Onderwijs Arbodienst

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om samen te werken met een Arbodienst of een zelfstandige bedrijfsarts. In beide gevallen moet je een basiscontract sluiten.

Bij de vangnetregeling regelt een werkgever de Arbozaken via een gecertificeerde Arbodienst. De Arbodienst kan verschillende deskundigen inzetten om de werkgever te ondersteunen. Denk aan het adviseren van de werkgever bij de verzuimbegeleiding van werknemers en het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Via de maatwerkregeling bepaal je zelf welke deskundige je inschakelt. Hiervoor is toestemming van de medezeggenschap nodig.
Het is belangrijk dat je de ziekmelding zo snel mogelijk aan de Arbodienst of individuele arts doorgeeft.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 2 september 2022

Gerelateerd

Scholing
Team en leiderschap
Team en leiderschap
Maak je samen sterk, zowel in als rondom het klaslokaal
oo.nl 
Schoolorganisatie
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap.
Arja Kerpel
Bedrijfsvoering-onderwijs
Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs
redactie
Ongewenst contact in de klas
Ongewenst contact tussen leraar en leerling
Joost Karels
Werkdruk bespreekbaar maken (2)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 2
Marjolijn van Noord
Zzp-ers in het onderwijs en gevolgen van de uitspraak Hoge Raad
ZZP-ers in het onderwijs - gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad
Joost Karels
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven-de Waardt
Oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onjuist oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs?
Joost Karels
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
De gelukkige leraar
De gelukkige leraar
Niels de Jong
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Myriam Lieskamp
Startende leraren in het po en vo
Startende leraren in het po en vo
Myriam Lieskamp


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Werken met minder leerkrachten en kwaliteit behouden
Hoe kun je werken met minder leerkrachten en toch kwaliteit behouden?
Beoordelen door leraren op verschillende wijzen en self-efficacy
Welke wijze van beoordelen draagt bij aan self-efficacy?
Voortijdige uitstroom leerkrachten en pabostudenten
Waarom stoppen pabo-studenten of startende leerkrachten ermee?
Redenen waarom leraren binnen vijf jaar stoppen
Waarom stoppen leraren soms binnen vijf jaar?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Het waarnemen van pestgedrag door leerkrachten
Pestgedrag: heeft elke leerkracht dezelfde opmerkingsgave?
Maatregelen om lerarentekort te verminderen
Hoe dring je effectief het lerarentekort terug?
Effectieve interventies om verzuim terug te dringen
Wat zijn effectieve aanpakken van verzuim in het vavo?
Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
Begeleiding startende leraren VO
Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs
Thuiszitten leerplichtige leerlingen
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]basismodel taakbeleid
beoordelingsgesprek
cao
deeltijd werken
doorstroommogelijkheden
hybride onderwijs - hybride docent
klachtencommissie
lerarentekort
normjaartaak
overlegmodel taakbeleid
vertrouwenspersoon
verzuim
werktijdfactor
werkverdelingsplan
zwangerschapsverlof

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest