Lerarentekort

Met lerarentekort wordt het probleem aangeduid dat er onvoldoende leraren zijn om het aantal vacatures in het onderwijs te vervullen. Scholen moeten hierdoor soms ingrijpende maatregelen nemen en kunnen niet alle lessen laten geven die nodig zijn. Bij leerlingen ontstaan achterstanden.

In het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn de laatste jaren minder nieuwe leraren bijgekomen. Ook gaan er de komende jaren veel leraren met pensioen en is er krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor is een lerarentekort ontstaan.
De overheid probeert hierin sturend bezig te zijn om de tekorten op te lossen.

De aanpak van het lerarentekort vraagt inzet van alle betrokkenen. Daarom werken schoolbesturen, scholen, lerarenopleidingen, gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen. Zo neemt het kabinet bijvoorbeeld maatregelen waardoor studenten die de pabo of de lerarenopleiding volgen de eerste twee jaar de helft van het collegegeld betalen en zij-instromers de pabo versneld kunnen volgen. Schoolbesturen kunnen subsidie krijgen voor een zij-instromer en besturen in het primair onderwijs kunnen subsidie krijgen voor onderwijsassistenten of leraarondersteuners die de pabo volgen.

Scholen en besturen moeten ervoor zorgen dat leraren hun werk goed en met plezier kunnen doen. Dat is essentieel om leraren aan te trekken en te behouden. Dat kan bijvoorbeeld door goede begeleiding van starters, het vastleggen van ontwikkelmogelijkheden in het schoolbeleid en aantrekkelijke contracten.

 

Zie verder:

Rijksoverheid - aanpak lerarentekort

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 2 september 2022

Gerelateerd

Scholing
Taken en rollen
Taken en rollen
Welke rol wil jij spelen in het onderwijs op jouw school?
oo.nl 
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Top 10 teacher needs
Teacher Needs: een top 10
Laura Batstra
Leraren hebben meer vakantie
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
Arja Kerpel
Leraren zijn net echte mensen
Leraren zijn net echte mensen -
Arja Kerpel
Startende leraren in het po en vo
Startende leraren in het po en vo
Myriam Lieskamp
Handboek voor leraren
Handboek voor leraren
Marleen Legemaat
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Myriam Lieskamp
Vier maatregelen tegen lerarentekort
Vier maatregelen om meer onderwijzers voor de klas te krijgen
Ewald Vervaet


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe kicken we af van zinloze routines? Tjipcast 018
Hoe kicken we af van zinloze routines? Tjipcast 018
redactie
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
Omix Webtalks met Remco Claassen - Ikologie in het onderwijs
redactie
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
redactie
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
redactie
Hoe krijg je hoopgeleide mensen met een WW-uitkering voor de klas?
Hoe krijg je hoopgeleide mensen met een WW-uitkering voor de klas?
redactie
Wat doen scholen aan het oplossen van het lerarentekort?
Wat doen scholen aan het oplossen van het lerarentekort?
redactie
Werken met minder leerkrachten en kwaliteit behouden
Hoe kun je werken met minder leerkrachten en toch kwaliteit behouden?
Voortijdige uitstroom leerkrachten en pabostudenten
Waarom stoppen pabo-studenten of startende leerkrachten ermee?
Redenen waarom leraren binnen vijf jaar stoppen
Waarom stoppen leraren soms binnen vijf jaar?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Effectieve methoden in het omgaan met culturele diversiteit
Hoe ga je om met culturele diversiteit bij politiek gevoelige onderwerpen?
Interventies voor realiseren en instandhouden beroepsorganisatie
Hoe ontwikkel je een beroepsorganisatie van leraren?
Maatregelen om lerarentekort te verminderen
Hoe dring je effectief het lerarentekort terug?
Effectieve interventies om verzuim terug te dringen
Wat zijn effectieve aanpakken van verzuim in het vavo?
Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Ontwikkeling voorwaarden
Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs
Begeleiding startende leraren VO
Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs
Onderwijstijd
Beschrijving en effecten van onderwijstijd
Ouderbeleid achterstandsleerlingen
Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen
[extra-breed-algemeen-kolom2]arbeidsrecht
cao
deeltijd werken
doorstroommogelijkheden
HRM in het onderwijs
hybride onderwijs - hybride docent
integraal personeelsbeleid (ipb)
lerarenkamer
lerarenregister
loonadministratie
normjaartaak
onderwijs arbodienst
onderwijstijd
personeelsuitje-feestcomité
verzuim
werkdruk
werkverdelingsplan

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest