Co÷peratief leren

Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen.

Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. De gedachte hierachter is dat zowel de zwakke als de sterke kinderen hiervan leren. De zwakke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking.

Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes:

  1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid. 
  2. Individuele verantwoordelijkheid. 
  3. Directe interactie. 
  4. Samenwerkingsvaardigheden. 
  5. Evaluatie van het groepsproces. 

Gerelateerd

Co÷peratief leren
Co÷peratief leren: samenwerkend leren - principes - voordelen
Arja Kerpel
Leeromgevingen
Leeromgevingen: rol leerkracht - didactische werkvormen - differentiatie
Arja Kerpel
Klassenmanagement
Klassenmanagement - welke leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk?
Arja Kerpel
Co÷peratieve werkvormen
Co÷peratieve werkvormen: 17 werkvormen voor groepen
Arja Kerpel
Samenwerkend leren bij gym
Bewegingsonderwijs: Samenwerkend leren in de praktijk
Maarten Massink
Effectief onderwijs
De negen schakels van effectief onderwijs
Jos C÷p
Taalles als taallab
De taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles.
Dolf Janson
Didactische werkvormen
Het didactische werkvormen boek
Arja Kerpel