Pabo - Pedagogische academie

Afkorting van pedagogische academie voor het basisonderwijs. Pabo is de vierjarige hbo-opleiding voor leraren in het basisonderwijs in Nederland. Studenten volgen vakken als didactiek, pedagogiek en de vakken die op de basisschool worden gegeven. Ook lopen ze stage in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van een basisschool. In het vierde jaar loopt de student een half jaar een lio-stage waarbij de student verantwoordelijk is voor een eigen klas. Lio staat voor Leraar in Opleiding.

Gedurende de opleiding volgt de student ook een half jaar een minor, een verdieping in of een verbreding van een studie-onderdeel naar keuze. Studenten die de pabo afronden, behalen de Bachelor of Education.

Pabo's in Nederland

Groningen

Groningen

Hanzehogeschool Groningen

NHL Stenden Hogeschool

Friesland

Leeuwarden

NHL Stenden Hogeschool

Drenthe

Assen

NHL Stenden Hogeschool

Emmen

NHL Stenden Hogeschool

Meppel

NHL Stenden Hogeschool

Overijssel

Deventer

Saxion

Enschede

Saxion

Zwolle

Katholieke Pabo Zwolle
Hogeschool Viaa
Windesheim

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Flevoland

Almere

Windesheim

Gelderland

Apeldoorn

LOI Hogeschool

Arnhem

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool NCOI

Doetinchem

Iselinge Hogeschool

Ede

Christelijke Hogeschool Ede

Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Utrecht

Amersfoort

Hogeschool Utrecht

Utrecht

Hogeschool Utrecht

Marnix Academie

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Noord​-Holland

Alkmaar

Hogeschool Inholland
Hogeschool iPabo

Amsterdam

Hogeschool iPabo
Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Haarlem

Hogeschool Inholland

Zuid-Holland

Den Haag

De Haagse Hogeschool
Hogeschool Inholland

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Dordrecht

Hogeschool Inholland

Gouda

Driestar Hogeschool

Leiden

Hogeschool Leiden

Leiderdorp

LOI Hogeschool

Rotterdam

Hogeschool Inholland
Hogeschool Rotterdam
Thomas More Hogeschool

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Zeeland

Vlissingen

Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences

Noord-Brabant

Breda

Avans Hogeschool

Den Bosch

Fontys Hogescholen

Eindhoven

Fontys Hogescholen

Hogeschool NCOI
LOI Hogeschool

Helmond

Hogeschool De Kempel

Tilburg

Fontys Hogescholen

Veghel

Fontys Hogescholen

Limburg

Sittard

De Nieuwste Pabo (Zuyd Hogeschool/Fontys Hogescholen)

Venlo

Fontys Hogescholen

Gerelateerd

Integrale aanpak
Duurzame Inzetbaarheid in het onderwijs
Duurzame Inzetbaarheid in het onderwijs
Loyalis is er voor werkgever én werknemer. Met oplossingen voor vitaliteit en preventie.
Uw Gids in Inkomen & Zekerheid 
Online congres
Hoe geef je les over relaties & seksualiteit?
Hoe geef je les over relaties & seksualiteit?
Meld je aan voor het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’ op 5 nov. 2021. Voor lerarenopleiders.
Rutgers & Stichting School en Veiligheid 
Masterclass
Ik ga graag met je in discussie
Ik ga graag met je in discussie
Sterk in je schoenen staan met een onderbouwd antwoord
Medilex Onderwijs 
Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs.
Machiel Karels
Klassenmanagement
Klassenmanagement - welke leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk?
Arja Kerpel
SBL competenties BAO
De SBL competenties leerkracht primair onderwijs
redactie
Bekwaamheidseisen PO
De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar)
redactie
Het lerarenregister
Het lerarenregister - instrument voor een professionele beroepsgroep
Korstiaan Karels
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven-de Waardt
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Arja Kerpel
Startende leraren in het po en vo
Startende leraren in het po en vo
Myriam Lieskamp
Lessen in orde
Lessen in orde - Handboek voor de onderwijspraktijk
Marleen Legemaat
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Myriam Lieskamp
Het belang van vroege mondelinge taalvaardigheid
Al pratend wijs; het belang van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid
Paul Filipiak


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Fysieke of digitale bijeenkomst effect op leerkracht
Leren leraren het meest van een fysieke of digitale bijeenkomst?
Competenties van docenten bij het begeleiden van vmbo lln
Hoe begeleidt je leerlingen/studenten in het (v)mbo?
Welke factoren stimuleren om inzichten uit onderzoek te benutten in praktijk?
Theoretische kennis gebruiken in de praktijk: hoe stimuleer je dat?
Invloed herkansingsmogelijkheden op studiegedrag pabostudenten
Welke invloed hebben herkansingsmogelijkheden op studiegedrag Pabo-studenten?
Redenen waarom leraren binnen vijf jaar stoppen
Waarom stoppen leraren soms binnen vijf jaar?
Effectieve begeleiding van zij instromers pabo
Zij-instromers op de pabo en hun reflectieve vaardigheden
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Inzet onderwijsassistenten
Hoe zet je onderwijsassistenten rendabel in?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]leerkrachtvaardigheden
lio-stage
pedagogiek
pedagoog
persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest