Motivatie

Motivatie is de drive die zorgt voor volharding in de activiteit. Het is belangrijk dat kinderen gemotiveerd zijn voor hun taak.

Er is onderscheid tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie betekent dat de leerling gemotiveerd is van binnenuit. Extrinsieke motivatie wil zeggen dat de leerling gestimuleerd wordt door factoren van buitenaf. Dat kan al iets heel simpels zijn, bijvoorbeeld kinderen die extra netjes schrijven omdat ze dan een sticker krijgen.

Een tekort aan motivatie is een belemmerende factor bij het presteren. In het onderwijs kan het gebrek aan uitdaging leiden tot gedemotiveerde leerlingen. Maar ook te hoge eisen kunnen een oorzaak van een gebrek aan motivatie zijn.

Gerelateerd

Onderpresteren
Onderpresteren: kenmerken - oorzaken - gevolgen - aanpak
Arja Kerpel
Autonome motivatie
Hoger leerrendement door vergroten autonome motivatie
Michel Verdoorn
Werkmodel leerling
Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling
Luc Stevens
Gemotiveerde leerhouding
Adaptief onderwijs: de actieve en gemotiveerde leerhouding centraal
Jos Cp
Leerhouding als basis
De leerhouding als basis voor succes op school
Jos Cp
Tips motivatie lezen
Suggesties voor motivatieproblemen bij lezen
Machiel Karels
Gedragsproblemen
Indicaties van gedragsproblemen en werkhoudingproblemen
Machiel Karels
Adaptief onderwijs
Is ons onderwijs al adaptief?
Jos Cp
Motivatie door feedback
Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp
Humor in de klas
Humor in de klas: een serieuze zaak. Geen grappen daarover.
Casper Hulshof
Autonomie counseling
Jouw oplossing is niet heilig. Maar je bent wel de deskundige vragensteller!
Dirk van der Wulp
Counseling vervolggesprek
Leerling zoekt eigen oplossing: counseling vervolggesprek
Dirk van der Wulp
Effectief leesonderwijs
Aantrekkelijk en effectief leesonderwijs: motiverend!
Paul Filipiak
Flexibel puberbrein
Flexibel Puberbrein
Yvonne van Sark
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Tips woordenschat
Knikkers spelers en spel
Paul Filipiak
Excellentie bevorderen
Iedereen kan ergens heel goed in worden
Yvonne van Sark
Creativiteit bevorderen
Creativiteit in je klas
Dick van der Wateren
Onderpresteren
Onderpresteren op de basisschool
Arja Kerpel
Verwachtingen
Verwachtingen van het jonge kind
Sieneke Goorhuis
Onderzoekend leren
Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten reviewstudie
Onderzoekend leren rol docent
De rol van de docent bij onderzoekend leren door leerlingen in de klas reviewstudie
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME OnderwijsBewijs
Zelfreflectie
Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van schoolprestaties?