Handelingsplan

In een handelingsplan staat concreet beschreven welke doelen de school nastreeft met een leerling. Hierbij gaat het om leer- en/of gedragsproblemen. Ook staat erin op welke manier de doelen behaald worden. De afspraken over de aanpak van de leerling worden doelgericht geformuleerd. Het moet meetbaar zijn, want anders kan nooit nagekeken worden of een leerling het doel gehaald heeft. Een goed handelingsplan stelt de onderwijsbehoeften van het kind centraal. In een handelingsplan wordt eerst de beginsituatie beschreven, dan de aanpak en tenslotte de evaluatie. Ook staat altijd de termijn genoemd, dus hoelang er aan dit plan gewerkt wordt. In een goed uitgewerkt handelingsplan staat ook wie erbij betrokken zijn en welke hulpmiddelen ingezet worden.

Gerelateerd

training
Doelen stellen, vorderingen bijhouden & successen vieren
Doelen stellen, vorderingen bijhouden & successen vieren
De basis voor een leergerichte focus!
Bazalt | HCO | RPCZ 
Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken - uitgangspunten - HGW cyclus - plannen
Arja Kerpel
Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel
Samenwerken van school en jeugdzorg
Onderwijs en jeugdzorg hebben elkaar nodig!
Elena Carmona van Loon
HGW leerling niveau
HGW cyclus op leerling niveau
Tanja van Beukering
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Noëlle Pameijer
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
HGW en RT bijdrage
HGW op school: de bijdrage van de RT-er
Noëlle Pameijer
Groepsplan corveetaak?
Groepsplannen, niet meer dan een corveetaak!
Kees van Overveld
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helèn de Jong
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Arja Kerpel
Groepsplangedoe
Groepsplangedoe - Het baren van papieren tijgers
Paul Filipiak


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Handelingsgericht werken in een video van één minuut uitgelegd
Handelingsgericht werken in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Samenwerking met jeugdhulp
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Integratie onder Rugzak beleid
Integratie onder het Rugzak-beleid
Positie ouders binnen LGF
Positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF)
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.