Home

Onderwijs en onderzoek

Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader.

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen.

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl.

 

Leesdorst lessen - 1
Leesdorst lessen (1) – Tien tips voor een goede les
Paul Filipiak In Leesdorst lessen(1) bekijk je twee leeslessen en bespreekt die met een collega. Hoe pas jij het hardopdenkend leren lezen toe? Wat is het effect van je leesmethode op je leerlingen?
Burgerschapsonderwijs
Burgerschap in de school
René Leverink Hoe zit het met burgerschapsonderwijs in uw organisatie? Sinds 2005 is het verplicht! Lees de inspirerende voorbeelden van de Heldringmavo, de Meerwaarde en VSO 't Korhoen.
Community bouwen
Community bouwen met ouders
Peter de Vries Ouderbetrokkenheid is niet alleen de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind, het gaat verder dan dat. Ouderbetrokkenheid is de bijdrage van ouders om het kind goed te laten functioneren in de schoolsituatie.
Contextuele leerlingbegeleiding
De parabel van Bert en Erik
Ivo Mijland Waarom wordt de relatie kind-school gelijkgetrokken aan de relatie kind-thuis? Loyaliteit is voor iedereen belangrijk. Kies daarom voor de contextuele begeleiding!
Differentiatie methodiek
Differentiatie: Samenwerken in homogene en heterogene groepen
Annemieke van Nifterik Differentiëren is een complex proces. Stip is een methodiek om differentiatie te vergemakkelijken. Vier uitgangspunten worden toegepast in deze methodiek.
Persoonlijk leren
Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw
Jos Cöp In dit artikel passeren vier vormen van persoonlijk leren de revue. Waarom is gesloten personaliseren bezig aan een stevige opmars? En is er een beste manier van persoonlijk leren?
Digitale didactiek
Tien pijlers van digitale didactiek
Wilfred Rubens Hoe kan ICT muren tussen school en buitenwereld helpen slechten? Leren met anderen (in het buitenland). Actuele informatiebronnen aanboren. Communities of practice rond een thema.
Gelijke kansen
Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan
Annemieke van Nifterik Iedere leerling gelijke kansen op het gebied van scholing: ideaalbeeld? Ja, maar nog altijd is de sociale achtergrond van leerlingen van invloed op het schooladvies.
Groepsdynamiek
Hoe kunnen we SOVA-trainingen verbeteren?
Ernst van Grol Wat proberen SOVA-trainingen eigenlijk te bereiken? Lees hoe u SOVA-trainingen kunt optimaliseren. Door het spelen in de gymzaal ontstaan spanningen in een gecontroleerde situatie!
Leren spellen
Leren spellen: de klanken bepalen de letters
Dolf Janson De grootste fout die je volgens Dolf Janson in de spellingdidactiek kunt maken, is dat je klanken verwart met letters. Klanken worden in het hoofd omgezet in letters!
Toelaatbaarheid
Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen.
Elena Carmona van Loon Wat is het doel van beslismomenten over de vormgeving van onderwijs aan deze leerling? Dat besluiten niet in de waan van de dag genomen of teruggedraaid worden.

Fontys master sen

Inschrijven nieuwsbrief

Reviews ontwikkelingsmateriaal

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.