Missers met ouders

Peter de Vries

Expert ouderbetrokkenheid bij PeterdeVries.nu

  

info@peterdevries.nu

  Geplaatst op 1 juni 2016

Vries, P. de (2016) Missers met ouders.
Geraadpleegd op 19-09-2019,
van https://wij-leren.nl/missers-met-ouders.php

Dit artikel is samen geschreven met Bert Wienen

Dat goed samenwerken met ouders belangrijk is weet inmiddels iedereen. Dat ouderbetrokkenheid gaat over het kind en niet zozeer over het doen van vrijwilligerswerk op school is nu ook wel duidelijk, zeker omdat onderzoeken dit meerdere malen hebben aangetoond.

Maar hóe we de samenwerking met ouders het beste kunnen vormgeven is nog niet altijd helder.

Veel scholen experimenteren op mooie manieren met veel succes, maar er zijn ook scholen waar de samenwerking onvoldoende van de grond komt omdat scholen blijven steken in oude vormen of wellicht verkeerde probeersels. In dit artikel benoemen we zes missers en beargumenteren waarom we denken dat deze vormen niet werken.

Zes missers

Misser 1

Ouders kun je het beste spreken als je kinderen al even in de klas hebt.

Samenwerken met ouders betekent ook dat je samen het kind een goede start geeft. Daar hoort bij dat je zo vroeg mogelijk samen overlegt over de samenwerking tussen ouder en leraar, zodat je als volwassenen elkaar vanaf het begint kent en wederzijdse verwachtingen in het belang van kind helder hebt.

Wachten totdat de leraar het kind enkele weken kent is dan niet nodig. Een stelregel is: werk niet met andermans kinderen zonder dat je de ouders gesproken hebt.

Misser 2

Door ‘omgekeerde tienminutengesprekken’ of ‘oudervertelgesprekken’ krijg je altijd beter contact met ouders.

Ouders komen niet alleen om informatie te halen of te brengen, ouders komen om te overleggen over de samenwerking. Zorg dat de gesprekken gesprekken zijn waarin wordt overlegd, waar zowel de leerling, de ouder als de leraar aan het woord komt. 

Misser 3

Van ouders mag je verwachten dat zij realistisch naar hun kind kijken.

Deze horen we nog al eens terug als we met leraren spreken over ‘de ideale ouder’. Maar wat is realistisch? Kijkt een leraar realistisch naar het kind? Of bedoelt de leraar eigenlijk te zeggen dat een ouder pas realistisch kijkt als de ouder hetzelfde aankijkt als de leraar?

Ga juist over denkbeelden en manieren van kijken in gesprek en markeer dat het logisch is dat een ouder en een leraar altijd anders kijken naar hetzelfde kind.

Misser 4

Start een slecht-nieuws-gesprek met ouders door eerste de slechte boodschap mee te delen.

Bij sommige mensen moet je inderdaad een slecht-nieuws-gesprek beginnen met het slechte nieuws. Bij andere mensen voel je aan dat je eerst iemand op z’n gemak moet stellen. Professionele en menselijke intuïtie is hierbij leidend, niet een one size fits all-gesprekstechniek.

Misser 5

Zorg dat je met een ZAT-team goed voor bespreekt zodat je op één lijn staat naar ouders.

Samenwerken met ouders betekent dat je altijd mét ouders spreekt en nooit óver hen. Dat geldt ook als er hulpverleners bijgehaald worden. De verleiding is groot om als leraar alvast zaken voor te bespreken met de hulpverlener, of dat hulpverleners en zorgcoördinatoren vast samen in gesprek gaan.

Een Zorg Advies Team nodigt daar toe uit. Voor ouders kan het bedreigend zijn om met een grote groep hulpverleners om tafel te zitten. Draai het om! Ouders en leraar nodigen samen de zorgcoördinator en eventuele externe hulpverleners uit. Dan blijft de samenwerking tussen ouders en leraren bestaan.

Misser 6

In verband met privacy vertellen we ouders alleen zaken die hun eigen kind aangaan

Eén van de sterkste manieren om ouders betrokken te laten zijn bij het leren van hun kind is ervoor te zorgen dat ouders elkaar kennen. Investeer daarom aan het begin van het jaar in de groep ouders die samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de hele klas.

Overleg met alle ouders hoe je om gaat met privacy, wat gedeeld wordt en niet. Als er een pestende leerling en een gepeste leerling zijn, nodig dan alle ouders uit om samen te werken aan het voorkomen van pesten.

Ten slotte

Werk eraan dat ouders van de klas elkaar kennen, stel voor kinderen individuele gesprekarrangementen samen en werk samen. Wissel wederzijdse verwachtingen uit en besef dat, net als elk kind, ook elke ouder ander is. Dat zijn de kernen van Ouderbetrokkenheid 3.0.

Vries, P. de (2016) Missers met ouders.
Geraadpleegd op 19-09-2019,
van https://wij-leren.nl/missers-met-ouders.php

Gerelateerd

Masterclass
Oudergesprekken in het po
Oudergesprekken in het po
Effectief en efficiënt communiceren met ouders
Medilex Onderwijs 
Functionele buikpijn - wat kan de leerkracht?
Omgaan met functionele buikpijnklachten bij kinderen
Peter de Vries
Ouders als pleitbezorgers
Ouders als pleitbezorgers
Peter de Vries
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid een hype?
Ouderbetrokkenheid: een hype?
Peter de Vries
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel
School en ouder
School en ouder, schouder aan schouder
Arja Kerpel


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid werkt positief?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?
Goede oudergesprekken voeren
Hoe voer je goede oudergesprekken?
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid vergroten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten
Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten?
Communicatie thuis
Differentiatie in ouderbetrokkenheid: het belang van thuis communiceren
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Missers met oudersInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.