Werken met een groepsplan gedrag

Kees van Overveld

Gedragsdeskundige; eigenaar bij Trainingsbureau voor het onderwijs

  

  Geplaatst op 1 juni 2014

Passend onderwijs

Passend onderwijs is tot nu toe vooral gegaan over de bestuurlijke  en organisatorische invulling. Als het al over onderwijs ging, dan betrof dat vooral rekenen, taal en lezen. Tot op heden heeft gedrag of sociaal emotioneel leren te weinig aandacht gekregen. Via een groepsplan gedrag kan daar verandering in komen.

Planmatig werken

Binnen passend onderwijs dient er planmatig te worden gewerkt, óók aan gedrag en sociaal emotioneel leren. De school gaat na welke onderwijsbehoeften leerlingen met lichte en zware gedragsproblematiek hebben. Zij  organiseert daarop een passende aanpak (ondersteuning). Na verloop van tijd worden de resultaten van de aanpak geëvalueerd.

Naast de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zijn ook de ondersteuningsbehoeften van de leraar belangrijk. Wat heeft hij nodig om effectief en zonder stress te kunnen omgaan met ordeverstorend gedrag of een leerling die compleet door het lint gaat? De leraar stelt zichzelf doelen en ook hij gaat systematisch na of de doelen zijn bereikt.

Zowel de (speciale) onderwijsbehoeften van de leerling als de ondersteuningsbehoeften van de leraar krijgen een plekje in het groepsplan gedrag.

Het groepsplan gedrag

Het groepsplan gedrag is een formulier  dat 3 à 4 maal per jaar door de leraar en de intern begeleider (of de gedragsspecialist) worden ingevuld. Er wordt op drie preventieniveaus nauwkeurig beschreven op welke wijze er aandacht wordt geschonken aan sociaal emotioneel leren en gedragsproblematiek.

- Primaire preventie

Primaire preventie bestaat uit een algemene, universele aanpak die bestemd is voor alle leerlingen uit een groep. De maatregelen op dit niveau bestaan uit goed klassenmanagement, een planmatige aanpak van groepsvorming, systematische aandacht voor sociaal emotioneel leren en een preventieve groepsaanpak van pesten. Het is vooral dit niveau waar de leraar zijn tijd en energie in steekt: een investering in de toekomst van allen. De ervaring leert dat deze aanpak voor 85-90% van de leerlingen meer dan voldoende is.

- Secundaire preventie

Voor 7-10% van de leerlingen is een aanpak op schoolniveau alléén onvoldoende. Het betreft hier leerlingen die meer dan anderen het risico lopen zich problematisch te ontwikkelen. De interventies op dit niveau richten zich specifiek op het aanpakken van invloedrijke risicofactoren in het kind en/of de omgeving.  Het is de opzet om via een kortdurende, intensieve aanpak de leerling weer op het goede spoor te krijgen.

- Tertiare preventie 

Zo’n 3-5 % van de leerlingen profiteert in onvoldoende mate van preventiemaatregelen op primair en secundair niveau. Het kan gaan om leerlingen met ernstig ordeverstorend en regelovertredend gedrag. Zij zijn gebaat bij een gedragsfunctieanalyse (“Waarom doen ze wat ze doen?”) en extra ondersteuning die zeer nauw aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte. Bij de gedragsaanpak kunnen meerdere partijen worden betrokken: leraren, ouders, klasgenoten en eventueel familieleden.

De verwachting is dat met een goed uitgewerkt programma op het eerste niveau, er minder specifieke maatregelen en interventies nodig zijn op het tweede en derde niveau. De kans dat een individuele leerling met problematisch gedrag wordt gestigmatiseerd, is op die manier gereduceerd.

Voorbeeld: reageren op grensoverschrijdend gedrag (preventieniveau 3)

Een conflict met een leerling kan een leraar soms behoorlijk raken. Zeker als de leerling de grenzen van de leraar overschrijdt. Hier volgen een aantal tips om beter met grensoverschrijdend gedrag om te gaan:
 
• Wees je bewust van je grenzen en merk op tijd op dat deze overschreden worden. Geef een duidelijke reactie in woord en gebaar: Stop! Nee, dat wil ik niet! Let op je lichaamstaal. Straal uit dat je zeker bent van jezelf. Ga niet in discussie.

• Benoem het concrete gedrag dat je wilt stoppen en vertel wat de effecten van dat gedrag zijn voor jezelf of anderen. Verzoek de ander zijn gedrag aan te passen.

Te veel uitleg kan overigens de indruk wekken dat je je eigen gedrag wilt verantwoorden, vergoelijken of dat je je verontschuldigt.

• Agressie wordt niet genegeerd, er wordt direct op gereageerd. Door niet te reageren, wordt de boodschap afgegeven dat het gedrag blijkbaar getolereerd wordt.

• Reageer emotioneel neutraal, zonder stemverheffing en machtsvertoon. Ook al kook je van binnen of heb je het sterke gevoel dan je moet huilen, wees sterk en laat je niet van je stuk brengen. Bewaar de woede en de tranen voor later als je collega’s je ondersteuning kunnen geven. Heb je op een schoolplein het idee dat je je zelfcontrole gaat verliezen, draai je dan ogenblikkelijk om en loop weg. Vraag een collega het van je over te nemen.

• Gebruik een lage stem. (Vooral vrouwen hebben de neiging om in een conflictsituaties met de stem de hoogte in te gaan).

Ondersteuning en het groepsplan

Passend onderwijs geeft scholen de opdracht basisondersteuning en extra ondersteuning te organiseren. Basisondersteuning verwijst naar de onderwijskwaliteit, de ondersteuningsstructuur, planmatig werken en lichte, kortdurende interventies voor leerlingen die zo nu en dan gedragsproblemen laten zien. Extra ondersteuning wordt geboden als de gedragsproblemen intens en langdurig zijn.

In het boek "Groepsplan Gedrag" zijn de drie preventieniveaus gekoppeld aan de twee typen ondersteuning:

Maatregelen, interventies en handelingsstrategieën in het Groepsplan Gedrag Type ondersteuning binnen passend onderwijs
Preventieniveau 1: gericht op alle leerlingen
Preventieniveau 2: gericht op sommige leerlingen
Basisondersteuning
 
Preventieniveau 3: gericht op enkele leerlingen Extra ondersteuning

Elk preventieniveau biedt theoretische verdieping, op de leerling gerichte interventies en handelingsstrategieën voor de leraar (Zie het voorbeeld: reageren op grensoverschrijdend gedrag).

Een groepsplan gedrag hoort thuis binnen het instrumentarium van passend onderwijs. Door het groepsplan in te zetten, geeft een school de boodschap dat zij gedrag, net als de leervakken, serieus neemt.

Samenvatting

Een groepsplan gedrag richt zich op de leerlingen én de leraar. Via een steeds intensievere aanpak op drie niveaus kan er  planmatig worden gewerkt aan passend onderwijs. Het groepsplan gedrag kan worden gezien als een praktische uitwerking van het schoolondersteuningsprofiel. 

Noten

1. Overveld, K. van (2012). Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica.
2. Het formulier Groepsplan Gedrag  is gratis te downloaden op de website van Uitgeverij Pica http://www.uitgeverijpica.nl.

Groepsplan gedrag bestellen​

Het boek 'Groepsplan Gedrag is te bestellen via:

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Webinar
Roos van Leary in de klas
Roos van Leary in de klas
Gratis webinar met Niels de Jong
Wij-leren.nl Academie 
Cursus
Meisjescoach
Meisjescoach
Stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van meiden
Medilex Onderwijs 
Passend Onderwijs
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Aurecool ondersteunt jou bij begrijpen en bevorderen van de soc-emo ontwikkeling van elke leerling.
Aurecool 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.Handboek gedrag op school
Handboek gedrag op school - Anton Horeweg.
Machiel Karels
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Interventies gedragsproblemen
Interventie bij gedragsproblemen - De Eerste Stap
Monique Baard
Positive Behavior Support
Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Monique Baard
Functie gedragsproblemen
‘Waarom doe je dat!?’ - Functie en aanpak van probleemgedrag
Kees van Overveld
Gedragsproblemen tips
Gedragsproblemen: rol pedagogische sensitiviteit leerkracht
Peter de Vries
Preventie gedragsproblemen
Onderwijs en gedragsproblemen: Prioriteit voor preventie
Kees van Overveld
Pesten groepsaanpak
Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld
Groepsplan corveetaak?
Groepsplannen, niet meer dan een corveetaak!
Kees van Overveld
Leerkracht en Passend Onderwijs
Zorgen voor of zorgen over passend onderwijs?
Kees van Overveld
Preventie van gedragsproblemen
Preventie van gedragsproblemen: daar moet je wat mee?!
Kees van Overveld
Angst en agressie in school
Angst en agressie in de school
Kees van Overveld
Passend inclusief?
Normaliteit en andere afwijkingen
Mathilde Tempelman-Lam
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Voorkom probleemgedrag
Voorkom probleemgedrag
Arja Kerpel
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Arja Kerpel
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
redactie
Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
redactie
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]gedragsproblemen
groepsdynamica
interventie
onderwijsbehoeften
passend onderwijs
positive behavior support (pbs)
sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest