Talent

Een talent is het vermogen of de aanleg om iets te kunnen leren. Dat kan iets intellectueels zijn, bijvoorbeeld wiskunde, of iets creatiefs, bijvoorbeeld sport. Iedereen heeft talenten, maar die zijn niet altijd zichtbaar. Talent wordt beschouwd als iets wat je hebt of niet. Oftewel: je wordt ermee geboren.

Je moet ergens tijd en moeite in investeren, om het echt onder de knie te krijgen. Afhankelijk van je talent of aanleg, merk je dan dat de een sneller vooruitgaat dan de ander. Talent is niet iets vaststaands, het gaat om potentieel. En als je ergens veel talent voor hebt, gaat het vaak redelijk makkelijk, schijnbaar moeiteloos.

Het gaat dus om leerpotentieel. Leerkrachten en mentoren kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Zij kunnen de leerlingen de ruimte, stimulans en mogelijkheid geven, waardoor ze een natuurlijke aanleg kunnen ontwikkelen om daardoor te komen tot bijzondere prestaties. Dit laatste laat gelijk zien dat talent onderhoud nodig heeft. Een leerling met een talent voor schrijven zal alsnog de grammaticaregels moeten leren om het verder te ontplooien.

gratis online assessment onderwijs

Gerelateerd

Mediation voor schoolleiders
Mediation voor schoolleiders
Conflicthantering in het onderwijs
Medilex Onderwijs 
Netwerk rekenen PO
Netwerk rekenen PO
Voor rekenspecialisten of rekencoördinatoren: up-to-date blijven, casussen bespreken
BCO Onderwijsadvies 
Focus op Professie van de leraar
Focus op Professie van de leraar
Marzano
Bazalt | HCO | RPCZ 
Techniek attitude
Talent en talentontwikkeling van en door leraren en scholen
Hanno van Keulen
Duo-collega
Duo-partner? Teach your talent!
Angela Kouwenhoven
Excelleren
Leerlingen laten excelleren - de rol van de leraar
Dolf Janson
Schoolkeuze havo/vwo
Selectie op basis van talent is goed voor de leerresultaten
Annemieke Top
SBL competenties BAO
De SBL competenties leerkracht primair onderwijs
redactie
SBL competenties VO
SBL competenties onderwijs leraar vho
redactie
SBL competenties VO MBO
SBL competenties onderwijs leraar VO MBO
redactie
Competentiemanagement
Competentiemanagement in het onderwijs
Machiel Karels
Persoonlijkheidstesten
Persoonlijkheidstesten
Machiel Karels
Leraar, een rijk beroep
Leraar, een rijk beroep
redactie
Bekwaamheidseisen PO
De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar)
redactie
Bekwaamheidseisen VHO
De bekwaamheidseisen voor de leraar voorbereidend hoger onderwijs
redactie
Bekwaamheidseisen VO
De bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet onderwijs en de docent educatie en beroepsonderwijs
redactie
Talentontwikkeling op school
Wat doen we met talenten in kunst en cultuur?
René Leverink
Mindset
Mindset, de weg naar een succesvol leven
Arja Kerpel
Talent binnenstebuiten
Talent binnenstebuiten - Daag jongeren uit met hun talenten aan de slag te gaan
Helèn de Jong
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Helèn de Jong
Drie adviezen aan Arie Slob
Beste heer Slob, drie adviezen voor u!
Ivo Mijland


Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Brede talentontwikkeling door goed pedagogische klimaat
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
Hoogsensitiviteit herkennen
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Theorie van Human Dynamics
Effect van onderwijs op basis van Human Dynamics-theorie
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Leernetwerken van schoolleiders
Dragen leernetwerken van schoolleiders bij aan hun professionele ontwikkeling?
Functiemix en salaris
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carrièreperspectieven, opleid...
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.