Nieuw verschenen onderwijsboeken 11-2016

Geplaatst op 5 december 2016

In onderwijsland verschijnen telkens weer nieuwe, interessante boeken. Boeken die je aan het denken zetten, die je meer kennis bieden of juist praktische handvatten aanreiken. Om een overzicht te bieden, hebben we een selectie gemaakt uit recent verschenen onderwijsboeken van verschillende uitgeverijen.

Leren zichtbaar maken met formatieve assessment

Hoe help je elke leerling vooruit? Een cruciale vraag, die een praktisch antwoord nodig heeft. Door het grootschalige onderzoek van John Hattie onder miljoenen leerlingen weten we wat effectief is in het onderwijs, maar veel leerkrachten stoeien soms met de vertaalslag naar de praktijk. In het boek Leren zichtbaar maken met formatieve assessment beschrijft Shirley Clarke heel concreet hoe je leren zichtbaar kunt maken.
 

PBS

Met Positive Behavior Support creëer je een positieve omgeving op school die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Uit onderzoek is gebleken dat deze schoolbrede aanpak zeer effectief en doelmatig is. Ook als jouw school geen PBS-school is, kun je met de inhoud van dit boek uit de voeten; de effectieve gedragsinterventies worden stap voor stap helder uitgelegd.
 

Nieuwkomers op school

De centrale vragen in het boek zijn: hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van immigranten en bieden we hun op school het startpunt voor een betere toekomst? Meer dan twintig onderwijsexperts beantwoorden deze vragen in dit omkeerboek, vertellen hun visie, en reiken ideeën en adviezen aan met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers.
 
Door een samenwerking met IMC Weekendschool komen ook de kinderen zelf aan het woord: prachtige, indringende foto’s en de beschrijving die leerlingen van zichzelf hebben gemaakt, geven de lezer een beeldend inzicht in de kinderen. Daarnaast is dit deel - Wie ben jij? - bedoeld als hulpmiddel om het gesprek met en over nieuwkomers in de klas te openen.
 

Toetsrevolutie

Formatief toetsen is hot. In plaats van toetsen te gebruiken als beoordeling van het leren, worden toetsen juist ingezet als onderdeel van het leerproces. Niet alleen biedt dit belangrijke kansen voor het verbeteren van het onderwijs en leerprocessen, maar ook om leerlingen meer eigenaarschap te bieden in het onderwijs waar ze aan deelnemen.
In dit boek komen leraren aan het woord die (vaak) op individuele basis zijn begonnen met formatief toetsen. Ze spreken openhartig over successen en mislukkingen.
Ook staan er in dit boek een aantal verdiepende artikelen omtrent de praktijk formatief toetsen. 
In de conclusie van dit boek gaan Dominique Sluijsmans en René Kneyber in op het vraagstuk van de schoolbrede implementatie van formatief toetsen. Ze geven  handvatten en overwegingen aan om succesvol een toetsrevolutie door te maken.
 

Differentiëren in het talenonderwijs – Kleine ingrepen, grote effecten

Differentiëren in het talenonderwijs is een praktisch inspiratieboek vol met tips voor kleine ingrepen en werkvormen die recht doen aan de verschillen tussen leerlingen of cursisten in heterogene en homogene groepen. De werkvormen zijn ingedeeld in de vier vaardigheden en woordenschat en grammatica. Daarin is aangegeven hoe gevarieerd kan worden in niveau, tempo, inhoud, leervoorkeuren en mate van ondersteuning van de docent. De werkvormen kunnen los worden aangeboden naast de lesmethode, maar ook gebruikt worden om opdrachten uit de methode te verrijken. Op de website zijn o.a. werkbladen beschikbaar om uit te printen.
Dit boek is bedoeld om op een snelle en gemakkelijke wijze te differentiëren in de taallessen.
 

In 7 stappen naar zinvol leren

Deze gids voor het onderwijs laat op heel praktische manier in zeven stappen zien hoe het nieuwe leren op school kan worden toepast. Het nieuwe leren of zinvol leren, laat kinderen ontdekken wie ze zelf zijn, waar ze van dromen en waar hun talenten liggen. Vanuit die aandacht voor zelfsturing, vertrouwen en zelfverwezenlijking ontwikkelt het kind de beste motivatie om actief te leren. Hierbij is ook een droom-doe-boek voor de kinderen zelf verschenen
 

Zakboek voor vertrouwenspersonen

Ben jij de vertrouwenspersoon in jouw schoolorganisatie? De vertrouwenspersoon neemt alle klachten serieus en zorgt ervoor dat die niet blijven smeulen of escaleren, maar volgens correcte routes worden opgepakt, zodat de klager gehoor vindt en de kwestie naar tevredenheid wordt opgelost. 
 
Vertrouwenswerk vraagt effectief en zorgvuldig handelen in vaak precaire situaties. Daar kun je wel wat steun bij gebruiken. Het zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs is een praktisch naslagwerk vol belangrijke do’s en don’ts. Een handzame uitgave voor vertrouwenspersonen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om steeds ‘op zak’ te hebben.
 

ABC van het Voortgezet Onderwijs

Dagelijks gaan er bijna 1 miljoen jongens en meisjes naar een middelbare school. Maar wat doen al die leerlingen eigenlijk op school en waar hebben ze mee te maken? Wat leren ze er wel en wat leren ze er niet? Wat houden al die vakken en profielen eigenlijk in? Daarover gaat het ACB van het Voortgezet onderwijs. Soms zijn de auteurs, zelf docenten, moralistisch en iets vaker nostalgisch, maar doorgaans nuchter; veelal speels, zo nu en dan streng en bestraffend, maar immer vrolijk en helder van toon en inhoud. Zij schuwen de sweeping statements niet, zijn met opzet generaliserend, provocerend, kritisch maar ook zelfkritisch opdat het debat en reacties uitlokt. Van dit boek is ook een preview.
 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Nieuwe boeken 09-2016
Nieuw verschenen onderwijsboeken 09-2016.
redactie
Nieuwe boeken 06-2017
Nieuwe verschenen onderwijsboeken
redactie
Nieuwe boeken 01-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 01-2017
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 Onderwijsboeken 2015
redactie


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest