Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een breed rechtsgebied. Alle gemaakte afspraken hebben betrekking op de relatie tussen de werknemer en werkgever.

Er is onderscheid tussen het collectieve arbeidsrecht en het individuele arbeidsrecht.
Het collectieve arbeidsrecht betreft de rechtsregels ter bescherming van de werknemersbelangen (bijvoorbeeld CAO) en de werkgeversbelangen. Het individuele arbeidsrecht draait om regels die te maken hebben met de specifieke relatie tussen werknemer en werkgever, zoals de arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Mocht je te maken krijgen met een arbeidsgeschil, dan is het van belang om tijdig een arbeidsrechtadvocaat om advies te vragen. Hiermee kun je verdere escalatie voorkomen.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 1 september 2022

Gerelateerd

Cursus
Antipestcoördinator in het vo
Antipestcoördinator in het vo
Pestgedag signaleren, beleid in de praktijk en gespreksvoering
Medilex Onderwijs 
Schoolorganisatie
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap.
Arja Kerpel
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Ongewenst contact in de klas
Ongewenst contact tussen leraar en leerling
Joost Karels
Werkdruk bespreekbaar maken (2)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 2
Marjolijn van Noord
Missers met ouders
Missers met ouders - zes vormen die niet werken
Peter de Vries
Zzp-ers in het onderwijs en gevolgen van de uitspraak Hoge Raad
ZZP-ers in het onderwijs - gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad
Joost Karels
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven-de Waardt
Oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onjuist oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs?
Joost Karels
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
De gelukkige leraar
De gelukkige leraar
Niels de Jong
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Myriam Lieskamp
Startende leraren in het po en vo
Startende leraren in het po en vo
Myriam Lieskamp
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]basismodel taakbeleid
beoordelingsgesprek
cao
deeltijd werken
doorstroommogelijkheden
hybride onderwijs - hybride docent
klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
lerarentekort
loonadministratie
normjaartaak
onderwijsverzekeringen-risicoafdekking
overlegmodel taakbeleid
vertrouwenspersoon
werktijdfactor
werkverdelingsplan
zwangerschapsverlof

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest