Schizofreen

Schizofrenie is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door psychotische verschijnselen, zoals wanen, hallucinaties, paranoia en verwardheid. Psychotische perioden worden afgewisseld door perioden van herstel. Er zijn verschillende subtypes schizofrene patiënten:

  1. Het paranoïde type (als wanen en hallucinaties op de voorgrond staan)
  2. Het gedesoriënteerde type (gekenmerkt door verwardheid)
  3. Het katatone type (mensen hebben geen controle over hun lichaam)
  4. Het ongedifferentieerde type (klachten van diverse subtypes)

Mensen die lijden aan schizofrenie hebben soms ook problemen op emotioneel en sociaal gebied. De precieze oorzaken van de ziekte zijn niet bekend. Behandelingen zijn er daarom vooral op gericht om terugval te voorkomen, de last van de aandoening te beperken, de draad in het leven weer op te pakken en een plek te (her)vinden in de samenleving.

Gerelateerd

E- learning cursus
Emotieregulatie in het po
Emotieregulatie in het po
Krijg inzicht in emoties en hoe je emoties reguleert
Medilex Onderwijs 
Hechtingsstoornissen
Hechtingsstoornissen - kenmerken - signalering - tips
Arja Kerpel
Getraumatiseerde kinderen
Connectie in plaats van correctie - kinderen met trauma
Willem de Jong
Invloed van kindermishandeling en jeugdervaringen
Jeugdervaringen beïnvloeden hele leven
redactie
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong
Psychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose
Laura Batstra


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Toename ongewenst gedrag sinds 2010
Neemt ongewenst en lastig gedrag toe in het basisonderwijs?
Intensieve mentoring ongemotiveerde havo-jongens
Is intensieve mentoring helpend voor ongemotiveerde jongen?
Effect van cijfers op leerlingen
Wat doen hoge of lage cijfers met leerlingen?
Ondersteuning van kleuterspel
Hoe stimuleer je kleuters bij stagnerend spel?
Docentinterventies op ongewenst gedrag en onderpresteren
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?
Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
Sportbeleving na shuttlerun
Shuttle Run test: worden leerlingen daar fitter van?
Monitoring brede ontwikkeling po-leerling
Hoe kun je emotieregulatie van leerlingen bijhouden?
Effect onwaarheden op de soc.em.ontwikkeling
Wat doet liegen met een kind?
Samenwerking met jeugdhulp
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Sociaal klimaat po
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief