Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een breed rechtsgebied. Alle gemaakte afspraken hebben betrekking op de relatie tussen de werknemer en werkgever.

Er is onderscheid tussen het collectieve arbeidsrecht en het individuele arbeidsrecht.
Het collectieve arbeidsrecht betreft de rechtsregels ter bescherming van de werknemersbelangen (bijvoorbeeld CAO) en de werkgeversbelangen. Het individuele arbeidsrecht draait om regels die te maken hebben met de specifieke relatie tussen werknemer en werkgever, zoals de arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Mocht je te maken krijgen met een arbeidsgeschil, dan is het van belang om tijdig een arbeidsrechtadvocaat om advies te vragen. Hiermee kun je verdere escalatie voorkomen.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 1 september 2022

Gerelateerd

Scholing
CAO
CAO
In de cao staan richtlijnen voor salarissen en arbeidsvoorwaarden. Leer meer over jou rechten en plichten.
oo.nl 
Schoolorganisatie
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap.
Arja Kerpel
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Ongewenst contact in de klas
Ongewenst contact tussen leraar en leerling
Joost Karels
Werkdruk bespreekbaar maken (2)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 2
Marjolijn van Noord
Missers met ouders
Missers met ouders - zes vormen die niet werken
Peter de Vries
Zzp-ers in het onderwijs en gevolgen van de uitspraak Hoge Raad
ZZP-ers in het onderwijs - gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad
Joost Karels
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven-de Waardt
Oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onjuist oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs?
Joost Karels
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
De gelukkige leraar
De gelukkige leraar
Niels de Jong
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Myriam Lieskamp
Startende leraren in het po en vo
Startende leraren in het po en vo
Myriam Lieskamp
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Werken met minder leerkrachten en kwaliteit behouden
Hoe kun je werken met minder leerkrachten en toch kwaliteit behouden?
Beoordelen door leraren op verschillende wijzen en self-efficacy
Welke wijze van beoordelen draagt bij aan self-efficacy?
Voortijdige uitstroom leerkrachten en pabostudenten
Waarom stoppen pabo-studenten of startende leerkrachten ermee?
Redenen waarom leraren binnen vijf jaar stoppen
Waarom stoppen leraren soms binnen vijf jaar?
Het waarnemen van pestgedrag door leerkrachten
Pestgedrag: heeft elke leerkracht dezelfde opmerkingsgave?
Maatregelen om lerarentekort te verminderen
Hoe dring je effectief het lerarentekort terug?
Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
Lesobservatie-instrument startende leraren
Wat is een goed lesobservatie-instrument?
Effecten van duobaan op leerlingen
Duobaan: wat zijn de effecten voor leerlingen?
Werkzaamheden van de leerkracht per dag
Hoeveel uur werkt een leerkracht per dag?
Begeleiding startende leraren VO
Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]basismodel taakbeleid
beoordelingsgesprek
cao
deeltijd werken
doorstroommogelijkheden
hybride onderwijs - hybride docent
klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
lerarentekort
loonadministratie
normjaartaak
onderwijsverzekeringen-risicoafdekking
overlegmodel taakbeleid
vertrouwenspersoon
werktijdfactor
werkverdelingsplan
zwangerschapsverlof

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest