LIO-stage

De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding. LIO staat voor Leraar In Opleiding. De LIO-stage moet voldoende afgerond zijn om een diploma te kunnen krijgen.

Een LIO-stagiair moet officieel onder begeleiding voor de klas staan. In de praktijk betekent dit dat de begeleider bereikbaar is op het moment dat de LIO-stagiair voor de klas staat. Een LIO-stage duurt meestal vijf maanden maar kan op verschillende manieren ingevuld worden.

Het is niet verplicht om een LIO-stagiair vergoeding te geven. De school ontvangt wel een stagevergoeding, maar mag ervoor kiezen om die voor andere doelen te besteden. Als een student aangenomen wordt als LIO-werknemer, krijgt hij wel salaris.

Het is ook mogelijk de LIO-stagiair in te zetten als vervanger van bevoegde leraren vanwege het lerarentekort in het basisonderwijs, maar dan moet er wel sprake zijn van een tijdelijk dienstverband en dus salaris.

 

Zie verder:

Rijksoverheid - Leraar in Opleiding

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 10 december 2021

Gerelateerd

Scholing
Alle opleidingen en boeken in het onderwijs
Alle opleidingen en boeken in het onderwijs
Voor jouw persoonlijke ontwikkeling en werkplezier
oo.nl 
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven-de Waardt
Startende leraren in het po en vo
Startende leraren in het po en vo
Myriam Lieskamp
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Myriam Lieskamp


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Invloed herkansingsmogelijkheden op studiegedrag pabostudenten
Welke invloed hebben herkansingsmogelijkheden op studiegedrag Pabo-studenten?
Voortijdige uitstroom leerkrachten en pabostudenten
Waarom stoppen pabo-studenten of startende leerkrachten ermee?
Versterken schrijfvaardigheid pabo studenten
Hoe leren pabo-studenten beter schrijven?
Leiden visuele opdrachten pabo tot studiesucces?
Groter studiesucces met visuele opdrachten?
Effectieve begeleiding van zij instromers pabo
Zij-instromers op de pabo en hun reflectieve vaardigheden
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Begeleiding startende leraren VO
Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]doorstroommogelijkheden
hybride onderwijs - hybride docent
lio-stage
pabo

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest