Missers met ouders

Peter de Vries

Expert ouderbetrokkenheid bij PeterdeVries.nu

  

  Geplaatst op 1 juni 2016

Dit artikel is samen geschreven met Bert Wienen

Dat goed samenwerken met ouders belangrijk is weet inmiddels iedereen. Dat ouderbetrokkenheid gaat over het kind en niet zozeer over het doen van vrijwilligerswerk op school is nu ook wel duidelijk, zeker omdat onderzoeken dit meerdere malen hebben aangetoond.

Maar hóe we de samenwerking met ouders het beste kunnen vormgeven is nog niet altijd helder.

Veel scholen experimenteren op mooie manieren met veel succes, maar er zijn ook scholen waar de samenwerking onvoldoende van de grond komt omdat scholen blijven steken in oude vormen of wellicht verkeerde probeersels. In dit artikel benoemen we zes missers en beargumenteren waarom we denken dat deze vormen niet werken.

Zes missers

Misser 1

Ouders kun je het beste spreken als je kinderen al even in de klas hebt.

Samenwerken met ouders betekent ook dat je samen het kind een goede start geeft. Daar hoort bij dat je zo vroeg mogelijk samen overlegt over de samenwerking tussen ouder en leraar, zodat je als volwassenen elkaar vanaf het begint kent en wederzijdse verwachtingen in het belang van kind helder hebt.

Wachten totdat de leraar het kind enkele weken kent is dan niet nodig. Een stelregel is: werk niet met andermans kinderen zonder dat je de ouders gesproken hebt.

Misser 2

Door ‘omgekeerde tienminutengesprekken’ of ‘oudervertelgesprekken’ krijg je altijd beter contact met ouders.

Ouders komen niet alleen om informatie te halen of te brengen, ouders komen om te overleggen over de samenwerking. Zorg dat de gesprekken gesprekken zijn waarin wordt overlegd, waar zowel de leerling, de ouder als de leraar aan het woord komt. 

Misser 3

Van ouders mag je verwachten dat zij realistisch naar hun kind kijken.

Deze horen we nog al eens terug als we met leraren spreken over ‘de ideale ouder’. Maar wat is realistisch? Kijkt een leraar realistisch naar het kind? Of bedoelt de leraar eigenlijk te zeggen dat een ouder pas realistisch kijkt als de ouder hetzelfde aankijkt als de leraar?

Ga juist over denkbeelden en manieren van kijken in gesprek en markeer dat het logisch is dat een ouder en een leraar altijd anders kijken naar hetzelfde kind.

Misser 4

Start een slecht-nieuws-gesprek met ouders door eerste de slechte boodschap mee te delen.

Bij sommige mensen moet je inderdaad een slecht-nieuws-gesprek beginnen met het slechte nieuws. Bij andere mensen voel je aan dat je eerst iemand op z’n gemak moet stellen. Professionele en menselijke intuïtie is hierbij leidend, niet een one size fits all-gesprekstechniek.

Misser 5

Zorg dat je met een ZAT-team goed voor bespreekt zodat je op één lijn staat naar ouders.

Samenwerken met ouders betekent dat je altijd mét ouders spreekt en nooit óver hen. Dat geldt ook als er hulpverleners bijgehaald worden. De verleiding is groot om als leraar alvast zaken voor te bespreken met de hulpverlener, of dat hulpverleners en zorgcoördinatoren vast samen in gesprek gaan.

Een Zorg Advies Team nodigt daar toe uit. Voor ouders kan het bedreigend zijn om met een grote groep hulpverleners om tafel te zitten. Draai het om! Ouders en leraar nodigen samen de zorgcoördinator en eventuele externe hulpverleners uit. Dan blijft de samenwerking tussen ouders en leraren bestaan.

Misser 6

In verband met privacy vertellen we ouders alleen zaken die hun eigen kind aangaan

Eén van de sterkste manieren om ouders betrokken te laten zijn bij het leren van hun kind is ervoor te zorgen dat ouders elkaar kennen. Investeer daarom aan het begin van het jaar in de groep ouders die samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de hele klas.

Overleg met alle ouders hoe je om gaat met privacy, wat gedeeld wordt en niet. Als er een pestende leerling en een gepeste leerling zijn, nodig dan alle ouders uit om samen te werken aan het voorkomen van pesten.

Ten slotte

Werk eraan dat ouders van de klas elkaar kennen, stel voor kinderen individuele gesprekarrangementen samen en werk samen. Wissel wederzijdse verwachtingen uit en besef dat, net als elk kind, ook elke ouder ander is. Dat zijn de kernen van Ouderbetrokkenheid 3.0.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

E-learning module
Wat is ouderbetrokkenheid?
Wat is ouderbetrokkenheid?
Gratis online module over ouderbetrokkenheid in het VO
Wij-leren.nl Academie 
E- learning module
Communicatie: van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek
Communicatie: van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek
Voer constructieve gesprekken met leerlingen, ouders en collega's
Medilex Onderwijs 
Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Onderwijsboeken
Rector. Handleiding voor schoolleiders
Rector. Handleiding voor schoolleiders
Directeur of rector van een middelbare school zijn: niet eenvoudig, maar wel heel boeiend.
Uitgeverij Ten Brink 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalStartgesprek oudergesprek
Geen omgekeerd oudergesprek maar een adaptief startgesprek.
Peter de Vries
Functionele buikpijn - wat kan de leerkracht?
Omgaan met functionele buikpijnklachten bij kinderen
Peter de Vries
Ouders als pleitbezorgers
Ouders als pleitbezorgers
Peter de Vries
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid een hype?
Ouderbetrokkenheid: een hype?
Peter de Vries
Tips voor ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid; zeven dingen die elke ouder moet weten
Peter de Vries
Oud nieuws, lastige ouders
Lastige ouders? - Vier tips voor ouders
Peter de Vries
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel
School en ouder
School en ouder, schouder aan schouder
Arja Kerpel
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
Myriam Lieskamp
Veranderend toezicht onderwijsinspectie
Veranderend toezicht
Myriam Lieskamp
Ouderbetrokkenheid NeXt
Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs
Joost Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Gezinsproblematiek en gedragsontwikkeling
Gezinsproblematiek: wat doet dit met een kind?
Niveauverschillen havo en vwo leerlingen
Waarin verschillen havo- en vwo-leerlingen van elkaar?
Effecten van aanpakken voor een soepele overgang naar po
Vier jaar! Hoe stimuleer je een soepele overgang naar de basisschool?
Interventies ter bevordering van sociale vaardigheden en ef volwassenen
Wat is helpend ter bevordering van sociale vaardigheden en executieve functies van volwassenen?
Ouderkamer bijdrage positieve ontwikkeling kind?
Heeft een ouderkamer een positieve invloed op kind en ouders?
Driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders
Een driehoeksgesprek: hoe bevorder je actieve deelname van ouders?
Criteria voor keuze van een middelbare school
Hoe kies je een middelbare school?
Economie onderwijs en beroepscontext voor beeldvorming vmbo-lln
Onderwijs aan de hand van beroepscontexten, beter voor beeldvorming?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Ontwikkeling van peuters vve aanbod
Welk VVE programma heeft het meest effect? Langdurig of kort en intensief?lijkblijvende intensiteit of met toenemende intensi...
Communicatie thuis
Differentiatie in ouderbetrokkenheid: het belang van thuis communiceren
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
[extra-breed-algemeen-kolom2]arbeidsrecht
communicatie met ouders
medezeggenschapsraad
onderwijsrecht
ouderavond
ouderbetrokkenheid
ouderparticipatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest