Gezonde schoolkantine

Vitrines vol groenten en fruit, gezonde broodjes en flesjes water: de schoolkantine is dé plek om kinderen en jongeren bewust te maken van gezonde en duurzame voeding. En dat is belangrijk, want gezondheid draagt bij aan minder schooluitval, een gezondere leefstijl en betere schoolprestaties.

Het is belangrijk een voedingsbeleid te maken en dat op te nemen in het schoolbeleid en de schoolgids, zodat er blijvend aandacht voor is. In het beleid staat welke visie de school heeft op gezond eten en drinken en wat de school doet om bij te dragen aan de gezondheid en goed eetgedrag.
Als je als school leerlingen, ouders en medewerkers laat meedenken over het beleid, voelen zij zich meer verantwoordelijk voor het slagen ervan.

 

Laatst geactualiseerd op 5 september 2022

Gerelateerd

Onderwijsboeken
Studeren met succes studenten
Studeren met succes studenten
Studenten zijn zich vaak niet van bewust van hoe hun brein leert en welke aanpakken optimaal zijn.
Uitgeverij Ten Brink 
Congres
De hoek in!
De hoek in!
Doelgericht hoekenspel in groep 1 en 2
Medilex Onderwijs 
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Gezonde leefstijl
Niet meedrinken in de keet. Leerplankader voor een gezonde leefstijl
René Leverink
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Myriam Lieskamp
Van brokkelbrein naar focus
Van brokkelbrein naar focus
Marleen Legemaat


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
Omix Webtalks met Jitske Kramer - Culturen en tribes in het onderwijs.
redactie
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
redactie
Gezinsproblematiek en gedragsontwikkeling
Gezinsproblematiek: wat doet dit met een kind?
Hoogbegaafde kinderen homogene of heterogene klas
Wanneer voelen hoogbegaafde kinderen zich op hun plek?
Loopbaanbegeleider van invloed op welbevinden mbo-er
Heeft een vaste LOB-begeleider meerwaarde voor studenten?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Inzet en inzicht door sociogrammen
Hoe zet je sociogrammen bruikbaar in?
Kleuters activiteiten vaardigheden leerkrachten
Kleuters die wel kunnen maar niet willen, hoe ga je daar mee om?
Bevorderen van duurzaam afvalgedrag leerlingen
Hoe bevorder je duurzaam afvalgedrag van leerlingen?
Beoordelen door leraren op verschillende wijzen en self-efficacy
Welke wijze van beoordelen draagt bij aan self-efficacy?
Voelen leerlingen zich veiliger op vo in een kleine klas?
Voelen kleine klassen veiliger voor onderbouwleerlingen voortgezet onderwijs?
Effectieve interventies bij gedragsproblemen
Wat zijn effectieve interventies bij gedragsproblemen?
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME - OnderwijsBewijs
Financieel management
Interne middelenverdeling in het primair onderwijs
Lumpsumbekostiging
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbekostiging
Financiering basisscholen
De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag
[extra-breed-algemeen-kolom2]facilitaire organisatie
interieur-en-identiteit-schoolgebouw
klasinrichting
lerarenkamer
luchtkwaliteit - ventilatie
lumpsum
onderwijshuisvesting
schoolgebouw-ontwerp-bouw
welbevinden

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest