Nieuwe onderwijsboeken april 2024

  Geplaatst op 15 april 2024

Er zijn weer onderwijsboeken verschenen met uiteenlopende thema's.
Let op: de tekst erbij komt van de covers en zegt niets over onze mening. 
 
Tip: klik op het boek om het direct te bestellen. Veel leesplezier gewenst! 

Zakboek voor het begeleiden van startende leraren en zij-instromers - Karin Wessel

In 'Het zakboek voor het begeleiden van startende leraren en zij-instromers' geeft Karin Wessel jou als begeleider en/of coach handvatten die je tijdens de inductiefase van startende leraren en zij-instromers kunt gebruiken. Waar lopen de starters zoal tegenaan tijdens de eerste jaren? Hoe kun jij als begeleider of coach daar het beste op aansluiten en inspelen? En wat is het verschil tussen begeleiden en coachen?

Aan de hand van zes toonaangevende elementen uit het inductielandschap, waaronder het lieve juf-syndroom en de metafoor van je landje, wordt geschetst hoe je als begeleider of coach bij ieder element op een goede manier kunt aansluiten. Het zakboek bevat daarnaast handige vragen, verwijzingen naar bruikbare websites en tips.


Talentkracht - Herma Egberts-Hogt

Een inzichtelijk boek over talentontwikkeling. Voor zowel in onderwijs als in organisaties. Een heldere kijk op de vele mogelijkheden om (jezelf) te ontwikkelen en je onderneming tot bloei te brengen.
 
Talentkracht biedt een vernieuwende kijk op talentontwikkeling. Vanuit de 5 elementen van de Chinese elementenleer wordt ontwikkeling beschouwd als een cyclus. Werken vanuit deze elementen biedt waardevolle aanknopingspunten voor het stimuleren van (talent)ontwikkeling. Zo wordt op een meer holistische manier gewerkt aan de som der delen. En wordt op een dieper niveau aangezet tot groei door vanuit de aanwezige krachtige componenten de zwakkere schakels in de cyclus te herkennen en versterken.

Handelingsgerichte diagnostiek - Noëlle Pameijer, Arga Kramer en Nina Draaisma

“Wat heeft dít kind met déze ouders, in déze school en in déze context nu nodig om déze gewenste situatie te bereiken?”. Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) biedt een gestructureerd kader waarmee je samen met cliënten antwoord geeft op deze vraag. Met HGD kies je voor een wetenschappelijk gefundeerde en praktische aanpak waarin je doelgericht samenwerkt met kinderen, hun (professionele) opvoeders en anderen uit het netwerk. De zes uitgangspunten en vijf fasen van HGD geven professionals in de jeugdzorg en JGGZ houvast bij het analyseren van de situatie rondom het kind, het zoeken naar passende oplossingen en bij het maken van een concreet plan van aanpak. Dit boek is de volledig herziene editie van het oranje boek HGD in de Jeugdzorg (2012).
 
HGD biedt houvast in de samenwerking:  Wie doet wat, waarom, hoe en wanneer? Door een gezamelijk kader, een gedeelde taal te zoeken bevordert HGD de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs op constructieve wijze. 
 

Professionele Leergemeenschap - Richard Dufour, Rebecca Dufour e.a.

Wat is een PLG, waarom is werken als PLG effectief en hoe geef je hier sturing aan? Lees hoe je een schoolcultuur creëert waarin leraar en leerling optimaal leren.
 
Waarom zou je als school gaan werken als professionele leergemeenschap (PLG) en wat houdt het precies in? Dit handboek licht toe wat een professionele leergemeenschap is, waarom het werken als PLG zo effectief is en hoe je richting geeft aan het PLG-proces.
 
Werken als professionele leergemeenschap verandert de cultuur op een school. Het betekent dat je kiest voor een voortdurend proces van onderwijsverbetering. Onderwijsprofessionals werken samen, leren samen en onderzoeken samen wat de beste werkwijzen zijn om elke leerling optimaal te laten leren. Als leraar hoef je het dus niet meer alleen te doen. Van deze cultuuromslag profiteren zowel de leerlingen als de leraren.

In dit handboek onderbouwen Richard DuFour en zijn medeauteurs hun kennis over het PLG-proces met bewezen inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en met ervaringen uit de praktijk van de afgelopen decennia. Ze beschrijven de pijlers waarop een professionele leergemeenschap rust en geven handvatten om het PLG-proces te implementeren. Daarmee bieden ze een gedegen basis voor iedereen die met PLG’s aan de slag wil gaan.

Let op! van dit boek is een samenvatting en recensie op Wij-leren.nl beschikbaar: Professionele Leergemeenschap.


Ontwikkeling in Vogelvlucht - Martine Delfos

In Ontwikkeling in vogelvlucht schetst Martine Delfos een gedegen beeld van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In 21 kenschetsen wordt het werk van de belangrijkste theoretici op dit gebied in kort bestek per theoreticus uitgelegd. Om nieuwe inzichten te kunnen plaatsen, is nodig te weten wat daar de wortels van zijn. Die wortels klinken vaak ongewoon fris en modern in de oren, zoals Rousseau die bijvoorbeeld in de achttiende eeuw al zei: ‘We moeten onze kinderen niets leren, de ontwikkelingen gaan zo snel, we weten niet of ze de kennis van nu later wel zullen kunnen gebruiken.’
 
Op de bodem van deze kennis beschrijft Martine Delfos alle leeftijdsfasen met hun belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is er een hoofdstuk over de geheel nieuwe wereld waar kinderen zich vaak urenlang in begeven: het virtuele milieu, met internet als spil. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de nieuwste onderzoeken en inzichten.
 
De opzet en stijl maken het boek geschikt voor gebruik in het onderwijs, maar ook als direct toegankelijk naslagwerk in de praktijk voor mensen die met kinderen en jongeren werken.
 
Ontwikkeling in vogelvlucht is het eerste deel van de quadrilogie Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jongeren

Rouw bij kinderen en jongeren - Mariken Spuij

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als je nog jong bent. Kan een kind het intense verdriet van een verlies wel aan en blijft het niet voor altijd in negatieve zin getekend? Gelukkig blijken de meeste kinderen met de juiste steun uit hun omgeving het verlies van een dierbare goed te kunnen verwerken. Dit boek biedt handreikingen om kinderen en jongeren te steunen bij het rouwproces.

Deze tweede, herziene editie bevat de nieuwste inzichten in rouw bij kinderen en jongeren. Dit boek geeft, naast veel voorbeelden en praktische tips, antwoord op de meest uiteenlopende vragen die volwassenen in de omgeving van het kind vaak hebben. Een unieke gids voor iedereen die rouwende kinderen wil steunen. Er is een hoofdstuk, waarin uitgebreid besproken wordt hoe er op school met een overlijden omgegaan kan worden.


 

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Nieuwe onderwijsboeken
Nieuwe onderwijsboeken maart 2024
Marieke Stomphorst
Nieuwe onderwijsboeken
Nieuwe onderwijsboeken januari 2024
Marieke Stomphorst

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest