ADHD en school

  Geplaatst op 4 april 2022

School kan een uitdaging zijn voor leerlingen met ADHD. Zo kun je je kind of tiener toch laten slagen in de klas.

Je kind voorbereiden op schoolsucces

De klasomgeving kan uitdagingen opleveren voor een kind met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD of ADD). De taken die deze studenten het moeilijkst vinden - stilzitten, rustig luisteren, concentreren - zijn taken die ze de hele dag moeten doen. Het meest frustrerende is misschien wel dat de meeste van deze kinderen willen kunnen leren en zich willen gedragen als hun leeftijdgenoten zonder ADHD. Neurologische tekorten, geen onwil, zorgen ervoor dat kinderen met een aandachtstekortstoornis niet op traditionele manieren leren.
 
Als ouder kun je je kind helpen om met deze tekorten om te gaan en de uitdagingen te overwinnen die school met zich meebrengt. Je kunt met je kind werken aan praktische strategieën om zowel binnen als buiten de klas te leren en met leraren communiceren over hoe het kind het beste leert. Met consistente ondersteuning kunnen de volgende strategieën je kind helpen genieten van leren, educatieve uitdagingen aangaan en succes ervaren op school en daarbuiten.

Tips voor het werken met leraren

Vergeet niet dat de leraar van jouw kind een vol bord heeft: naast het beheren van een groep kinderen met verschillende persoonlijkheden en leerstijlen, kunnen ze ook verwachten dat ze ten minste één leerling met ADHD hebben. Leraren kunnen hun best doen om jouw kind met een aandachtstekortstoornis effectief te laten leren, maar betrokkenheid van de ouders kan de opvoeding van je kind aanzienlijk verbeteren. Je hebt de mogelijkheid om de kansen op succes van je kind te optimaliseren door de stappen in de klas te ondersteunen. Als je kunt samenwerken met de leraar van jouw kind en hem kan ondersteunen, kun je de ervaring van jouw kind met ADHD op school rechtstreeks beïnvloeden.
 
Er zijn een aantal manieren waarop je met leerkrachten kunt werken om je kind op koers te houden op school. Samen kun je je kind met ADHD helpen zijn weg in de klas te vinden en effectief de uitdagingen van de schooldag aan te gaan. Als ouder ben je de pleitbezorger van je kind. Om je kind in de klas te laten slagen, is het van vitaal belang dat je zijn behoeften communiceert met de volwassenen op school. Het is net zo belangrijk voor jou om te luisteren naar wat leerkrachten en anderen die bij de school betrokken zijn te zeggen hebben.
 
Jij kunt ervoor zorgen dat de communicatie met de school van jouw kind constructief en productief is. Probeer in gedachten te houden dat het jullie gezamenlijke doel is om erachter te komen hoe jullie jouw kind het beste kunnen helpen slagen op school. Of je nu telefonisch, per e-mail of persoonlijk overlegt, probeer om kalm, specifiek en bovenal positief te zijn - een goede houding is van belang in de communicatie met de school.
 
Vooruit plannen. Je kunt een afspraak maken met iemand van school voordat het schooljaar begint. Tevens is het verstandig om tijdens het schooljaar regelmatig met de leraar te spreken. Maak overlegmomenten mogelijk. Spreek een tijd af die werkt voor zowel jou als de leraar van jouw kind en houd je eraan. Als het mogelijk is, kom dan samen in de klas van jouw kind, zodat je een idee krijgt van de fysieke leeromgeving van jouw kind.
 
Maak samen doelen. Bespreek je hoop op het schoolsucces van je kind. Schrijf samen specifieke en realistische doelen op en bespreek hoe je je kind kunt helpen deze te bereiken. Luister goed. Net als jij wil de leraar van je kind je kind zien slagen op school. Luister naar wat ze te zeggen hebben - zelfs als het soms moeilijk is om te horen. Inzicht in de uitdagingen van je kind op school is de sleutel tot het vinden van oplossingen die werken.
 
Informatie delen. Je kent de geschiedenis van je kind en de leraar van je kind ziet het elke dag: samen heb je veel informatie die kan leiden tot een beter begrip van de behoeften van je kind. Deel jouw observaties vrij en moedig de leerkrachten van je kind aan hetzelfde te doen.
 
Stel de moeilijke vragen en geef een compleet beeld. Zorg ervoor dat jij alle medicijnen vermeldt die je kind gebruikt en leg eventuele andere behandelingen uit. Deel met de leraar van je kind welke tactiek goed werkt - en welke niet - voor je kind thuis. Vraag of je kind problemen heeft op school, ook op de speelplaats. Kijk of je kind in aanmerking komt voor speciale diensten om te helpen met leren.

Een gedragsplan ontwikkelen en gebruiken

Kinderen met ADD / ADHD zijn geschikt voor passend klasgedrag, maar ze hebben structuur en duidelijke verwachtingen nodig om hun symptomen onder controle te houden. Als ouder kun je helpen door een gedragsplan voor je kind te ontwikkelen - en je eraan te houden. Welk type gedragsplan je ook besluit te implementeren, maak het in nauwe samenwerking met je kind en de leraar van je kind.
 
Kinderen met een aandachtstekortstoornis reageren het beste op specifieke doelen en dagelijkse positieve bekrachtiging - evenals waardevolle beloningen. Ja, je moet misschien een wortel aan een stok hangen om je kind te motiveren zich beter te gedragen in de klas. Maak een plan met kleine beloningen voor kleine overwinningen en grotere beloningen voor grotere prestaties.

Tips voor het omgaan met ADHD-symptomen op school

ADHD heeft een verschillende impact op de hersenen van elk kind, dus elk geval kan er heel anders uitzien in de klas. Kinderen met ADHD vertonen een scala aan symptomen: sommige lijken van de muren te stuiteren, sommige dagdromen constant, en anderen kunnen gewoon de regels niet volgen.
 
Als ouder kun je je kind met ADHD helpen om dit soort gedrag te verminderen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe een aandachtstekortstoornis het gedrag van verschillende kinderen beïnvloedt, zodat je de juiste strategieën kunt kiezen om het probleem aan te pakken. Er zijn verschillende, vrij eenvoudige benaderingen die jij en de leraar van je kind kunnen gebruiken om de symptomen van ADHD het beste te beheersen - en je kind op weg naar schoolsucces te brengen.

Beheers afleiding

Studenten met ADHD kunnen zo gemakkelijk worden afgeleid door geluiden, voorbijgangers of hun eigen gedachten dat ze vaak vitale klasinformatie missen. Deze kinderen hebben moeite om zich te concentreren op taken die langdurige mentale inspanning vereisen. Het lijkt misschien alsof ze naar je luisteren, maar iets staat hun vermogen om de informatie te bewaren in de weg.
 
Kinderen helpen die gemakkelijk afgeleid raken, omvat fysieke plaatsing, verhoogde beweging en het breken van lange stukken werk in kortere stukken.
 • Zet het kind met ADHD uit de buurt van deuren en ramen. Plaats huisdieren in een andere kamer of een hoek terwijl de leerling aan het werk is.
 • Wissel zittende activiteiten af met activiteiten waarbij het kind zijn lichaam door de kamer kan bewegen. Neem waar mogelijk fysieke beweging op in lessen.
 • Schrijf belangrijke informatie op waar het kind het gemakkelijk kan lezen en ernaar kan verwijzen. Herinner de student eraan waar de informatie zich bevindt.
 • Verdeel grote opdrachten in kleinere en laat kinderen regelmatig pauzeren.

Onderbrekingen verminderen

Kinderen met een aandachtstekortstoornis kunnen worstelen met het beheersen van hun impulsen, dus spreken ze vaak voor hun beurt. In de klas of thuis roepen of becommentariëren ze terwijl anderen aan het woord zijn. Hun uitbarstingen kunnen overkomen als agressief of zelfs onbeleefd, waardoor ook sociale problemen ontstaan. Het zelfvertrouwen van kinderen met ADHD is vaak tamelijk kwetsbaar, dus het terechtwijzen in bijzijn van anderen verhelpt het probleem niet - en kan de zaken zelfs erger maken.
 
Het corrigeren van de onderbrekingen van kinderen met ADHD moet zorgvuldig worden gedaan, zodat het zelfrespect van het kind behouden blijft, vooral tegenover anderen. Ontwikkel een 'geheime taal' met het kind met ADHD. Je kunt discrete gebaren of woorden gebruiken die jullie eerder hebben afgesproken om het kind te laten weten dat het onderbreekt. Prijs het kind voor gesprekken zonder onderbrekingen.

Omgaan met impulsiviteit

Kinderen met ADHD kunnen handelen voordat ze nadenken, waardoor er naast sociale problemen ook moeilijke sociale situaties ontstaan. Kinderen die moeite hebben met impulscontrole kunnen er agressief of onhandelbaar uitzien. Dit is misschien wel het meest storende symptoom van ADHD, vooral op school.
 
Methoden voor het beheersen van impulsiviteit omvatten gedragsplannen, onmiddellijke discipline voor overtredingen en een plan om kinderen met ADHD een gevoel van controle over hun dag te geven.
 
Zorg ervoor dat er een schriftelijk gedragsplan in de buurt van de leerling is. Je kunt het zelfs op de muur of op het bureau van het kind plakken.
 
Geef consequenties onmiddellijk na wangedrag. Wees specifiek in uw uitleg en zorg ervoor dat het kind weet hoe het zich heeft misdragen.
 
Goed gedrag hardop herkennen. Wees specifiek in je complimenten en zorg ervoor dat het kind weet wat het goed heeft gedaan.
 
Schrijf het schema voor de dag op het bord of op een stuk papier en kruis elk item af wanneer het is voltooid. Kinderen met impulsproblemen kunnen een gevoel van controle krijgen en voelen zich rustiger als ze weten wat ze kunnen verwachten.

Fidgeting en hyperactiviteit beheersen

Leerlingen met ADHD zijn vaak in constante fysieke beweging. Het lijkt misschien een worsteling voor deze kinderen om op hun stoel te blijven zitten. Kinderen met ADD / ADHD kunnen springen, schoppen, draaien, friemelen en anders bewegen op een manier die hen moeilijk te onderwijzen maakt.
 
Strategieën voor het bestrijden van hyperactiviteit bestaan uit creatieve manieren om het kind met ADHD in staat te stellen op passende manieren op geschikte tijdstippen te bewegen. Door op deze manier energie vrij te geven, kan het kind het lichaam gemakkelijker kalm houden tijdens het werk.
 
Vraag kinderen met ADHD om een boodschap te doen of een taak voor jou uit te voeren, zelfs als dit iets kleins is als door de kamer lopen om potloden te slijpen of borden op te bergen.
Moedig een kind met ADHD aan om een sport te spelen - of op zijn minst rond te rennen voor en na school - en zorg ervoor dat het kind nooit pauze of gymles mist.
Zorg voor een stressbal, klein speeltje of een ander voorwerp waar het kind discreet in kan knijpen of mee spelen.
Beperk de schermtijd ten gunste van de tijd voor beweging.

Omgaan met problemen volgens aanwijzingen

Moeilijkheden bij het volgen van aanwijzingen is een kenmerkend probleem voor veel kinderen met ADHD. Deze kinderen zien er misschien uit alsof ze het begrijpen en kunnen zelfs aanwijzingen opschrijven, maar kunnen ze dan niet volgen zoals gevraagd. Soms missen deze leerlingen stappen en leveren ze onvolledig werk op, of begrijpen ze een opdracht verkeerd en eindigen ze met compleet iets anders.

Kinderen met ADHD helpen aanwijzingen te volgen, betekent maatregelen nemen om de stappen in de instructies af te breken en te versterken, en omleiden wanneer nodig. Probeer de instructies uiterst kort te houden, zodat het kind één stap kan voltooien en kom dan terug om te ontdekken wat het vervolgens moet doen. Als het kind afgeleid raakt, geef dan een rustige herinnering en stuur het met een kalme maar krachtige stem terug. Schrijf waar mogelijk de aanwijzingen op in een vetgedrukte stift of in gekleurd krijt op een schoolbord.

Tips om leren leuk te maken

Een positieve manier om de aandacht van je kind te leren richten, is om het proces leuk te maken. Door fysieke beweging in een les te gebruiken, droge feiten te verbinden met interessante trivia, of dwaze liedjes uit te vinden die details gemakkelijker te onthouden maken, kan je kind het leren leuk vinden en zelfs de symptomen van ADHD verminderen.

Kinderen met ADHD helpen om van wiskunde te genieten

Kinderen met een aandachtstekortstoornis hebben de neiging om op een 'concrete' manier te denken. Ze houden vaak van vasthouden, aanraken of deelnemen aan een ervaring om iets nieuws te leren. Door games en objecten te gebruiken om wiskundige concepten te demonstreren, kun je jouw kind laten zien dat wiskunde zinvol kan zijn - en leuk.
 
Spellen spelen. Gebruik geheugenkaarten, dobbelstenen of domino's om getallen leuk te maken. Of gebruik gewoon je vingers, beweeg ze wanneer je optelt of aftrekt.
Tekeningen maken. Met name voor woordproblemen kunnen illustraties kinderen helpen om wiskundige concepten beter te begrijpen. Als het woord probleem zegt dat er twaalf auto's zijn, help je kind ze dan van stuur naar kofferbak te trekken.
Verzin grappige acroniemen. Om bijvoorbeeld de volgorde van bewerkingen te onthouden, maakt u een lied of zin die de eerste letter van elke bewerking in de juiste volgorde gebruikt.

Kinderen met ADHD helpen met leren lezen

Er zijn veel manieren om lezen spannend te maken, zelfs als de vaardigheid zelf een worsteling vormt voor kinderen met ADHD. Houd er rekening mee dat lezen op het meest elementaire niveau verhalen en interessante informatie omvat - waar alle kinderen van genieten.
 
Lees kinderen voor. Maak lezen gezellig, quality time met elkaar.
Doe voorspellingen of 'weddenschappen'. Vraag het kind voortdurend wat het volgens hem zou kunnen gebeuren. Modelvoorspelling: "Het meisje in het verhaal lijkt vrij dapper - ik wed dat ze gaat proberen haar familie te redden."
Speel het verhaal na. Laat het kind zijn karakter kiezen en jou er ook een toewijzen. Gebruik grappige stemmen en kostuums om het tot leven te brengen.
 

Hoe wil je kind leren?

Wanneer kinderen informatie krijgen die ze gemakkelijk kunnen opnemen, is leren een stuk leuker. Als je begrijpt hoe jouw kind met ADHD het beste leert, kun je leuke lessen maken met een informatieve toets.
 • Auditieve leerlingen leren het beste door te praten en te luisteren. Laat deze kinderen feiten reciteren voor een favoriet liedje. Laat ze doen alsof ze in een radioprogramma zijn en vaak met anderen samenwerken.
 • Visuele leerlingen leren het beste door lezen of observatie. Laat ze plezier hebben met verschillende lettertypen op de computer en gebruik gekleurde flash-kaarten om te studeren. Laat ze hun ideeën op papier schrijven of tekenen.
 • Tactiele leerlingen leren het beste door fysieke aanraking of beweging als onderdeel van een les. Geef deze studenten en kostuums voor het spelen van delen van literatuur of geschiedenis. Laat ze klei gebruiken en collages maken.

Tips voor het beheersen van huiswerk

Zeker, kinderen kunnen er universeel tegenop zien, maar voor een ouder van een kind met ADHD is huiswerk een gouden kans. Huiswerk biedt jou als ouder de kans om je kind rechtstreeks te ondersteunen. Het is een tijd waarin je je kind kunt helpen slagen op school, waar je je het meest op je gemak voelt: je eigen woonkamer.
 
Met jouw steun kunnen kinderen met ADHD niet alleen huiswerktijd gebruiken voor wiskundeproblemen of het schrijven van essays, maar ook voor het oefenen van de organisatorische en studievaardigheden die ze nodig hebben om in de klas te gedijen.

Een kind met ADHD helpen zich te organiseren

Als het gaat om organisatie, kan het helpen om een nieuwe start te maken. Zelfs als het niet het begin van het schooljaar is, ga je winkelen met je kind en kies je schoolbenodigdheden met mappen, een ringband met drie ringen en kleurgecodeerde verdelers. Help het kind zijn papieren in dit nieuwe systeem op te slaan.
 • Maak een huiswerkmap voor klaar huiswerk en organiseer losse papieren door kleurcoderingsmappen. Laat je kind zien hoe het op de juiste manier moet archiveren.
 • Help je kind zijn bezittingen dagelijks te ordenen, inclusief rugzak, mappen en zelfs zakken.
 • Houd indien mogelijk een extra set handboeken en andere materialen thuis.
 • Help je kind te leren om checklists te maken en te gebruiken, door items af te kruisen wanneer ze deze bereiken.

Een kind met ADHD helpen om zijn huiswerk op tijd af te krijgen

Concepten begrijpen en georganiseerd worden zijn twee stappen in de goede richting, maar huiswerk moet ook in één avond worden voltooid - en op tijd worden ingeleverd. Help een kind met ADHD naar de finish met strategieën die een consistente structuur bieden.
 • Kies een specifieke tijd en plaats voor huiswerk dat zo vrij mogelijk is van rommel, huisdieren en televisie. Leg de mobiele telefoon weg.
 • Laat het kind elke tien of twintig minuten even pauzeren.
 • Leer een beter begrip van het verstrijken van de tijd: gebruik een analoge klok en timers om de efficiëntie van huiswerk te controleren.
 • Zet een huiswerkprocedure op school op: creëer een plek waar de student gemakkelijk zijn voltooide huiswerk kan vinden en kies een consistente tijd om werk in te leveren aan de leraar.

Andere manieren om jouw kind met huiswerk te helpen

 • Moedig lichaamsbeweging en slaap aan. Lichamelijke activiteit verbetert de concentratie en bevordert de hersengroei. Lichamelijke activiteit is belangrijk voor kinderen met ADHD, het leidt ook tot betere slaap, wat op zijn beurt de ADHD-symptomen kan verminderen.
 • Help je kind goed te eten. Door regelmatig voedzame maaltijden en snacks te plannen en minder junkfood en suikerrijk voedsel te eten, kun je de symptomen van ADHD helpen beheersen.
 • Zorg goed voor jezelf, zodat je beter voor je kind kunt zorgen. Veronachtzaam je eigen behoeften niet. Probeer goed te eten, te bewegen, voldoende te slapen, stress te beheersen en persoonlijke ondersteuning van familie en vrienden te zoeken.

Boeken over ADHD

Handboek gedrag op school - Complete set

Een uniek en onmisbaar naslagwerk voor leraren. In deze uitgebreide en zeer gedegen onderbouwde gedragsreeks gaat Horeweg in op alle mogelijke vormen en oorzaken van storend gedrag in de klas, en wat de leerkracht eraan kan doen om dit gedrag te voorkomen of te verhelpen.

Handboek gedrag op school

ADHD in de klas

Praktische gids voor leraren
Hoe laat je 'drukke' leerlingen opletten in de les?
Wist je dat adhd vaak samengaat met andere stoornissen?
Hoe vermijd je negatieve interacties?
ADHD in de klas

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Webinar
Executieve functies een nieuwe hype?
Executieve functies een nieuwe hype?
Webinar met Emiel van Doorn
Wij-leren.nl Academie 
Congres
Hoogsensitieve jongeren
Hoogsensitieve jongeren
Signaleren en begeleiden van prikkelgevoelige leerlingen
Medilex Onderwijs 
ADHD uitleg
ADHD - symptomen - kenmerken - diagnose - behandeling
Arja Kerpel
ADHD tips
ADHD - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
ADHD misdiagnose
Diagnose ADHD Schoenmaker blijf bij je leest
Willem de Jong
Voeding en lifestyle
Wat werkt bij ADHD? Over lifestyle, voeding en vitamines.
Miriam de Heer
Red de ADHD diagnose
Red de ADHD diagnose
Laura Batstra
ADD tips
ADD - Hoe ga je er mee om in de klas
Anton Horeweg
Lesgeven aan leerlingen met ADHD
Lesgeven aan leerlingen met ADHD
Marieke Stomphorst
ADHD in de klas; praktische gids voor leraren
ADHD in de klas; praktische gids voor leraren
Niels de Jong
Wat stuitert daar door je klas?
Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren
Helèn de Jong
Wiebelen en friemelen in de klas
Wiebelen en friemelen in de klas
Arja Kerpel
Omgaan met adhd op school
Omgaan met ADHD op school
Anton Horeweg
Ik snap het wel, maar niet zo snel…
Ik snap het wel, maar niet zo snel…- Tips bij lage verwerkingssnelheid
Arja Kerpel
Pittige pubers
Pittige pubers - Opvoeden van je puber met ADHD of autisme
Marleen Legemaat
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Arja Kerpel
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Laura Batstra

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]add
adhd
concentratie
hyperactiviteit
hyperfocus

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest