Opinie

Kennis is niet neutraal. Elk thema kun je een persoonlijke invulling geven. Op deze pagina’s geven inhoudelijke specialisten hun mening over actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Reageren?

Wilt u reageren op de artikelen? Dit is mogelijk door onderaan het artikel te klikken op "schrijf een reactie" en in te loggen met uw LinkedIn-account.

Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
In dit artikel wordt ingegaan op enkele afleidingen en destructieve bewegingen in het onderwijs er er wordt aangegeven hoe het onderwijs zich weer op de juiste zaken kan richten.
10 vragen bij OGW
10 vragen bij opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is aardig in zwang. Scholen de maat nemen op basis van harde meetbare resultaten lijkt de nieuwe standaard. Het is echter de vraag of dit wel een goed idee is.
Meritocratie en scholen
De schutting van de school is van glas!
De scholen worden in de huidige maatschappij in toenemende mate geconfronteerd met allerlei acties, onderzoeken en wedstrijden. Hoe ga je daar mee om?
Doel van onderwijs
Luc Stevens: Neutraal onderwijs is een illusie
Machiel Karels sprak uitgebreid met Luc Stevens over actuele onderwijskundige thema’s. Dit tweede artikel gaat over het doel van onderwijs.
Onderwijs idealisten
Onderwijs en de idealisten
Het onderwijs verkeert in een spagaat tussen prestaties verhogen en kindgerichtheid. Allerlei organisaties proberen hun idealen in het onderwijs te verwezenlijken.
Onderwijs slaat door
Het onderwijs slaat door
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er steeds accentverschillen te zien geweest in de relatie tussen het onderwijs en het kind. Steven Pont onderscheidt daarin drie fasen en stelt een voorzichtige vraag bij de laatste ontwikkelingen.
Onderwijssysteem en creativiteit
Blijven kleuren!
Onderwijssystemen zijn net kleurplaten. Er is een prachtig plaatje uitgetekend. Soms best ingewikkeld ook. De werkelijkheid wordt bepaald door de inkleuring.
Onderwijsverslag 2012/2013
Onderwijsverslag 2012 / 2013: focus op de leerling
Het lijkt er op dat de nadruk bij de onderwijsinspectie verschuift van een sterke focus op basisvaardigheden naar een bredere blik op leerlingen en hun ontwikkeling.
Kind is méér dan getal
Een leerling is méér dan een getal
Resultaten van leerlingen worden vaak uitgedrukt in getallen. Dat heeft zeker zijn waarde, maar een kind is uniek en dus meer dan wat in getallen te vangen is.
Verwachtingen
Verwachtingen van het jonge kind
Het ministerie van onderwijs en de Onderwijsraad stellen dat leerkrachten hoge verwachtingen van jonge kinderen moeten hebben. Is dat pedagogisch? Alleen intrinsieke verwachtingen, verwachtingen van het kind zelf uit, bepalen het uiteindelijke succes.
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Iedereen in Nederland kan meedenken over het onderwijs en een nieuw te vormen nationaal curriculum. Een hoffelijk streven! Bij deze werkwijze zijn echter ook kanttekeningen te maken.
Meer ruimte vrij spel
Psychosociale ontwikkeling jonge kinderen gebaat bij vrij spel
Kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder dat volwassenen daar een doel bij stellen.
Werkdruk normjaartaak
Flipping de normjaartaak: werkdruk in het onderwijs ontrafeld
In dit artikel toont de auteur aan dat het onmogelijk is alle taken van een leerkracht in een normjaartaak te plannen zonder tekort te doen aan de kwaliteit en het werkplezier.
Onderwijsakkoord 2013
Onderwijsakkoord: Snoeien doet bloeien
Het nationaal onderwijsakkoord kent een heel aantal prachtige volzinnen waarin allerlei zaken aan het onderwijs worden beloofd. Hoe gaan we daar mee om?
Update Citonormen
Update van de Cito-normen: inflatie en desastreuze gevolgen
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Citonormen? Lees hier over de inflatie van de vaardigheidsscore en de desastreuze gevolgen voor het onderwijs.
Cito hernormering
Gezakt voor de Citotoets
De herziening van de landelijke normen heeft geleid tot een stroom aan reacties. In dit opiniestuk een positief geluid over de hernormering!
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
De Cito-toets is een belangrijk moment in een basisschoolperiode. Over de eindtoets wordt in het onderwijs verschillend gedacht. Dit is de visie van de onderwijsinspectie.
Eindtoets overbodig
Hoe de Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is
De publicatie van Cito-resultaten brengt aan het licht dat de eindtoets vooral gezien wordt als het ultieme meetinstrument voor de kwaliteit van basisscholen.
Groep 1 en 2 niet toetsen
In groep 1 en 2 niet toetsen, maar observeren!
De bezwaren tegen het toetsen van kleuters (met genormeerde materialen) stapelen zich op. In dit artikel worden enkele aspecten rond toetsen voor jonge kinderen genoemd.
Kleuters en inspectie
Eisen inspectie strijdig met eigen visie op kleuters
De inspectie lijkt tegenstrijdig te zijn in het spreken over het kind en de bijbehorende maatregelen. De visie op het kind en de maatregelen zijn tegenstrijdig.
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Kunnen we peuters en kleuters betrouwbaar toetsen? Dit artikel bespreekt waarom dat niet kan.
Minder standaardtesten
Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Laten we in Nederland en België het tij van de standaardtest keren. Strikt genomen test je met toetsen alleen het vermogen van een kind om een toets te maken.
Stop de kleutertest
Stop het testen van peuters en kleuters. Ervaren leerkrachten zijn deskundig.
Wij leraren kunnen onze kinderen de volle rijkdom van kennis en vaardigheden bieden die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Daarvoor hebben we Cito echt niet nodig!
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Er wordt alom geklaagd over de toetsdruk en de toetscultuur. In deze bijdrage een voorstel om minder te toetsen en beter te observeren.
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
De regering wil de toegevoegde waarde van het onderwijs in beeld brengen. Zij denkt dat te kunnen doen door een begintoets en een eindtoets af te nemen. Lees in dit artikel waarom dat onnodig en ongewenst is.
Luc Stevens over ouderbetrokkenheid
Ouders moet je niet in een onderwijsleerproces zetten
Leerkrachten moeten aan ouders verantwoording afleggen over de ontwikkeling van het kind. En het welbevinden van kinderen is ook thuis een punt van aandacht.
ADHD is geen ziekte
ADHD is geen ziekte
Volgens dr. Laura Batstra kan ADHD vaak worden voorkomen door de diagnose niet te stellen: ‘ADHD een ziekte noemen is een denkfout.’
Intelligentie Structuur Test
De Intelligentie Structuur Test: Een kritische beschouwing
In het voortgezet onderwijs wordt de Intelligentie Structuur Test (IST) vaak gebruikt. Is de IST wel geschikt voor de manier waarop het gebruikt wordt?
WISC-III of RAKIT-2?
Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen?
Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen? Wat heeft de WISC-III nog voor voordelen nu de RAKIT-2 beschikbaar is als intelligentietest voor kinderen?
Kwaliteit opleiding
Meesterlijk opleiden - De ene opleiding is de andere niet
Wat maakt een opleiding tot een goede opleiding? Er zijn grote verschillen in de manier waarop opleidingen ontwikkeld worden.
Brede vorming
Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer
Driedimensionaal onderwijs als antwoord op een doorgeslagen toetscultuur. Over de rol van brede vorming en hoe het kan bijdragen aan het welzijn van leerling en leraar.
Kwaliteit in de klas
Kwaliteit in de klas? Onderwijskwaliteit op papier of in de klas...
Onderwijskwaliteit moet tegenwoordig goed gemeten en verantwoord worden. Maar laat de echte onderwijskwaliteit zich wel in papieren en grafieken vangen?
Publicatie eindtoets
Rankinglijst Cito-scores eindtoets verwerpelijk
Publicatie van de resultaten van de Cito Eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling: door taal worden kinderen mensen
Als er iets is dat mensen van andere wezens op deze aarde onderscheidt, dan is het wel dat wij taal gebruiken. Taalontwikkeling is dus essentieel voor kinderen.
21st century skills
21st century skills
21st-century skills? Het jarenlang door hervormingen geteisterde onderwijsveld kan wel wat conservatisme gebruiken, zeker als die voortkomt uit kennis en niet uit ideologie!
Ontwikkelingsdyslexie
Ontwikkelingsdyslexie: Maken wij kinderen dyslectisch?
Dit artikel gaat in op de stelling dat bepaalde gevallen van dyslexie te verklaren zijn vanuit een te vroeg starten met schrijven en lezen.
Dyslexieverklaring terecht?
Heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring in het basis- en voorgezet onderwijs is recent fors gestegen. Maar heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn
Kinderen worden op veel te jonge leeftijd klaargestoomd voor de kenniseconomie. Dat heeft een averechts effect. Peuters ontwikkelen door te spelen.
Balans in basisbehoeften
Zorg voor balans in competentie, autonomie en relatie
De balans in competentie, autonomie en relatie is inzetbaar voor elke leidinggevende, leerkracht, ouder, leerling, op weg naar evenwicht en dus ruimte voor resultaat.
Schoolleider als hitteschild
Schoolleider: Hitteschild of doorgeefluik?
De vlammende, inspirerende schoolleider fungeert als hitteschild en voorkomt zo brand in school. Hij/zij gaat voor een vonkcultuur en rekent af met de vinkcultuur.
Leiderschap tonen
Toon leiderschap door de kantjes te markeren, dan lopen we ze er niet af.
Beste schoolleider, voorkom dat we de kantjes eraf lopen wegens overbelasting van het onderwijs. Vooral de kantjes markeren dus. Een belangrijke uitdaging: toon leiderschap!
Positie schoolleider
Scheiden van bestuur en schoolleiding
Binnen het thema kwaliteitsverbetering van basisscholen neemt de schoolleider een geheel eigen positie in ten opzichte van het bestuur en de leerkrachten.
Kleuters en spel
Kleuters leren meer van spel dan van school
Empathie is even belangrijk voor economische groei als intelligentie. Sieneke Goorhuis pleit er daarom voor om kinderen niet te jong naar school te sturen.
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Wat maakt kinderen gelukkig? Dat is de centrale vraag in de opvoeding en veel aandacht van ouders gaat hier naar uit. Het antwoord? Sociale vaardigheid!
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Manfred Spitzer betoogt ten aanzien van internet, computerspelletjes en computers op school terecht dat digitale media slecht zijn voor de hersenen van kinderen.
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
In deze bijdrage een impressie van de huidige stand van zaken rond ICT en flexibele organisatievormen in brede scholen, integrale kindcentra en sterrenscholen.
Kleuters en iPads
Kleuters worden dommer van iPads
Kleuters en iPads zijn een slechte combinatie. De iPad met zijn tweedimensionale interactie sluit niet aan op de driedimensionale manier van leren van jonge kinderen.
Aanpak probleemjongeren
Aanpak probleemjongeren vraagt om brede samenwerking
In dit artikel vertelt Van Overveld aan de hand van tweets zijn belevenissen en geeft hij zijn visie op de aanpak van jongeren met gedragsproblematiek in de wijk.
Psychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose
Voordat er een psychiatrische diagnose gesteld wordt, moet geprobeerd worden om het gesignaleerde probleem op een andere manier op te lossen.
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt. De huidige invoering van passend onderwijs bevestigt oude structuren.
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
De inzet van klassenassistenten belemmert de integratie van speciale leerlingen in het reguliere basisonderwijs door de uitzonderingspositie die ontstaat.Inschrijven nieuwsbrief