NoŽlle Pameijer

School-, GZ- en kinderpsycholoog NIP

Website: SWV Passend Onderwijs Unita
LinkedIn profiel NoŽlle Pameijer

Noëlle Pameijer is als school-, GZ- en kinderpsycholoog werkzaam bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en in het speciaal basisonderwijs (Annie M.G. Schmidtschool)

Biografie

Noëlle Pameijer studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte bij HarvardMedical School (Verenigde Staten), in het Ambulatorium van de de Bascule (voorheen GPI, Amsterdam) en aan de Universiteit van Nijmegen (docente diagnostiek).

In 1996 ontving zij de NIP-junior onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor de psychologie.

Sinds 2000 is Noëlle als school-, GZ- en kinderpsycholoog werkzaam bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en in het speciaal basisonderwijs (Annie M.G. Schmidtschool).

Noëlle Pameijer begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en ondersteunt als trajectbegeleider ‘handelingsgericht arrangeren’ op school. Daarnaast begeleidt zij scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid.

Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met het Ouderplatform en 30 ouders schreef zij het boek “Samen Sterk: Ouders & School”.  

Website: www.swvunita.nl en www.stichtingelan.nl


Artikelen van deze auteur

HGW uitgangspunten 1 - 4
De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 1 - 4
NoŽlle Pameijer
HGW uitgangspunten 5 - 7
De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 5 - 7
NoŽlle Pameijer
HGW leerling niveau
HGW cyclus op leerling niveau
Tanja van Beukering
HGW overdracht
Een nieuw schooljaar en de overdracht volgens HGW
NoŽlle Pameijer
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
NoŽlle Pameijer
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
NoŽlle Pameijer
HGD diagnostiek
HGD - handelingsgerichte diagnostiek
NoŽlle Pameijer
HGW en remedial teaching
Handelingsgerichte diagnostiek en remedial teaching (1)
NoŽlle Pameijer
HGW en RT bijdrage
HGW op school: de bijdrage van de RT-er
NoŽlle Pameijer
HGW samenhang OGW
Samenhang OGW en HGW
Arjan Clijsen
HGW praktijk
Handelingsgericht werken: dat doe ik al lang! Leren we stralend of balend?
NoŽlle Pameijer
Constructieve communicatie 1
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1
NoŽlle Pameijer
Constructieve communicatie 2
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2
NoŽlle Pameijer
Doorontwikkeling
Handelingsgericht werken: twee voorbeelden van door-ontwikkeling
NoŽlle Pameijer
Handzaam groepsplan
Doorontwikkeling HGW: van papieren tijgers en administratieve rompslomp naar kleine handzame groepsplannen
NoŽlle Pameijer
Doubleren of doorstromen
Hoe effectief is zittenblijven in het primair onderwijs?
NoŽlle Pameijer


TEST
[extra-breed-algemeen-kolom2]NoŽlle PameijerInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.