Versterken van eigenaarschap bij leerlingen in het primair onderwijs

Geplaatst op 11 juli 2024

Het versterken van eigenaarschap bij leerlingen in het primair onderwijs is een cruciale factor voor hun ontwikkeling en succes. Eigenaarschap impliceert dat leerlingen actief verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces en -resultaten, wat hen niet alleen motiveert maar ook hun leerprestaties verbetert. Dit proces begint al op jonge leeftijd en vereist ondersteuning en begeleiding van leerkrachten en ouders.

Om eigenaarschap effectief te bevorderen, moeten leerkrachten strategieën hanteren die aansluiten bij de ontwikkelingsfase en individuele behoeften van leerlingen. Allereerst is het essentieel om gezamenlijk met leerlingen haalbare en uitdagende doelen te stellen. Dit proces betrekt leerlingen actief bij het formuleren van hun eigen leerdoelen, wat hen motiveert en betrokkenheid bij het leerproces vergroot.

Instructie in leerstrategieën speelt een cruciale rol. Leerkrachten dienen leerlingen niet alleen te voorzien van de benodigde strategieën, maar ook te demonstreren hoe deze toegepast kunnen worden. Door middel van expliciete instructie en het bieden van modellen (zoals hardop denken), leren leerlingen zelfstandig keuzes te maken in hun leerproces en deze strategieën effectief toe te passen.

Een belangrijk aspect van het bevorderen van eigenaarschap is het bieden van procesgerichte feedback. Door niet alleen te focussen op de resultaten, maar ook op het proces zelf, leren leerlingen reflecteren op hun werk en sturen ze hun eigen leerproces bij. Dit draagt bij aan hun vermogen om zelfstandig te leren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leertraject.

Verschillende werkwijzen en instrumenten kunnen leerkrachten ondersteunen bij het bevorderen van eigenaarschap. Leerlijnen en weektaken bieden structuur en geven leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig te plannen en prioriteiten te stellen. Portfolio's spelen een belangrijke rol bij het stellen van doelen, reflecteren op het leerproces en het ontvangen van feedback, wat bijdraagt aan gepersonaliseerd leren.

Een voorbeeld van een effectieve aanpak is iSelf, een wetenschappelijk gefundeerde methode die leraren helpt bij het bevorderen van zelfsturend leren. Door strategieën direct te integreren in de lesstof en rekening te houden met individuele verschillen tussen leerlingen, stimuleert iSelf actief eigenaarschap en zelfregulatie.

Het is belangrijk op te merken dat het louter verlenen van autonomie niet voldoende is voor het versterken van zelfregulerend leren en eigenaarschap. Onderzoek benadrukt het belang van begeleiding en ondersteuning door leerkrachten en ouders gedurende dit proces. Door effectieve instructie, strategieën en feedback te bieden, kunnen leerkrachten de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen in hun eigen leerproces significant vergroten.

In conclusie, het bevorderen van eigenaarschap bij leerlingen vereist een doordachte benadering waarbij leerkrachten actief betrokken zijn bij het ondersteunen en stimuleren van zelfsturend leren. Door gezamenlijk doelen te stellen, effectieve instructie te bieden en diverse werkwijzen toe te passen, kunnen leerkrachten een omgeving creëren waarin leerlingen actief de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leertraject en toekomstige succes.

Dit is een samenvatting van het oorspronkelijke artikel, uitgebreid en herschreven om de verschillende aspecten van het bevorderen van eigenaarschap in het primair onderwijs te benadrukken en te verduidelijken.

Overige geraadpleegde bronnen

Naast de hierboven vermelde KR-antwoorden en –teksten, hebben we gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

E-learning module
Wat is de taxonomie van Bloom?
Wat is de taxonomie van Bloom?
Wat de taxonomie van Bloom wel en niet is
Wij-leren.nl Academie 
Cursus
Teamcoach
Teamcoach
Driedaagse cursus om een vaardigere teamcoach te worden
Medilex Onderwijs 
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie.
Arja Kerpel
Kindgesprekken
Kindgesprekken: zonder relatie geen prestatie.
Albert de Boer
Leren en onderwijzen
Over leren en onderwijzen.
Luc Stevens
Motivatie
Motivatie - intrinsieke en extrinsieke motivatie
Machiel Karels
Het versterken van eigenaarschap door leerlijnen
Versterking van eigenaarschap: de impact van leerdoelen en leerlijnen in het onderwijs
redactie
Leanprincipes in het basisonderwijs
Leanprincipes: versterking van eigenaarschap in het basisonderwijs
redactie
Wat er niet klopt bij John Hattie
Wat klopt er niet bij John Hattie?
Dolf Janson
Meetinstrument gepersonaliseerd leren
Hoe meet je doelen als zelfregulatie en motivatie?
redactie
Top down denken
Top-down denken in onderwijs en opvoeding
Lisanne van Nijnatten
Effectief onderwijs
De negen schakels van effectief onderwijs
Jos Cöp
Stimuleert een digitaal portfolio zelfsturing?
Zelfsturing stimuleren met een digitaal portfolio
Maaike van de Loo
Digitaal portfolio met badges
Alles wat je in je mars hebt in je eigen hand
redactie
Kind is eigenaar van zijn ontwikkeling
Het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent
Luc Stevens
Eigenaarschap van leren - vijf tips
Eigenaarschap van het leren - 5 tips om hier beter op te oriënteren
Michel Verdoorn
10 mindframes
10 mindframes om leren zichtbaar te maken
Elly Bonestroo
In zeven stappen naar zinvol leren
In 7 stappen naar zinvol leren
Marleen Legemaat
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Machiel Karels
Balans in basisbehoeften
Zorg voor balans in relatie, competentie, autonomie
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
redactie
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]eigenaarschap
extrinsieke motivatie
intrinsieke motivatie
leerlijn
portfolio
taxonomie van bloom
zelfregulatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest