Activerend onderwijs

Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat kennis beter beklijft als de leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs. Het activeren van de kinderen begint al bij de instructie, door het stimuleren van de kinderen om mee te denken en vragen te stellen die daartoe uitnodigen. Het inzetten van activerende werkvormen tijdens de les zorgt ervoor dat de kinderen actief meedoen. Samenwerking tussen leerlingen werkt ook activerend, mits de samenwerking doelmatig is.

Gerelateerd

Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen - leerstijlen
Arja Kerpel
Co÷peratief leren
Co÷peratief leren: samenwerkend leren - principes - voordelen
Arja Kerpel
Ervaringsgericht onderwijs
Ervaringsgericht onderwijs: werkvormen - welbevinden - betrokkenheid
Arja Kerpel
Werkklimaat tips
Het werkklimaat verbeteren via de kring
Jos C÷p
Directe instructiemodel
Effectieve instructie met het Directe instructiemodel
Arja Kerpel
Techniek talent
Talentontwikkeling met wetenschap en techniek
Hanno van Keulen
Empirische cyclus (1)
Techniek - Onderzoeken met de empirische cyclus (1)
Hanno van Keulen
Empirische cyclus (2)
Techniek - Onderzoeken met de empirische cyclus (2)
Hanno van Keulen
Manier van leren moet kloppen
De manier van leren moet kloppen: hoe je kennis vlot toegankelijk maakt
Dolf Janson
Informeel leren
Zelf laten denken helpt
Dolf Janson
Creativiteit bevorderen
Creativiteit in je klas
Dick van der Wateren
Goede schoolteksten
Een goede schooltekst. Het begin van goed leesonderwijs.
Gerdineke van Silfhout
Didactische werkvormen
Het didactische werkvormen boek
Arja Kerpel
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels
Expliciete Directe Instructie
Expliciete Directe Instructie - Tips en technieken voor een goede les
Arja Kerpel