Pesten

Pesten is het psychisch of fysiek mishandelen van een of meer leerlingen door een of meer klasgenoten. Pesten is dus iets anders dan plagen.

Bij pesten is er een machtsverschil aanwezig, terwijl er bij plagen sprake is van gelijkwaardigheid tussen de leerlingen. Ook is bij pesten steeds dezelfde persoon het slachtoffer, terwijl dat bij plagen wisselt.

Pesten is niet humoristisch meer, maar kwetsend. Ook komt het pesten van de leerling niet sporadisch voor, maar is het terugkerend.

Als er een pestgeval in de school is, dan moet het pestprotocol gebruikt worden. Elke basisschool is verplicht om een pestprotocol te hebben.

Gerelateerd

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch klimaat - leidinggeven - veiligheid - orde in de klas
Arja Kerpel
Vijfsporenaanpak pesten
De vijfsporenaanpak bij pesten
Bob van der Meer
Gevolgen van pesten
Pesten op school - gevolgen en aanpak
Machiel Karels
Pesterijen op school
Pesterijen op school - oorzaken - profielen van betrokkenen
Machiel Karels
Positive Behavior Support
Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Monique Baard
Preventie gedragsproblemen
Onderwijs en gedragsproblemen: Prioriteit voor preventie
Kees van Overveld
Sociogram
Sociogram: inzicht in sociale relaties en tips voor de leerkracht
Arja Kerpel
Groepsprocessen
Groepsprocessen in de klas
Anton Horeweg
Pesten groepsaanpak
Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld
Korte counseling
Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder
Dirk van der Wulp
Steungroepaanpak
Steungroepaanpak van pesten. Toeschouwers en pesters in gesprek.
Dirk van der Wulp
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Arja Kerpel
Pesten aanpakken
Pesten aanpakken - lessenserie voor de basisschool
Arja Kerpel
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel