Creativiteit in je klas bevorderen

Dick van der Wateren

Docent natuurkunde en nlt, edublogger en auteur bij dickvanderwateren.nl

  

  Geplaatst op 1 juni 2015

Mijn leerling Bart noemt zichzelf lui, weinig ambitieus en ongemotiveerd. De afgelopen vijf jaar is hij steeds net overgegaan. Ons gesprek verloopt enigszins moeizaam. Op mijn vragen antwoordt hij op vlakke toon met 'ja' of 'nee', of hooguit een paar woorden.

Tot hij vertelt hoe hij de oude racefiets van zijn vader heeft opgeknapt. Helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt, onderdelen gerepareerd. Glimmend nieuw en rijdt weer als een zonnetje. Zijn ogen stralen als hij daarover praat.

Zoals Bart heb ik veel leerlingen, die zonder plezier uren in de klas hangen en onder hun niveau functioneren. Pas als ze worden uitgedaagd om iets anders te doen dan de saaie lesstof uitkauwen, leven ze op. Dat andere is dan vaak iets dat een beroep doet op hun creativiteit.

Creativiteit

Creativiteit, hoor je vaak, zou een belangrijke rol moeten spelen in het onderwijs omdat het een 21st century skill zou zijn. Mijn korte antwoord: als er al zoiets bestaat, dan is creativiteit net zo min een 21st century skill als:

 • samenwerken;
 • communiceren;
 • probleemoplossend vermogen;
 • kritisch denken;
 • sociale en culturele vaardigheden (zie de Kennisnet-site). 

Prima allemaal, maar niets nieuws onder de zon. Het zijn stuk voor stuk kwaliteiten die de mensheid van haar vroegste bestaan af heeft bezeten, simpelweg om als soort te overleven temidden van andere diersoorten, of als cultuur temidden van concurrerende culturen. En:

alle mensen zijn creatief,

al verschillen mensen van elkaar in de gebieden waarin ze creatief zijn (muzikaal, technisch, sociaal, wiskundig enz.). Het hoort dus net zo bij de menselijke soort als rechtop lopen en het gebruik van de handen. Alleen ict-geletterdheid zou je met enige goede wil een 21st century skill kunnen noemen.

Wat is creativiteit?

Er bestaan minstens 120 definities van creativiteit, dus daar zullen we voor onze praktijk een keus uit moeten maken. Vaak worden als eigenschappen genoemd:

 • nieuwsgierigheid;
 • je verwonderen;
 • intuïtie;
 • fantasie;
 • vragen stellen;
 • kritisch en eigenwijs zijn;
 • onderzoeken;
 • maken en verbeteren.

Creativiteit is meestal geen individueel proces en in elk geval bouwt het voort op wat anderen eerder hebben bedacht of gemaakt. Daarom zijn ook kritisch reflecteren, samenwerken, feedback geven en ontvangen en het ‘product’ delen elementen van creativiteit. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die je bij leerlingen kunt stimuleren en daarmee is creativiteit iets dat je kunt leren.

Ken Robinson definieert creativiteit als het proces waarbij je originele ideeën ontwikkelt die waarde hebben. Ik wil daar aan toevoegen: het vermogen op een vraag meerdere antwoorden te bedenken, of meerdere oplossingen voor een probleem. En dat is voor mij het uitgangspunt voor creativiteit in mijn lessen.

Ik wil dat mijn leerlingen inzien dat, anders dan de meeste schoolboeken suggereren, één probleem niet één goede oplossing heeft en dat de vraag meestal interessanter is dan het antwoord.

Creativiteit in de klas - Hoe stimuleer je dat?

Prikkelende poster  - te downloaden of te bestellen bij Onderwijs Maak Je Samen.

Waarom is creativiteit belangrijk?

Creativiteit moet deel zijn van goed onderwijs omdat het leerlingen:

 • kritisch leert denken;
 • goed leert samenwerken;
 • vrijheid en autonomie geeft.

Volgens Gert Biesta, in zijn boek 'The Beautiful Risk of Education', is goed onderwijs wereldgericht: gericht op een bestaan van het kind in en met de wereld. Er is evenwicht tussen;

 1. kennis en vaardigheden (kwalificatie);
 2. voorbereiding op een leven als lid van een gemeenschap (socialisatie);
 3. persoonlijke vorming (subjectivering).

Goed onderwijs omvat een existentieel curriculum, een curriculum dat voor verschillende vakken en vakgebieden leerlingen uitnodigt om (aspecten van) de wereld te ontmoeten. Dat maakt het onderwijs relevant voor jonge mensen en dan niet op de manier van ‘aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen’, zoals lesmethoden (en examens!) soms doen. Die schepen daarmee jongeren immers af met onbenulligheden waar ze dwars doorheen kijken.

Het gaat om relevante problemen – de grote vragen over de wereld, over het leven, over wie wij zijn – die in wetenschap, kunst en technologie worden gesteld. Die vragen zijn werkelijk interessant voor jonge mensen die hun weg in de wereld proberen te vinden.

Hoe kun je creativiteit bij je leerlingen bevorderen?

Wat heeft het opknappen van een oude fiets met creativiteit te maken? Op het eerste gezicht niets misschien. Totdat je het zelf probeert. Bij elke stap die je zet, bij elk onderdeel dat je uit elkaar haalt, moet je je afvragen waarvoor het dient, hoe het weer in elkaar wordt gezet en in welke volgorde. Steeds kom je problemen tegen die je moet zien op te lossen.

Het is een voortdurend proces van trial and error waarbij de fouten essentieel zijn om te leren. Zelfs wanneer je precies een handleiding volgt, zul je merken dat je af en toe fouten maakt en moet je kritisch kijken naar wat je hebt gedaan.

Creativiteit is dan ook niet alleen essentieel in de zg. ‘creatieve vakken’, maar juist ook bij:

 • de exacte vakken;
 • de talen;
 • de gammavakken.

Het gaat er daarbij om dat leerlingen de kans krijgen:

 • hun eigen vragen te stellen;
 • antwoorden bedenken en uitproberen;
 • fouten maken;
 • kritisch reflecteren;
 • goed samenwerken.

Vragen stellen is het begin van creativiteit. Of misschien moet ik zeggen, vragen stel je als je je verwondert. Daarom hebben we op mijn school het project 'De Verwondering' bedacht, waarmee we leerlingen trainen in het stellen van de juiste vragen voor hun onderzoeksprojecten.

Ik leg mijn leerlingen uit dat het vermogen om je te verwonderen, dingen niet als vanzelfsprekend te accepteren en veel vragen te stellen, de sleutel is tot succes. Of je nu wetenschapper, kunstenaar, automonteur, kok of hersenchirurg bent.

Degene die goed kan waarnemen en daarbij veel vragen kan stellen heeft meer succes dan iemand die dat minder goed kan. En waarneming, verwondering en vragen stellen kun je leren. Of, misschien moet ik zeggen, zouden we op school niet moeten afleren.

Een handige methode om creativiteit bij mijn leerlingen te stimuleren, is ontwikkeld door Dan Rothstein en Luz Santana, oprichters van The Right Question Institute.

Ik laat leerlingen in groepjes minstens 20 vragen (hun eigen, niet mijn) bedenken over een bepaald onderwerp dat aan de orde is, de Question Focus.

Eerst zoveel mogelijk vragen, zonder commentaar en zonder antwoorden te geven. Daarna bepalen de leerlingen wat voor hen de drie belangrijkste vragen zijn, waarop ze antwoorden willen vinden. 

Dit zijn de twee eerste fasen van het creatieve proces zoals die in de literatuur vaak worden beschreven: divergeren en convergeren.

Daarna hangt het af van de aard van de lessenserie of het project hoe de leerlingen verdergaan.

Dat werkt heel goed voor onderzoeksprojecten (pws of po). In de reguliere lessen is het belangrijk dat leerlingen aan elkaar verslag doen, zodat ik zeker weet dat iedereen uiteindelijk de stof beheerst.

Het vragenstellen gaat daarna verder, omdat antwoorden weer leiden tot nieuwe vragen.

Dit artikel is eerder geplaatst in Didactief.

Bronnen

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Opleiding
Gedragsexpert in het vmbo en mbo
Gedragsexpert in het vmbo en mbo
Professioneel omgaan met gedrag van jongeren op school
Medilex Onderwijs 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Webinar
Intrinsieke motivatie en spel: de echte motor onder leren?
Intrinsieke motivatie en spel: de echte motor onder leren?
Gratis webinar met Rob Martens
Wij-leren.nl Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Leraren en leerlingen
De betekenis van leraren en leerlingen voor elkaar.
Luc Stevens
Creativiteit ontwikkelen
Creativiteit - wat is creativiteit en hoe ontwikkel je het?.
Machiel Karels
Flexibel puberbrein
Flexibel Puberbrein .
Yvonne van Sark
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!.
Marcel Schmeier
Coöperatief leren
Coöperatief leren: samenwerkend leren - principes - voordelen
Arja Kerpel
Ontwikkelschool Spring High Amsterdam
En toen vloog er een duif tegen het raam - pilotschool in ontwikkeling
René Leverink
Onderzoekend en ontwerpend leren
Onderzoekend en Ontwerpend Leren: Wat vraagt dit van de leerkracht?
Sietske van der Wegen
Kritisch denkvermogen onderzoekende houding leerkracht
Actief kritisch denkvermogen en onderzoekende houding: de leerkracht als rolmodel
Sietske van der Wegen
Een klas van denkers
Een klas van denkers
Dick van der Wateren
Natuurkunde vanuit verwondering
Verwondering in de les
Dick van der Wateren
(Creatieve) denkvaardigheden stimuleren
De vergeten gave van creativiteit
Martine Blonk - Meulenkamp
Kunst in curriculum
Kunst integreren in het curriculum
Vera Meewis
Leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Machiel Karels
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson
Subjectificatie
Persoonsvorming of subjectificatie? Een poging tot verdere verheldering
Gert Biesta
Onderzoekend leren
Onderzoekend leren met computersimulaties
redactie
Wereldgericht onderwijs -2-
Kind, school, wereld: een pleidooi van Gert Biesta voor wereldgericht onderwijs
Machiel Karels
Autonomie en motivatie
Meer motivatie door meer autonomie
Dirk van der Wulp
Design thinking als basis voor innovatief onderwijs
Design thinking als basis voor innovatief onderwijs
redactie
Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Machiel Karels
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Activerend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Activerend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Creativiteit in een video van één minuut uitgelegd
Creativiteit in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Omix Webtalks met Sjef Drummen - De match tussen kunst en onderwijs
Omix Webtalks met Sjef Drummen - De match tussen kunst en onderwijs
redactie
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Het belang van maakonderwijs op de basisschool. Tjipcast 020
Het belang van maakonderwijs op de basisschool. Tjipcast 020
redactie
Wat kunnen we leren van het Niekée en Agora onderwijs?
Wat kunnen we leren van het Niekée en Agora onderwijs?
redactie
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
redactie
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd?
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd?
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]activerend onderwijs
agora
betrokkenheid
concentratie
creatieve therapie
creativiteit
doorzettingsvermogen
motivatie
ontdekkend leren
probleemoplossend vermogen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest