Attitude

Een attitude is de houding die je hebt ten opzichte van een persoon, plaats of onderwerp, zoals gebeurtenissen, dingen en meningen. Andere definities definiëren attitude als een denkwijze of een opstelling. Een attitude is een innerlijke houding, die gevormd is en wordt door kennis of ervaring. Deze innerlijke houding heeft invloed op hoe iemand zich gedraagt en handelt.
 
Het is als leraar daarom belangrijk om je eigen attitude ten opzichte van ouders, leerlingen en school regelmatig te evalueren. De attitude kan het contact met hen namelijk erg beïnvloeden en het kan vooroordelen geven. Zo blijkt uit meerdere onderzoeken dat leraren met vooroordelen over kinderen van een andere etniciteit hen lager beoordeelden dan kinderen met dezelfde etniciteit als de leraar, terwijl ze het even goed hadden gedaan. Kinderen met dezelfde etniciteit werden zelfs veel hoger beoordeeld.
 
Een attitude kan dus positief, negatief of neutraal zijn. Een leraar kan bijvoorbeeld een positieve attitude hebben ten opzichte van zorgleerlingen of ouders kunnen een negatieve attitude hebben naar school toe. 
 
In het onderwijs gaat het naast het verwerven van kennis en vaardigheden ook om het ontwikkelen van attitudes bij de leerlingen.
 
Er is een psychologische stroming die er van uit gaat dat mensen door de juiste attitude veel problemen kunnen overwinnen. Er wordt dan gefocused op een positieve attitude waardoor je de dingen in het juiste perspectief ziet. Er zijn dan stappenplannen beschikbaar om deze manier van zelfmotivatie te ondersteunen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 15 februari 2022

Gerelateerd

Cursus
Antipestcoördinator in het vo
Antipestcoördinator in het vo
Pestgedag signaleren, beleid in de praktijk en gespreksvoering
Medilex Onderwijs 
Webinar
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Webinar met Gert-Jan Veerman
Wij-leren.nl Academie 
Formatieve assessment
Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk.
Arja Kerpel
Leren met kunst
Beter leren en onthouden met kunst
Vera Meewis
Professionele houding
Passend onderwijzen vanuit vier dimensies
Peter Mol
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis
Attitude in de klas
Het belang van attitudes in Passend Onderwijs
Anke de Boer
Sociogram
Sociogram: inzicht in sociale relaties en tips voor de leerkracht
Arja Kerpel
Techniek attitude
Talent en talentontwikkeling van en door leraren en scholen
Hanno van Keulen
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis
Leerlingen aan het woord: luister je echt?
Democratisering van scholen en onderwijs door Student Voice
Carien Verhoeff
formatief toetsen didactisch handelen
Formatief toetsen in relatie tot didactisch handelen
Dominique Sluijsmans
toetsing als motor voor leren en succeservaringen
Toetsing als motor voor leren: naar succeservaringen voor alle leerlingen
Dominique Sluijsmans
Toetsing als kans voor leren - Intro
Toetsing als kans voor leren - Intro
Dominique Sluijsmans
Formatief evalueren organiseren effecten
Hoe organiseer je formatief evalueren en wat is het effect? (2)
Dominique Sluijsmans
Formatief leren en de implementatie daarvan
Wat vraagt formatief van (teams van) leraren? (3)
Dominique Sluijsmans
De rol van ouders, aanwijzen en de schoolleider in subjectificatie
Wereldgericht onderwijs en schoolleiderschap - 4
Hartger Wassink
Eigenaarschap en denken in driehoeken -1-
Eigenaarschap en taakverdeling in onderwijs -1-
Albert de Boer
Eigenaarschap en denken in driehoeken -2
Eigenaarschap en taakverdeling in onderwijs -2
Albert de Boer
inclusie en attitude
Inclusie een kwestie van attitudes
Anke de Boer
Eigenaarschap en denken in driehoeken -3
Eigenaarschap en taakverdeling in onderwijs
Albert de Boer
Zelfregulerend leren
Zelfregulerend leren - Effectiever leren met leerstrategieën
Arja Kerpel
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helèn de Jong
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Arja Kerpel

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]attitude
sociogram

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest