Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur

Website: Wij-leren.nl
LinkedIn profiel Machiel Karels

Machiel Karels is directeur van onderwijskundig kennisplatform Wij-leren.nl. Daarnaast begeleidt hij verandertrajecten op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Het is zijn passie om mee te helpen het onderwijs te transformeren naar een structuur die bij elk kind past en die toch werkbaar is voor leraren.

Biografie

Speciaal onderwijs

Machiel Karels begon zijn onderwijsloopbaan op een SBO-LOM school. Daar werd hij - rechtstreeks van de Pabo - behoorlijk ondergedompeld in leer- en gedragsproblemen van kinderen.

Onderwijsadviseur

Na een aantal jaren van lesgeven en studie, ging Machiel als onderwijsadviseur aan de slag bij Driestar Onderwijsadvies. Daar begeleidde hij schoolteams in het omgaan met verschillen tussen kinderen. Ook verzorgde hij workshops en studiedagen over sociaal-emotionele thema’s.

ParnasSys

In 2005 maakte Machiel de overstap naar ParnasSys, waar behoefte was aan een onderwijskundig medewerker. Momenteel houdt hij zich bezig met presentaties over ParnasSys voor beslissers bij veelal bovenschoolse organisaties. Daarnaast verzorgt hij trainingen bij onderwijsadviesdiensten over ParnasSys-gerelateerde thema’s.

Onderwijsadvies

In 2016 verliet Machiel ParnasSys om in deeltijd als onderwijsadviseur aan de slag te gaan bij De lerende school. De begeleiding van verandertrajecten in het onderwijs doet hij sinds 1 januari 2019 vanuit Wij-leren.nl schoolontwikkeling.

Wij-leren.nl

Machiel is initiatiefnemer van www.wij-leren.nl. Dit onderwijskundige kennisplatform trekt inmiddels 3 miljoen bezoekers per jaar. Onderwijskundige thema’s en begrippen worden er in onderlinge samenhang uitgelegd.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!


Artikelen van deze auteur

Van inclusief leiderschap naar inclusief meesterschap
Van inclusief leiderschap naar inclusief meesterschap
Machiel Karels
De vijf frustraties van teamwork
De vijf frustraties van teamwork
Machiel Karels
De vijf frustraties van teamwork - werkboek
De vijf frustraties van teamwork - werkboek
Machiel Karels
De 6 talenten voor teamwork
De 6 talenten voor teamwork
Machiel Karels
Alle leerlingen bij de les
Alle leerlingen bij de les
Machiel Karels
Autopoiesis - leren in een levend systeem
Autopoiesis - leren in een levend systeem
Machiel Karels
Executieve functies ontwikkelen in de klas
Executieve functies ontwikkelen in de klas - wat jij als leerkracht kunt doen
Machiel Karels
Van individueel naar inclusief onderwijs
Van individueel naar inclusief onderwijs
Machiel Karels
Wat is inclusief onderwijs?
Machiel Karels
Vormingsdoelen en de leeromgeving
Wat vragen vormingsdoelen van leraren en de leeromgeving?
Machiel Karels
Hoe bevorder je samenwerking in je schoolteam
Hoe bevorder je de samenwerking in je schoolteam?
Machiel Karels
Hallo witte scholen
Hallo witte scholen - Klasse heeft ook een kleur
Machiel Karels
10 vragen onderwijsinspectie 2024
10 vragen aan de Onderwijsinspectie - 2024
Machiel Karels
ReguLEER
ReguLEER - Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren
Machiel Karels
Professionele Leergemeenschap het handboek
Professionele Leergemeenschap - het handboek
Machiel Karels
Leerpotentieel verdieping
Het begrip leerpotentieel: theoretische en praktische perspectieven
Machiel Karels
Benut het leerpotentieel van alle leerlingen
Benut het leerpotentieel van alle leerlingen
Machiel Karels
De ultieme gids voor transformatie van je school
De ultieme gids voor transformatie van je school
Machiel Karels
wat is de doorstroomtoets
Wat is de doorstroomtoets?
Machiel Karels
Mijn school kiest voor mijn talent
Mijn school kiest voor mijn talent
Machiel Karels
Leren in verbondenheid
Leren in verbondenheid - Praktisch boek over PLG's
Machiel Karels
Dabrowski
Dabrowski: theorie van positieve desintegratie en de overprikkelbaarheden
Machiel Karels
Handboek gedrag op school
Handboek gedrag op school - Anton Horeweg
Machiel Karels
Het belang van aandacht voor de beleving van leerlingen bij hun werk
Machiel Karels
10 vragen over autonomie
10 vragen over autonomie
Machiel Karels
Uitdagend rekenmateriaal
Uitdagend rekenmateriaal voor goede rekenaars
Machiel Karels
10 veelgestelde vragen executieve functies
10 veelgestelde vragen over executieve functies
Machiel Karels
Voorkom vastlopen onderwijsverandering
Hoe voorkom je dat een onderwijsverandering vastloopt?
Machiel Karels
10 jaar Agora onderwijs
Agora onderwijs - een intrigerende benadering van leren
Machiel Karels
Tien werkzame principes voor een lerend team
10 werkzame principes voor professionele ontwikkeling en innovatie
Machiel Karels
TASC-model
TASC-model - uitleg en gebruik
Machiel Karels
Onderwijs van binnenuit
Onderwijs van binnenuit
Machiel Karels
Wegwijzer voor de intern begeleider
Wegwijzer voor de intern begeleider
Machiel Karels
Ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Machiel Karels
In gesprek met ChatGPT over kindgericht onderwijs
In gesprek met ChatGPT over kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Stap voor stap naar stevig leiderschap
Stap voor stap naar stevig leiderschap - recensie
Machiel Karels
Teamgericht organiseren basisonderwijs
Teamgericht organiseren in het basisonderwijs
Machiel Karels
10 vragen aan de onderwijsinspectie
10 vragen aan de Onderwijsinspectie 2022
Machiel Karels
Scholen open!
7 redenen waarom scholen altijd open moeten zijn
Machiel Karels
Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs
Machiel Karels
Werkdruk tips
Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!
Machiel Karels
Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?
Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?
Machiel Karels
Coöperatieve leerstrategieën
Coöperatieve leerstrategieën - Handboek coöperatief leren
Machiel Karels
Groepsfeedback
Werkvormen groepsgewijze feedback
Machiel Karels
Een kindcentrum
Een kindcentrum - waarom zou u dat willen?
Machiel Karels
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Machiel Karels
Een school in transitie
Een school in transitie - samenhang tussen vorm en inhoud
Machiel Karels
Schoolleider lerende cultuur
De schoolleider als architect van een leeromgeving voor leraren
Machiel Karels
Constructivisme
Constructivisme - leren als actief proces van kennisconstructie
Machiel Karels
Erken de ongelijkheid
Erken de ongelijkheid: De kracht van diversiteit in onderwijsteams
Machiel Karels
Feedback geven
Feedback - betekenis en voorbeelden
Machiel Karels
Montessori onderwijs methode
Montessori methode - wat is Montessori onderwijs?
Machiel Karels
Motivatie
Motivatie - intrinsieke en extrinsieke motivatie
Machiel Karels
Van de kat en de bel
Van de kat en de bel - Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs
Machiel Karels
Nationaal Programma Onderwijs stappen
Hoe breng je als schoolleider alle recente ontwikkelingen bij elkaar in een samenhangend plan?
Machiel Karels
Reparatie of innovatie
Groei vanuit de crisis naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs
Machiel Karels
Taxonomie-van-bloom
Taxonomie van bloom - uitleg denkvaardigheden
Machiel Karels
Zelfstandig leergedrag VO
Zelfstandig leergedrag in het VO - de hefboom voor succes?
Machiel Karels
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Machiel Karels
Effectieve feedback in het onderwijs
Effectieve feedback in het onderwijs
Machiel Karels
Creativiteit ontwikkelen
Creativiteit - wat is creativiteit en hoe ontwikkel je het?
Machiel Karels
Dimensies van onderwijs
Dimensies van onderwijs
Machiel Karels
Expliciete Directe Instructie
Expliciete Directe Instructie - Tips en technieken voor een goede les
Machiel Karels
Anders organiseren
Onderwijs anders organiseren? 7 aanbevelingen voor een zorgvuldige implementatie
Machiel Karels
Beelddenkers, als kwartjes vallen…
Beelddenkers, als kwartjes vallen…
Machiel Karels
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
Machiel Karels
Groepsdoorbrekend werken
10 vragen over de implementatie van groepsdoorbrekend werken bij de basisvakken
Machiel Karels
Doe-het-zelf studiedag reflectie op afstandsonderwijs
Doe-het-zelf studiedag reflectie op afstandsonderwijs
Machiel Karels
Leerachterstand en visie
Wat zegt 'leerachterstand' over onze visie op leren?
Machiel Karels
Reflectie op afstandsonderwijs
Reflectie op afstandsonderwijs: 12 vragen voor het schoolteam
Machiel Karels
Het mag wel wat kalmer aan
Het mag wel wat kalmer aan in het onderwijs
Machiel Karels
pedagogiek en opvoedkunde
Pedagogiek en opvoedkunde
Machiel Karels
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Machiel Karels
21st century skills
21st century skills - wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?
Machiel Karels
Pedagogiek en didactiek
Didactiek en pedagogiek hebben elkaar nodig
Machiel Karels
Activerende didactiek
Activerende didactiek en coachend leraargedrag
Machiel Karels
Zo ontdek ik het lezen!
Zo ontdek ik het lezen!
Machiel Karels
Leiding geven aan een lerende school
Leiding geven aan een lerende school
Machiel Karels
Van methodeslaaf naar didactisch expert
Van methodeslaaf naar didactisch expert
Machiel Karels
Gevormd of vervormd?
Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs
Machiel Karels
Rol IB-er bij kindgericht onderwijs
Rol van de IB-er op weg naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Deep Learning
Deep Learning - betekenisvol onderwijs in een lerende cultuur
Machiel Karels
Vijf tips onderwijs discussie
Vijf tips voor een zinnige onderwijsdiscussie
Machiel Karels
Beleid school maken
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Machiel Karels
Op zoek naar letters
Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek
Machiel Karels
Toekomstbestendig onderwijs
Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbestendig
Machiel Karels
10 problemen Eindtoets
10 pittige problemen met de Eindtoets Basisonderwijs
Machiel Karels
Systeemcrisis in het onderwijs
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis
Machiel Karels
Misverstanden gepersonaliseerd onderwijs
10 misverstanden over gepersonaliseerd onderwijs
Machiel Karels
De Leeruitdaging
De leeruitdaging - James Nottingham
Machiel Karels
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels
Kindgerichte kwaliteitszorg
Kindgericht onderwijs vraagt inzicht in het leerpotentieel van kinderen
Machiel Karels
Gilles de la Tourette
Gilles de la Tourette - symptomen - behandeling - test
Machiel Karels
Gecijferd bewustzijn
Werkmap Gecijferd bewustzijn
Machiel Karels
Vijf rollen leraar
De vijf rollen van de leraar
Machiel Karels
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat
Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat
Machiel Karels
Werkmap fonemisch bewustzijn
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Machiel Karels
Feedback in professionele context
Kom maar op met je feedback
Machiel Karels
Differentiëren voortgezet onderwijs
Differentiëren is te leren! (VO)
Machiel Karels
Zesde rol van de leraar
De zesde rol van de leraar
Machiel Karels
Gepersonaliseerd onderwijs versus EDI
Is gepersonaliseerd onderwijs een tegenhanger van effectieve instructie?
Machiel Karels
Leraarvaardigheden kindgericht onderwijs
Leraarvaardigheden voor kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Handboek professionele schoolcultuur
Handboek professionele schoolcultuur
Machiel Karels
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Machiel Karels
Publicatie eindtoets
Rankinglijst scores eindtoets verwerpelijk
Machiel Karels
Rekenonderwijs kan anders!
Rekenonderwijs kan anders!
Machiel Karels
Leiderschapsstijlen
Leiderschap en leiderschapsstijlen
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels
Persoonlijkheidstesten
Persoonlijkheidstesten
Machiel Karels
Competentiemanagement
Competentiemanagement in het onderwijs
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Machiel Karels
Leren van data
Laat het LVS voor jou werken, en niet andersom!
Machiel Karels
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs - Gert Biesta
Machiel Karels
Regeldruk en administratie
Regeldruk en administratie: 5 vragen
Machiel Karels
Onderwijsverslag 2013-2014
Onderwijsverslag 2013/2014: cruciale rol schoolleider
Machiel Karels
3000 jaar denkers over onderwijs
3000 jaar denkers over onderwijs
Machiel Karels
Onderwijstijdschrift JSW
100 jaar onderwijstijdschrift JSW
Machiel Karels
Stellingen #2032
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!
Machiel Karels
Wereldgericht onderwijs -2-
Kind, school, wereld: een pleidooi van Gert Biesta voor wereldgericht onderwijs
Machiel Karels
Inzicht in gevoelens
Sociale vaardigheden - inzicht in het eigen gevoelsleven
Machiel Karels
Inzicht in anderen
Sociale vaardigheden - omgaan met de ander
Machiel Karels
Tips motivatie lezen
Suggesties voor motivatieproblemen bij lezen
Machiel Karels
Onderwijsverslag 2012/2013
Onderwijsverslag 2012 / 2013: focus op de leerling
Machiel Karels
Sociaal emotionele vaardigheden
Sociaal emotionele vaardigheden - uitgebreid overzicht
Machiel Karels
Gedragsproblemen
Indicaties van gedragsproblemen en werkhoudingproblemen
Machiel Karels
Sociale ontwikkeling
Wat is sociaal emotionele ontwikkeling?
Machiel Karels
Concentratieproblemen
Concentratieproblemen - analyse en suggesties
Machiel Karels
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels
Pesterijen op school
Pesterijen op school - oorzaken - profielen van betrokkenen
Machiel Karels
Gevolgen van pesten
Pesten op school - gevolgen en aanpak
Machiel Karels
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
Machiel Karels
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Machiel Karels
Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Machiel Karels
Luc Stevens over ouderbetrokkenheid
Ouders moet je niet in een onderwijsleerproces zetten
Machiel Karels
10 vragen bij OGW
10 vragen bij opbrengstgericht werken
Machiel Karels
Pedagogisch leiderschap
Luc Stevens over pedagogisch leiderschap
Machiel Karels
Doel van onderwijs
Luc Stevens: Neutraal onderwijs is een illusie
Machiel Karels

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest