Attitude

Een attitude is de houding die je hebt ten opzichte van een persoon, plaats of onderwerp. Het is een innerlijke houding, die gevormd is door kennis of ervaring. De attitude heeft invloed op de gedachten, de handelingen en het gedrag. Een attitude kan positief, negatief of neutraal zijn. Een leerkracht kan bijvoorbeeld een positieve attitude hebben ten opzichte van zorgleerlingen, of ouders kunnen een negatieve attitude hebben naar school toe. In het onderwijs gaat het naast het verwerven van kennis en vaardigheden ook om het ontwikkelen van attitudes bij de leerlingen.

Onderwijskundig ICT-er

Stel je onderwijsvraag

Wandelen voor water

Kwink op school

Leerlingen met dyslexie

Academica Business College

Veilig vuurwerk
Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.