ASS

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. ASS komt voor bij kinderen, adolescenten, en bij volwassenen. De term ASS wordt steeds meer gebruikt en vervangt de verschillende benamingen die er zijn voor kinderen met autisme, zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS.

Mensen met ASS hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ze houden deze angst in bedwang door zich vast te houden aan bekende regels en patronen. 

 
Er wordt bij klassiek autisme gesproken van drie hoofdkenmerken:
- kwalitatieve beperkingen op het gebied van sociale interacties
- kwalitatieve beperkingen op het gebied van communicatie
- beperkte patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten waarbij sprake is van een stoornis in de verbeelding. 
 
In cijfers wordt het aantal mensen met ASS geschat op 1% van de bevolking (Gezondheidsraad 2009).
 
ASS is het beste te herkennen tussen het 3e en 6e levensjaar. Omdat de diagnose alleen te stellen is op het gedragsniveau, vraagt dit om goede observatoren en betrouwbare instrumenten.
 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.