Directe Instructiemodel

Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren.

Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het Directe Instructiemodel rekening mee gehouden.

Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding.

De leerkracht controleert in grote mate het leerproces. Dit model is vooral effectief bij kinderen die veel begeleiding en een actieve instructie nodig hebben.

Gerelateerd

Directe instructiemodel
Effectieve instructie met het Directe instructiemodel
Arja Kerpel
Lezen en spellen
Zo leer je kinderen lezen en spellen
Anna Bosman
Pedagogisch basisklimaat
Pedagogisch (basis) klimaat
Luc Stevens
Doelen groepsplan
Omgaan met doelen in het groepsplan in de basisschool
Wijnand Gijzen
Grote en kleine groep
Het werken met een grote en een kleine groep
Jos Cp
Leren van fouten
Van je eigen fouten leer je het meest?
Casper Hulshof
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Arja Kerpel
Didactische werkvormen
Het didactische werkvormen boek
Arja Kerpel