Effectieve instructie

Effectieve instructie is het doelmatig aanbieden van nieuwe leerstof. Kinderen willen niet onnodig wachten op uitleg, daarom is het belangrijk om de instructie zo te geven, dat er geen leertijd verloren gaat. Het geven van een effectieve instructie zorgt ervoor dat snelle leerlingen vlot aan de slag kunnen, terwijl kinderen die meer uitleg nodig hebben een verlengde instructie krijgen. Effectieve instructie is dus een voorwaarde om goed te differentiëren. Bij effectieve instructie is de les opgebouwd volgens het Directe Instructiemodel. Een goede voorbereiding van de lesactiviteiten draagt ook bij aan de verbetering van de instructie.Gerelateerd

Directe instructiemodel
Effectieve instructie met het Directe instructiemodel
Arja Kerpel
Grote en kleine groep
Het werken met een grote en een kleine groep
Jos C÷p
Effectief onderwijs
De negen schakels van effectief onderwijs
Jos C÷p
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Arja Kerpel
Didactische werkvormen
Het didactische werkvormen boek
Arja Kerpel