedt praktische strategieën om te differentiëren; om iedere leerling bij je lessen te betrekken, te motiveren en het beste uit hem te halen.

Art-Based Learning – Jeroen Lutters (Coutinho)

Van kunstwerken kun je als student veel leren. Het boek Art-Based Learning is een uniek handboek voor toekomstige docenten in het kunst- en cultuuronderwijs. Het helpt ze om samen met hun studenten te onderzoeken hoe kunst kan bijdragen aan het ontwikkelen van een creatieve en onderzoekende geest. 

Geborgenheid – Dick den Bakker (Ten Brink Uitgevers)

Wat geeft de school mee aan jonge mensen om als volwassenen in het leven staande te kunnen blijven en een waardevolle bijdrage te kunnen geven aan de samenleving en de verbinding tussen al die verschillende mensen? Speelt geborgenheid daarin - meer en anders dan het nemen van maatregelen om veiligheid te garanderen - een rol en is het bieden van geborgenheid een taak van de school? In dertig essays wordt het thema Geborgenheid van verschillende kanten bekeken en beschreven.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Nieuwe boeken 02-2020
Nieuwe onderwijsboeken 02-2020
redactie
Boeken Top 10 - 2019
Top Tien Onderwijsboeken 2019 - De bestsellers van 2019
redactie
Nieuwe boeken 05-2020
Nieuwe onderwijsboeken 05-2020
redactie
Nieuwe boeken 02-2021
Nieuwe onderwijsboeken 02-2021
redactie
Nieuwe onderwijsboeken 05-2021
Nieuwe onderwijsboeken 05-2021
redactie
Nieuwe onderwijsboeken 09-2021
Nieuwe onderwijsboeken 09-2021
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest