Didactiek

Didactiek is onderwijskunde. De theorie van kennisoverdracht, vaardigheden en inzicht, waarbij centraal staat hoe een leerkracht deze kennis en vaardigheden overbrengt naar de leerlingen. Het is een onderdeel van de pedagogiek. De didactiek behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor.

Gerelateerd

Effectief onderwijs
De negen schakels van effectief onderwijs
Jos Cp
Humor in de klas
Humor in de klas: een serieuze zaak. Geen grappen daarover.
Casper Hulshof
Didactische werkvormen
Het didactische werkvormen boek
Arja Kerpel