Nieuwe boeken

  Geplaatst op 18 maart 2024

Afgelopen tijd zijn er weer onderwijsboeken verschenen met uiteenlopende thema's.
Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening. 

Tip: klik op het boek om het direct te bestellen. Veel leesplezier gewenst! 

Lang leve de vraag - Wouter Colpaert

De verbinding is momenteel ver te zoeken. In de politieke arena, in het klaslokaal en aan de talkshowtafel tellen vooral meningen. Het eigen gelijk wordt gevierd en polarisatie is ophef en daarmee aandacht. Ondertussen loopt de temperatuur op. Natuurlijk, we weten dat de oplossing ligt in goed en empathisch luisteren, vragen stellen, je mening even opschorten en kritisch denken. Maar hoe organiseer je dat?
 
Het coöperatieve gesprek is een nieuwe dialoogvorm die inmiddels een plek heeft gevonden in het onderwijs. Ook in veel andere sectoren is deze gespreksvorm bruikbaar om samen tot inzichten te komen. Binnen bedrijven is het een handige tool om missie en visie te verhelderen of om innovatievraagstukken te agenderen. In de zorgsector wordt het coöperatieve gesprek ingezet als alternatief voor de oplossingsgerichte benadering, die existentiële vragen ongemoeid laat. Ook als interviesievorm wordt het goed ontvangen.
 
Cruciaal in het coöperatieve gesprek is het stellen van vragen. Het resultaat is niet dat een van de deelnemers wint. De gesprekspartners verrijken samen hun ideeënwereld en komen uiteindelijk tot een attitudeverandering.
 
Wouter Colpaert beschrijft de methode in het boek ‘Lang leve de vraag!’. Hij bespreekt de achtergronden en de praktijk van het coöperatieve gesprek en laat zien hoe je het toepast. Elke paragraaf begint en eindigt met een vraag. Sommige vragen blijven een vraagteken en zijn een uitnodiging aan de lezer om zichzelf, zijn gespreksvoering en zijn denkwereld te onderzoeken.
 
‘Het coöperatieve gesprek heeft zijn wortels in het onderwijs’, zegt  Wouter Colpaert, docent filosofie en levensbeschouwing en trainer in coöperatieve gespreksvoering. ‘We leren jongeren wel om te debatteren en te betogen maar nauwelijks om een onderzoekend en verdiepend gesprek te voeren. Echt luisteren en goede vragen stellen bij maatschappelijke, culturele en ethische kwesties vinden leerlingen razend moeilijk. Het debatteren levert veel moois op maar geen verbinding.’
 
‘Met mijn collega Marty Barneveld heb ik in de lespraktijk het coöperatieve gesprek ontwikkeld. Het is een vorm van geweldloze communicatie die het denken opschudt. Het belangrijkste effect is dat de deelnemers hun uiterste best doen binnen te dringen in de belevingswereld van de ander en tegelijkertijd hun eigen beleving kritisch onder de loep nemen. Dat haalt de angel uit gesprekken over onderwerpen die “moeilijk” zijn, in de taboesfeer liggen, of heel vanzelfsprekend lijken.’
 
Het coöperatieve gesprek wordt inmiddels op diverse middelbare scholen beoefend en heeft een landelijke scholierenwedstrijd opgeleverd: het Van Abbe-debat, de enige debatwedstrijd waarin leerlingen niet tegen maar met elkaar praten. Ook buiten het onderwijs slaat het coöperatieve gesprek aan. Overal waar een verdiepingsslag of een nieuwe oriëntatie gezocht wordt, is het coöperatieve gesprek relevant.

Teach like a champion 3.0 - Gusta Schreiner en Robert Jacobs

Het jonge kind

Afstemmen op ontwikkelingsniveau
Jonge kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar ontwikkelen zich spelenderwijs en sprongsgewijs. Ze hebben een benadering nodig die hierbij aansluit. Het is de mooie en belangrijke taak van de leerkracht om het onderwijsaanbod af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van het kind, de nieuwsgierigheid te voeden en het kind uitdaging te bieden om zelf de wereld te ontdekken. Kortom, de vaardigheden die leerkrachten van jonge kinderen moeten beheersen en toepassen zijn divers en vragen om maatwerk.
 
Teach Like a Champion – Het jonge kind ondersteunt leerkrachten om hun vaardigheden verder uit te diepen en te ontwikkelen. Op deze manier wordt het beste uit de leerkrachten én uit de kinderen gehaald, door onder andere te werken aan betrokkenheid, zelfstandigheid en sociaal welbevinden. Pijlers die de basis vormen voor de rest van de schoolloopbaan.
 
24 technieken
In deze nieuwe editie is het aantal technieken uitgebreid van 15 naar 24 en ze passen zowel binnen formeel als binnen informeel leren! Daarbij lezen we ook waarom Teachtechnieken zo goed werken, met kennis over mentale modellen van professionals en de werking van het brein. Tenslotte volgt deze versie nu nog duidelijker de opbouw van het reguliere boek, waardoor beide versies heel goed naast elkaar gebruikt kunnen worden.
 
Opbouw
Deze uitgave volgt de opbouw van het oorspronkelijke Teach Like a Champion 3.0 boek. Hierdoor kunnen ze heel goed samen gebruikt worden. Laatstgenoemde uitgave bevat de uitgebreide theoretische onderbouwing van de technieken.

De praktische en concreet uitgewerkte technieken met passende voorbeelden dienen als inspiratiebron en bieden de mogelijkheid om jouw vaardigheden te ontwikkelen en verder uit te diepen. Op deze manier haal je het beste uit jouzelf én uit de kinderen, zodat zij kunnen schitteren!


Een plus voor de plusklas - Jan Kuipers en Bouke van der Meulen

Het opzetten en goed laten functioneren van een plusklas vraagt veel inzet en een grondige voorbereiding. Denk aan de procedure voor aanmelding, de criteria voor toelating of afwijzing, de financiering en bemensing en een goede communicatie tussen alle partijen. 
 
Een must-have voor iedereen die met hoogbegaafde kinderen werkt.
 
Met dit boek ben je in staat om een (bovenschoolse) plusklas op te zetten of om de bestaande plusklas beter te organiseren.

Effectief spellingonderwijs - Kim Cordewener en Anna Bosman

Effectief spellingonderwijs op de basisschool beschrijft de kennis die je als leerkracht nodig hebt om effectief spellingonderwijs aan je leerlingen te geven. Het boek is een naslagwerk waarin alle belangrijke aspecten over spellingonderwijs per thema worden besproken; je kunt de specifieke informatie die jij op enig moment nodig hebt snel opzoeken.
 
In het boek staat dus niet wat je van dag tot dag of van week tot week moet doen in de spellinglessen, maar het bevat de benodigde en actuele kennis over spellingonderwijs, wetenschappelijk onderbouwd en vertaald naar de praktijk.
 
Naast de principes van spelling, de ontwikkeling van het spellen en de bijbehorende didactiek, is specifieke kennis van de klankzuivere en niet-klankzuivere periode uitgewerkt. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn letter-klankgebaren, spellingcategorieën (inclusief het effectief aanleren van alle spellingregels en denkwijzen), werkwoordspelling, spelling in de groepen 1 en 2 en toetsing. Daarnaast worden concrete praktijkvoorbeelden gegeven, en zijn uitgewerkt voorbeelden van lesvoorbereidingsformulieren beschikbaar.

De nachtkracht van je fantastische elastische brein - JoAnn Deak en Terrence Deak

Wist je dat terwijl jij slaapt, je brein een deel van zijn belangrijkste werk doet? Aan de hand van interessante feiten en leuke weetjes ontdek je waarom slapen zo belangrijk is voor je brein!
 
Wat doet je brein als je gaat slapen? Rust het ook? Nee, terwijl jij slaapt doet je brein zelfs een deel van zijn belangrijkste werk! In dit boek lees en leer je alles over de verschillende taken die je brein 's nachts uitvoert.
 
En wist je dat jij je brein ook in de nacht kan trainen en nog meer kunt laten groeien, alleen maar door te gaan slapen?
 
De nachtelijke krachten van je Fantastische Elastische Brein legt aan de hand van interessante feiten en leuke weetjes uit waarom slapen zo belangrijk is voor ons brein.

 

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Nieuwe onderwijsboeken
Nieuwe boeken 2024
Marieke Stomphorst

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest