Roos van Leary

De Amerikaanse psycholoog Timothy Leary heeft interactiestijlen van mensen geplaatst in een cirkel met vier polen: Boven, Tegen, Samen en Onder. Deze zogenaamde ‘Roos van Leary wordt veel toegepast om zicht te krijgen op sociale relaties. Het geeft geen waardeoordeel aan het gedrag, maar maakt inzichtelijk dat het ene gedrag het andere oproept.

In de Roos van Leary kunnen de verschillende gedragsvormen en relatiewensen worden weergegeven. Gedraagt iemand zich onder, dan gaat de ander bijna vanzelfsprekend boven zitten. Gaat iemand echter boven zitten, dan moet de ander naar beneden. Maar let op: als de één zich samen gedraagt, dan gaat de ander zich ook samen gedragen. Hetzelfde geldt voor tegen-gedrag. 

In onderstaand artikel wordt dieper ingegaan op de Roos van Leary.

Gerelateerd

Roos van Leary -1-
Roos van Leary - uitleg - test - gebruik
Arja Kerpel
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch klimaat - leidinggeven - veiligheid - orde in de klas
Arja Kerpel
Gedragsproblemen tips
Gedragsproblemen: rol pedagogische sensitiviteit leerkracht
Peter de Vries
Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties
Zeven domeinen van leerkrachtcompetenties
Eleonoor van Gerven
Interventies gedragsproblemen
Interventie bij gedragsproblemen - De Eerste Stap
redactie
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren
Luc Stevens
Professionalisering
De leraar die zichzelf ontwikkelt of zelfprofessionalisering
Luc Stevens
Pedagogisch basisklimaat
Pedagogisch (basis) klimaat
Luc Stevens
Roos van Leary -2-
Werken met de Roos van Leary - Verbeter de communicatie in het team
Arja Kerpel